Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2022-02-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku
dział: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
osoba modyfikująca: Janusz Frysiak
czas akcji: 2022-02-11 / 13:07:58
przejdź do wpisu >>
2022-02-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku
dział: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
osoba modyfikująca: Janusz Frysiak
czas akcji: 2022-02-10 / 15:46:15
przejdź do wpisu >>
2022-02-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku
dział: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
osoba modyfikująca: Janusz Frysiak
czas akcji: 2022-02-10 / 15:45:05
przejdź do wpisu >>
2022-02-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku
dział: Współpraca z organizacjami pozarządowymi
osoba modyfikująca: Janusz Frysiak
czas akcji: 2022-02-10 / 15:40:52
przejdź do wpisu >>
2022-02-10 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Otwarty konkurs ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba wprowadzająca: Janusz Frysiak
czas akcji: 2022-02-10 / 15:39:09
przejdź do wpisu >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje