Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXXIV Sesja - 30.11.2023 r.

Porządek obrad LXXIV sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LXXIV/2023

Informacja międzysesyjna na 74. sesję.

Transmisja obrad

Uchwały:

 • Uchwała Nr LXXIV/486/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024. 
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 grudnia 2023 r., poz. 11551.

 • Uchwała Nr LXXIV/487/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 grudnia 2023 r., poz. 11448.

 • Uchwała Nr LXXIV/488/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08 grudnia 2023 r., poz. 11593.
   
 • Uchwała Nr LXXIV/489/2023 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 grudnia 2023 r., poz. 11449.

 • Uchwała Nr LXXIV/490/2023 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenie ścieków na terenie gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXXIV/491/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 • Uchwała Nr LXXIV/492/2023 w sprawie „Programu Współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 grudnia 2023 r., poz. 11450.

 • Uchwała Nr LXXIV/493/2023 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2024-2027.

 • Uchwała Nr LXXIV/494/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXXIV/495/2023 w sprawie nadania nazw ulic w m. Rumin, obręb Rumin.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2023 r., poz. 11994.

 • Uchwała Nr LXXIV/496/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2023 r., poz. 11946.

 • Uchwała Nr LXXIV/497/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
  Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 stycznia 2024 r. orzekł nieważność uchwały nr LXXIV/497/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania - ze względu na istotne naruszenie prawa. 
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2023 r., poz. 11947.

 • Uchwała Nr LXXIV/498/2023 w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2023 r., poz. 11905.

 • Uchwała Nr LXXIV/499/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2023 r., poz. 11906.

 • Uchwała Nr LXXIV/500/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2023 r., poz. 11907.

 • Uchwała Nr LXXIV/501/2023 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w gminie Stare Miasto na lata 2024-2027.

 • Uchwała Nr LXXIV/502/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 • Uchwała Nr LXXIV/503/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

 • Uchwała Nr LXXIV/504/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko