Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: XXXII Sesja - 30.12.2020 r.

Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto Nr 8/2020

Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto Nr 8/2020 po zmianie

Transmisja obrad

Protokół nr XXXII/2020

Informacja międzysesyjna na 32. sesję RG

Uchwały:

 • Uchwała Nr XXXII/213/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2021,
 • Uchwała Nr XXXII/214/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Stare Miasto,
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., poz. 429.
 • Uchwała Nr XXXII/215/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • Uchwała Nr XXXII/216/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
 • Uchwała Nr XXXII/217/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,
 • Uchwała Nr XXXII/218/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032,
 • Uchwała Nr XXXII/219/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2021-2035,
 • Uchwała Nr XXXII/220/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., poz. 771.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko