Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LVIII Sesja - 29.09.2022 r.

Porządek obrad LVIII sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LVIII/2022

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 58. sesję

Uchwały:

 • Uchwała Nr LVIII/376/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/136/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 października 2022 r., poz. 7089.

 • Uchwała Nr LVIII/377/2022 zmieniająca uchwałę Nr XLV/324/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 października 2022 r., poz. 7090.

 • Uchwała Nr LVIII/378/2022 zmieniająca uchwałę Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Stare Miasto oraz upoważnienia Wójta Gminy Stare Miasto do ustalenia wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07 października 2022 r., poz. 7091.

 • Uchwała Nr LVIII/379/2022 w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2023 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

 • Uchwała Nr LVIII/380/2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Sławsk przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Sławsk.

 • Uchwała Nr LVIII/381/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

 • Uchwała Nr LVIII/382/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko