Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-03-18 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2024-03-18 / 05:28:12
przejdź do wpisu >>
2023-09-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2023-09-22 / 09:29:14
przejdź do wpisu >>
2023-06-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2023-06-13 / 14:44:58
przejdź do wpisu >>
2022-06-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2022-06-13 / 16:49:44
przejdź do wpisu >>
2021-06-01 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2021-06-01 / 16:59:55
przejdź do wpisu >>
2020-10-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2020-10-28 / 15:06:36
przejdź do wpisu >>
2020-07-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2020-07-10 / 11:28:51
przejdź do wpisu >>
2020-07-10 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2020-07-10 / 11:27:57
przejdź do wpisu >>
2019-07-15 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2019-07-15 / 14:36:15
przejdź do wpisu >>
2018-05-29 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje o stanie majątkowym
dział: Oświata
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2018-05-29 / 16:31:30
przejdź do wpisu >>
następna >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko