Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: XXV Sesja - 25.06.2020 r.

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Stare Miasto

Porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Stare Miasto - po zmianie

Transmisja obrad

Protokół nr XXV/2020

Uchwały:

  • Uchwała Nr XXV/172/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto wotum zaufania.
  • Uchwała Nr XXV/173/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stare Miasto oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2019 rok.
  • Uchwała Nr XXV/174/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2019 rok.
  • Uchwała Nr XXV/175/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Stare Miasto.
  • Uchwała Nr XXV/176/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  • Uchwała Nr XXV/177/2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Stare Miasto na rok szkolny 2020/2021.
    Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lipca 2020 r., poz. 5556.
  • Uchwała Nr XXV/178/2020 zmieniająca uchwałę nr XIX/125/2020 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.
  • Uchwała Nr XXV/179/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko