Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: XL Sesja - 24.06.2021 r.

Informacja dot. zmiany godziny rozpoczęcia sesji

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Stare Miasto

Porządek obrad XL sesji Rady Gminy Stare Miasto po zmianie

Protokół nr XL/2021

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 40. sesję RG

Uchwały:

 • Uchwała Nr XL/261/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto wotum zaufania.

 • Uchwała Nr XL/262/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2020 rok.

 • Uchwała Nr XL/263/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2020 rok.

 • Uchwała Nr XL/264/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr XL/265/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stare Miasto na rok szkolny 2021/2022.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2021 r., poz. 5646.

 • Uchwała Nr XL/266/2021 w sprawie przystąpienia gminy Stare Miasto do Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska.

 • Uchwała Nr XL/267/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

 • Uchwała Nr XL/268/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/181/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gminy Stare Miasto.

 • Uchwała Nr XL/269/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2021 r., poz. 5647.
  Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 lipca 2021 r. orzekł nieważność § 4 w zakresie zwrotu:
  „po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego" uchwały nr XL/269/2021 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego i załącznika nr 2 do ww. uchwały w zakresie wyrazu: „pełnych" - ze względu na istotne naruszenie prawa.

 • Uchwała Nr XL/270/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/339/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2021 r., poz. 5648.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko