Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LIV Sesja - 30.06.2022 r.

Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Stare Miasto

Porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Stare Miasto po zmianie

Protokół nr LIV/2022

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 54. sesję

Uchwały:

 • Uchwała Nr LIV/355/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto wotum zaufania.

 • Uchwała Nr LIV/356/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok.

 • Uchwała Nr LIV/357/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok.

 • Uchwała Nr LIV/358/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LIV/359/2022 w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej  Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie za 2021 rok.

 • Uchwała Nr LIV/360/2022 w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2022 r., poz. 5323.

 • Uchwała Nr LIV/361/2022 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr LI/333/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na lata 2022-2023.

 • Uchwała Nr LIV/362/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w formie umowy darowizny od Powiatu Konińskiego ruchomości w postaci urządzeń oświetlenia drogowego, zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 3251P w miejscowości Żychlin wykonanych w ramach inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3251P w m. Żychlin”.

 • Uchwała Nr LIV/363/2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stare Miasto na rok szkolny 2022/2023.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2022 r., poz. 5324.

 • Uchwała Nr LIV/364/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2022 r., poz. 5325.

 • Uchwała Nr LIV/365/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

 • Uchwała Nr LIV/366/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036.

 • Uchwała Nr LIV/367/2022 w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko