Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXXVI Sesja - 28.12.2023 r.

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy Stare Miasto

Porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy Stare Miasto po zmianie

Protokół nr LXXVI/2023

Informacja międzysesyjna na 76. sesję

Transmisja obrad

Uchwały:

 • Uchwała Nr LXXVI/506/2023 w sprawie wystąpienia gminy Stare Miasto ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. 

 • Uchwała Nr LXXVI/507/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 • Uchwała Nr LXXVI/508/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto. 

 • Uchwała Nr LXXVI/509/2023 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto. 

 • Uchwała Nr LXXVI/510/2023 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. 

 • Uchwała Nr LXXVI/511/2023 w sprawie wskazania członka organu stanowiącego JST do komisji konkursowej przeprowadzającej postępowanie na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXXVI/512/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. 

 • Uchwała Nr LXXVI/513/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035. 

 • Uchwała Nr LXXVI/514/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2024-2036. 

 • Uchwała Nr LXXVI/515/2023 w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok. 
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2024 r., poz. 3141.

 • Uchwała Nr LXXVI/516/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 • Uchwała Nr LXXVI/517/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. 

 • Uchwała Nr LXXVI/518/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu. 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko