Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: VII Sesja - 28.03.2019r.

 

Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół Nr VII/2019

Transmisja obrad

Uchwały

  • Uchwała Nr VII/50/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLIV/305/2002 Rada Gminy w Starym Mieście dnia 23 maja 2002 roku w zakresie dotyczącym części obrębu Trójka (dz.ozn.nr 273/3, 273/5, 275/7, 275/8, 275/9).
  • Uchwała Nr VII/51/2019 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Stare Miasto nie stanowiących jej własności.
  • Uchwała Nr VII/52/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
  • Uchwała Nr VII/53/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
  • Uchwała Nr VII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
  • Uchwała Nr VII/55/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030

 

 

 

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko