Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LIII Sesja - 26.05.2022 r.

Porządek obrad LIII sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LIII/2022

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 53. sesję

Uchwały:

 • Uchwała Nr LIII/342/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LIII/343/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LIII/344/2022 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LIII/345/2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Stare Miasto niestanowiących jej własności.

 • Uchwała Nr LIII/346/2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Stare Miasto niestanowiących jej własności.

 • Uchwała Nr LIII/347/2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Stare Miasto niestanowiących jej własności.

 • Uchwała Nr LIII/348/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych 0001 – Barczygłów oraz 0017 – Żdżary, gmina Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LIII/349/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LIII/350/2022 w sprawie przyjęcia raportu z przeprowadzonego monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025 za rok 2021.

 • Uchwała Nr LIII/351/2022 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025 w roku 2022.

 • Uchwała Nr LIII/352/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

 • Uchwała Nr LIII/353/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036.

 • Uchwała Nr LIII/354/2022 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko