Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXVI Sesja - 30.03.2023 r.

Porządek obrad LXVI sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LXVI/2023

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 66. sesję.

Uchwały:

  • Uchwała Nr LXVI/440/2023 w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  • Uchwała Nr LXVI/441/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2023.
    Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 maja 2023 r. orzekł nieważność uchwały nr LXVI/441/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2023 - ze względu na istotne naruszenie prawa. 
    Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r., poz. 3720.

  • Uchwała Nr LXVI/442/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

  • Uchwała Nr LXVI/443/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stare Miasto za 2022r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz przyznanych dotacji za 2022r.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko