Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXI Sesja - 30.11.2022 r.

Porządek obrad LXI sesji Rady Gminy Stare Miasto

Porządek obrad LXI sesji Rady Gminy Stare Miasto po zmianie

Protokół nr LXI/2022

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 61. sesję

Uchwały:

 • Uchwała Nr LXI/395/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., poz. 9550.

 • Uchwała Nr LXI/396/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXI/397/2022 w sprawie przyjęcia ”Programu Współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2022 r., poz. 9610.

 • Uchwała Nr LXI/398/2022 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2022 r., poz. 9551.

 • Uchwała Nr LXI/399/2022 w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 grudnia 2022 r., poz. 9250.

 • Uchwała Nr LXI/400/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 grudnia 2022 r., poz. 9251.

 • Uchwała Nr LXI/401/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście.

 • Uchwała Nr LXI/402/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

 • Uchwała Nr LXI/403/2022 w sprawie zmiany uchwały nr LX/393/2022 r. Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 października 2022 r. określającej wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 2022 r., poz. 9651.

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko