Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2013-04-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja dla osób niesłyszących
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2013-04-19 / 14:37:06
przejdź do wpisu >>
2013-04-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja dla osób niesłyszących
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2013-04-19 / 14:36:31
przejdź do wpisu >>
2013-04-19 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja dla osób niesłyszących
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2013-04-19 / 14:32:56
przejdź do wpisu >>
2012-05-11 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacje
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba modyfikująca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2012-05-11 / 15:14:59
przejdź do wpisu >>
2012-05-11 akcja: Wprowadzanie nowej informacji
tytuł pozycji: Informacje
dział: Urząd Gminy Stare Miasto
osoba wprowadzająca: Luiza Kędracka
czas akcji: 2012-05-11 / 15:13:46
przejdź do wpisu >>
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko