Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: XV Sesja - 28.11.2019r.

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Stare Miasto

Transmisja obrad

Protokół z XV sesji Rady Gminy Stare Miasto 

Uchwały:

 • Uchwała Nr XV/105/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto
 • Uchwała Nr XV/106/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., poz. 10463
 • Uchwała Nr XV/107/2019 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., poz. 10464
 • Uchwała Nr XV/108/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r., poz. 10465
 • Uchwała Nr XV/109/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2019 r., poz. 10599
 • Uchwała Nr XV/110/2019 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”
 • Uchwała Nr XV/111/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

 

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko