Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXX Sesja - 22.06.2023 r.

Porządek obrad LXX sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LXX/2023

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 70. sesję.

Uchwały:

  • Uchwała Nr LXX/456/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto wotum zaufania.

  • Uchwała Nr LXX/457/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok.

  • Uchwała Nr LXX/458/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok. 

  • Uchwała Nr LXX/459/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2023.
    Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2023 r., poz. 6428.

  • Uchwała Nr LXX/460/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

  • Uchwała Nr LXX/461/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

  • Uchwała Nr LXX/462/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

  • Uchwała Nr LXX/463/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035.

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko