Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXV Sesja - 23.02.2023 r.

Porządek obrad LXV sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LXV/2023

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 65. sesję.

Uchwały:

 • Uchwała Nr LXV/431/2023 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Gminy Stare Miasto.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 marca 2023 r., poz. 2566.

 • Uchwała Nr LXV/432/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXV/433/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXV/434/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXV/435/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/349/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXV/436/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

 • Uchwała Nr LXV/437/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXV/438/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

 • Uchwała Nr LXV/439/2023 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto za 2022r.

Sprawozdanie z działalności Klubów i Świetlic Wiejskich za 2022r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście za 2022r.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko