Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-03-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2024-03-18 / 05:15:57
przejdź do wpisu >>
2024-03-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2024-03-18 / 05:10:54
przejdź do wpisu >>
2023-06-12 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2023-06-12 / 15:16:55
przejdź do wpisu >>
2023-06-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2023-06-09 / 09:01:30
przejdź do wpisu >>
2022-06-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2022-06-15 / 15:16:00
przejdź do wpisu >>
2022-03-07 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2022-03-07 / 09:34:10
przejdź do wpisu >>
2019-11-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2019-11-14 / 10:51:18
przejdź do wpisu >>
2010-06-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2010-06-23 / 00:26:22
przejdź do wpisu >>
2010-06-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2010-06-23 / 00:22:40
przejdź do wpisu >>
2009-09-14 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Dariusz Puchała
czas akcji: 2009-09-14 / 08:25:52
przejdź do wpisu >>
następna >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko