Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2021-02-05 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa
dział: Planowanie przestrzenne
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2021-02-05 / 22:10:59
przejdź do wpisu >>
2020-11-25 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa
dział: Planowanie przestrzenne
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2020-11-25 / 12:06:10
przejdź do wpisu >>
2020-11-17 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa
dział: Planowanie przestrzenne
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2020-11-17 / 12:02:32
przejdź do wpisu >>
2020-03-13 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa
dział: Planowanie przestrzenne
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2020-03-13 / 18:38:55
przejdź do wpisu >>
2020-03-13 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa
dział: Planowanie przestrzenne
osoba wprowadzająca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2020-03-13 / 18:34:11
przejdź do wpisu >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje