Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: L Sesja - 24.02.2022 r.

Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto Nr 15/2022

Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto Nr 15/2022 po zmianie

Protokół nr L/2022

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 50. sesję RG

Uchwały:

 • Uchwała Nr L/325/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stare Miasto uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2022 r., poz. 1992.

 • Uchwała Nr L/326/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2022.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2022 r., poz. 1993.

 • Uchwała Nr L/327/2022 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Miasto do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

 • Uchwała Nr L/328/2022 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025.

 • Uchwała Nr L/329/2022 w sprawie uznania skargi za bezzasadną.

 • Uchwała Nr L/330/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

 • Uchwała Nr L/331/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036.

 • Uchwała Nr L/332/2022 w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej w 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Klubów i Świetlic działających na terenie gminy za 2021 rok

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście za 2021 rok

 

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko