Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: XLVII Sesja - 29.12.2021 r.

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Stare Miasto

Porządek obrad XLVII sesji Rady Gminy Stare Miasto po zmianie

Protokół nr XLVII/2021

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 47. sesję RG

Uchwały:

  • Uchwała Nr XLVII/308/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2022.

  • Uchwała Nr XLVII/309/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

  • Uchwała Nr XLVII/310/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036.

  • Uchwała Nr XLVII/311/2021 w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r.
    Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2022 r., poz. 705.

  • Uchwała Nr XLVII/312/2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr XLI/272/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko