Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Kontrole: Kontrole zewnętrzne

ROK 2012

Lp.

Kontrolowany zakres działania Urzędu

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Rodzaj dokumentu z kontroli

Sposób udostępnienia informacji

1.      

Umowa UM15-6930-UM1540476/10

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

12.04.2012r.

Raport z czynności kontrolnych  nr UM15/43/0184/12

Na wniosek

2.      

Kontrola dróg gminnych oraz obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych

Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koninie

17.04.2012r.

-------------

---------------

3.      

Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestry stanu cywilnego i zmiany imienia i nazwiska oraz powszechnego obowiązku obrony

Wojewoda Wielkopolski

26.04.2012r. – 27.04.2012r.

Protokół

Na wniosek

4.      

Ewidencja ludności i dowody osobiste, rejestry stanu cywilnego i zmiany imienia i nazwiska oraz powszechnego obowiązku obrony

Wojewoda Wielkopolski

26.04.2012r.

Protokół

Na wniosek

ROK 2011

Lp.

Kontrolowany zakres działania Urzędu

Organ kontrolujący

Termin kontroli

Rodzaj dokumentu z kontroli

Sposób udostępnienia informacji

1.      

Zgodność i prawidłowość naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do tych ubezpieczeń. Naliczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ustalanie uprawnień i opracowywanie wniosków o emerytury.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II O/Poznań

05.01.2011r.

Protokół

Na wniosek

2.      

Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

02.02.2011r.

Protokół

Na wniosek

3.      

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Starym Mieście.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

02.02.2011r.

Protokół

Na wniosek

4.      

Podatek od towarów i usług VAT (01.12.2010 – 31.12.2010r.)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie

05.04.2011r. – 14.04.2011r.

Protokół

Na wniosek

5.      

Kontrola pracy oczyszczalni w m. Modła Królewska.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

29.04.2011r.

-------------

---------------

6.      

Kontrola realizacji umowy 318/U/400/87/2010

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

17.06.2011r.

-------------

---------------

7.      

Audyt środków pochodzących z UE

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

21.11.2011r.

-------------

---------------

8.      

Rzetelność deklarowania podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania podatku przed dokonaniem zwrotu VAT za m-c 10/2011

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Koninie

19.12.2011r. – 30.12.2011r.

Protokół

Na wniosek

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko