Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2019-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wzory wniosków i sprawozdań
dział: Zabytki
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2019-07-09 / 15:34:40
przejdź do wpisu >>
2019-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wzory wniosków i sprawozdań
dział: Zabytki
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2019-07-09 / 13:13:27
przejdź do wpisu >>
2019-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wzory wniosków i sprawozdań
dział: Zabytki
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2019-07-09 / 13:12:52
przejdź do wpisu >>
2019-07-09 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wzory wniosków i sprawozdań
dział: Zabytki
osoba modyfikująca: Łukasz Berliński
czas akcji: 2019-07-09 / 13:12:22
przejdź do wpisu >>
2015-09-08 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wzory wniosków i sprawozdań
dział: Zabytki
osoba modyfikująca: Karol Małolepszy
czas akcji: 2015-09-08 / 14:52:25
przejdź do wpisu >>
2015-09-08 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Wzory wniosków i sprawozdań
dział: Zabytki
osoba wprowadzająca: Karol Małolepszy
czas akcji: 2015-09-08 / 14:48:07
przejdź do wpisu >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko