Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXXII Sesja - 28.09.2023 r.

Porządek obrad LXXII sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LXXII/2023

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 72. sesję

Uchwały:

  • Uchwała Nr LXXII/473/2023 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 r.

  • Uchwała Nr LXXII/474/2023 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych z terenu gminy Stare Miasto na kadencję 2024-2027 r.

  • Uchwała Nr LXXII/475/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

  • Uchwała Nr LXXII/476/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto.

  • Uchwała Nr LXXII/477/2023 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
    Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2023 r., poz. 9121.

  • Uchwała Nr LXXII/478/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

  • Uchwała Nr LXXII/479/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko