Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: XXIX Sesja - 29.10.2020 r.

Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto Nr 5/2020

Zarządzenie Przewodniczącej Rady Gminy Stare Miasto Nr 5/2020 - po zmianie

Transmisja obrad

Protokół nr XXIX/2020

Uchwały:

 • Uchwała Nr XXIX/198/2020 w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie,
 • Uchwała Nr XXIX/199/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto,
 • Uchwała Nr XXIX/200/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto,
 • Uchwała Nr XXIX/201/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z siłowni zewnętrznych, placów zabaw, pomostu, terenu rekreacyjno-sportowego,
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 listopada 2020 r., poz. 8614.
  Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 03 grudnia 2020 r. orzekł nieważność pkt 11 i 17 załącznika nr 1, pkt 5, 6 i 8 załącznika nr 2, pkt 5 i 6 załącznika nr 3 oraz pkt 2 i 13 załącznika nr 4 do uchwały.
 • Uchwała Nr XXIX/202/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach: Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola Pierwsza i Janowice,
 • Uchwała Nr XXIX/203/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 – Krągola, 0008 – Krągola Pierwsza i 0009 – Lisiec Mały, gmina Stare Miasto,
 • Uchwała Nr XXIX/204/2020 w sprawie przyjęcia ”Programu Współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
 • Uchwała Nr XXIX/205/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko