Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2024-06-06 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesje 2018-2023
dział: Rada Gminy
osoba modyfikująca: Mateusz Staciwa
czas akcji: 2024-06-06 / 11:40:08
przejdź do wpisu >>
2024-05-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesje 2018-2024
dział: Rada Gminy
osoba modyfikująca: Janusz Frysiak
czas akcji: 2024-05-21 / 15:52:28
przejdź do wpisu >>
2023-05-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesje 2018-2023
dział: Rada Gminy
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2023-05-09 / 16:33:50
przejdź do wpisu >>
2019-11-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesje 2018-2023
dział: Rada Gminy
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2019-11-22 / 12:30:56
przejdź do wpisu >>
2019-08-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Sesje 2018-2023
dział: Rada Gminy
osoba modyfikująca: Grażyna Zając
czas akcji: 2019-08-22 / 07:47:29
przejdź do wpisu >>
2018-12-07 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Sesje 2018-2023
dział: Rada Gminy
osoba wprowadzająca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2018-12-07 / 08:05:15
przejdź do wpisu >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko