Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Urząd Gminy Stare Miasto » Wzory wniosków
A A A

Urząd Gminy Stare Miasto: Wzory wniosków

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

  

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotuj niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej.

Aby wyszukać kody działalności gospodarczej przejdź do Wyszukiwarki kodów PKD 2007.

 

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

PLANOWANIE PRZESTRZENNE, BUDOWNICTWO

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy:

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Wnioski o odszkodowania wyrządzone przez bobry należy zgłaszać w:

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. J.H.Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
(wprowadzono: 2011-05-25 00:11:33)
Wniosek o transkrypcję aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
(wprowadzono: 2011-05-25 00:13:10)
Wniosek o sprostowanie w akcie stanu cywilnego
(wprowadzono: 2011-05-25 00:14:09)
Wniosek o uzupełnienie w akcie stanu cywilnego
(wprowadzono: 2011-05-25 00:14:49)
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
(wprowadzono: 2011-05-25 00:15:36)
Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie czasu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
(wprowadzono: 2011-05-25 00:17:09)
Wniosek o nadanie/zmianę numeru PESEL
(wprowadzono: 2011-05-25 00:31:43)
Wniosek o udostępnienie danych
(wprowadzono: 2011-05-25 00:32:39)
Klucze powiązań PKD2004 - PKD 2007 oraz PKD 2007 - PKD 2004
(wprowadzono: 2011-05-25 01:18:18)
Klucze powiązań PKD2004 - PKD 2007 oraz PKD 2007 - PKD 2004 cd.
(wprowadzono: 2011-05-25 01:19:14)
Wyjaśnienia PKD 2007
(wprowadzono: 2011-05-25 01:20:52)
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
(wprowadzono: 2011-05-25 10:40:42)
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę budynku w granicy działki
(wprowadzono: 2011-05-25 10:44:33)
Wniosek o zmianę w części decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(wprowadzono: 2011-05-25 10:54:50)
Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów
(wprowadzono: 2011-05-25 12:28:31)
Oświadczenie poprzedniego inwestora
(wprowadzono: 2011-05-25 12:45:55)
Oświadczenie inwestora przyjmującego warunki wynikające z decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
(wprowadzono: 2011-05-25 12:47:18)
Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym
(wprowadzono: 2011-05-25 14:44:44)
Wniosek o wyrażenie zgody na podłączenie posesji do kanalizacji sanitarnej
(wprowadzono: 2011-05-25 14:45:42)
Wniosek o wydanie zaświadczenia
(wprowadzono: 2011-05-25 14:46:28)
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
(wprowadzono: 2011-05-25 14:47:32)
Wzór zaświadczenia o dochodach
(wprowadzono: 2011-05-25 14:49:47)
Oświadczenie
(wprowadzono: 2011-05-25 14:51:41)
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(wprowadzono: 2011-05-26 00:58:10)
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
(wprowadzono: 2011-05-26 01:02:43)
Karta informacyjna przedsięwzięcia
(wprowadzono: 2011-05-26 01:05:40)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
(wprowadzono: 2011-05-26 01:09:07)
Informacja o zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d
(wprowadzono: 2011-05-26 01:13:21)
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że grunty leżą poza obszarem Natura 2000
(wprowadzono: 2011-05-26 01:17:24)
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
(wprowadzono: 2011-05-26 01:23:09)
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
(wprowadzono: 2011-10-24 10:41:21)
Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami
(wprowadzono: 2011-10-24 10:46:49)
Formularz CEIDG-1 bez załączników
(wprowadzono: 2011-10-24 10:47:27)
Załącznik CEIDG-MW
(wprowadzono: 2011-10-24 10:47:48)
Załącznik CEIDG-RD
(wprowadzono: 2011-10-24 10:48:18)
Załącznik CEIDG-RB
(wprowadzono: 2011-10-24 10:49:03)
Załącznik CEIDG-SC
(wprowadzono: 2011-10-24 10:49:21)
Załącznik CEIDG-PN
(wprowadzono: 2011-10-24 10:49:43)
Załącznik CEIDG-POPR
(wprowadzono: 2011-10-24 10:50:12)
Częściowy wykaz kodów PKD 2007, które nie mają zastosowania w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych
(wprowadzono: 2011-10-24 10:51:03)
Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem - załącznik do wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2012-01-16 08:54:11)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2012-11-19 09:56:15)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
(wprowadzono: 2012-11-19 09:57:13)
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
(wprowadzono: 2012-11-19 09:57:47)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(wprowadzono: 2012-11-19 09:58:23)
Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
(wprowadzono: 2012-11-19 09:58:56)
Wniosek o nadanie numeru PESEL
(wprowadzono: 2013-01-11 05:07:25)
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
(wprowadzono: 2013-01-11 05:08:27)
Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2013-01-11 05:09:18)
Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub remonty budowlane, zwane dalej pracami przy zabytku
(wprowadzono: 2013-01-11 05:09:37)
Ewidencja obiektów turystycznych
(wprowadzono: 2013-01-11 05:09:55)
Wniosek o dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika
(wprowadzono: 2013-01-11 05:10:16)
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
(wprowadzono: 2013-01-11 05:10:42)
Zgłoszenie pobytu stałego
(wprowadzono: 2013-02-26 10:31:43)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
(wprowadzono: 2013-02-26 10:32:43)
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
(wprowadzono: 2013-02-26 10:33:30)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
(wprowadzono: 2013-02-26 10:38:06)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
(wprowadzono: 2015-03-02 13:07:58)
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
(wprowadzono: 2015-03-02 13:08:27)
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM
(wprowadzono: 2015-03-02 13:45:49)
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM
(wprowadzono: 2015-03-02 13:47:41)
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND
(wprowadzono: 2015-03-02 13:48:24)
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND AFTER LEAVING FOR MORE THAN 6 MONTH
(wprowadzono: 2015-03-02 13:51:20)
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE
(wprowadzono: 2015-03-02 13:51:53)
ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE
(wprowadzono: 2015-03-02 13:52:21)
Wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL
(wprowadzono: 2015-03-02 14:39:03)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
(wprowadzono: 2015-09-25 11:47:31)
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością -do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
(wprowadzono: 2015-09-25 11:49:14)
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
(wprowadzono: 2015-09-25 11:54:55)
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
(wprowadzono: 2015-09-25 11:55:40)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(wprowadzono: 2015-10-08 15:02:11)
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
(wprowadzono: 2015-11-23 11:43:03)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
(wprowadzono: 2015-11-23 11:43:56)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(wprowadzono: 2015-11-23 11:44:35)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2015-11-23 11:45:17)
Zgoda stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy
(wprowadzono: 2015-11-23 11:46:02)
Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
(wprowadzono: 2015-11-23 11:46:44)
Wniosek o wycinkę drzew
(wprowadzono: 2015-12-16 08:17:43)
Zaświadczenie o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji
(wprowadzono: 2016-01-13 08:39:51)
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością nowe
(wprowadzono: 2016-09-15 12:46:30)
Wniosek o wynajem Sali w Wiejskim Klubie Kultury w Liścu Małym/Klubie Wiejskim w Krągoli Pierwszej
(wprowadzono: 2017-03-13 09:49:20)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
(wprowadzono: 2017-03-29 08:07:58)
Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
(wprowadzono: 2017-06-09 12:16:17)
Formularz CEIDG-1
(wprowadzono: 2017-11-22 12:54:33)
Załącznik CEIDG-MW-dodatkowe miejsca wykonywania dzialalności gospodarczej
(wprowadzono: 2017-11-22 12:54:55)
Załącznik CEIDG-RD-wykonywana działalność gospodarcza
(wprowadzono: 2017-11-22 12:55:20)
Załącznik CEIDG-RB-informacja o rachunkach bankowych
(wprowadzono: 2017-11-22 12:55:47)
Załącznik CEIDG-SC - udział w spółkach cywilnych
(wprowadzono: 2017-11-22 12:56:11)
Załącznik CEIDG-PN-udzielone pełnomocnictwa
(wprowadzono: 2017-11-22 12:56:48)
Załącznik CEIDG-POPR
(wprowadzono: 2017-11-22 12:57:21)
ZUS ZUA-zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
(wprowadzono: 2017-11-22 12:57:59)
ZUS ZZA-zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
(wprowadzono: 2017-11-22 12:58:53)
ZUS ZCNA -zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
(wprowadzono: 2017-11-22 12:59:19)
ZUS ZIUA-zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
(wprowadzono: 2017-11-22 12:59:42)
ZUS ZIPA-zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych platnika skladek
(wprowadzono: 2017-11-22 13:00:06)
ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
(wprowadzono: 2017-11-22 13:00:30)
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy 2018
(wprowadzono: 2018-01-11 16:13:40)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 2018
(wprowadzono: 2018-01-11 16:18:18)
Zgłoszenie pobytu czasowego
(wprowadzono: 2018-01-15 08:45:22)
Zgłoszenie pobytu stałego
(wprowadzono: 2018-01-15 08:45:48)
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
(wprowadzono: 2018-01-15 08:46:19)
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
(wprowadzono: 2018-01-15 08:46:55)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
(wprowadzono: 2018-01-15 08:47:17)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
(wprowadzono: 2018-01-15 08:47:38)
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
(wprowadzono: 2018-04-27 12:10:34)
Wniosek o wynajem Sali w Wiejskim Klubie Kultury w Liścu Małym/Klubie Wiejskim w Krągoli Pierwszej
(wprowadzono: 2018-05-04 15:19:25)
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
(wprowadzono: 2018-09-24 08:27:23)
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
(wprowadzono: 2018-09-24 08:30:19)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(wprowadzono: 2018-09-24 09:05:48)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy 09.2018
(wprowadzono: 2018-10-10 13:53:54)
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
(wprowadzono: 2018-10-10 13:54:34)
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
(wprowadzono: 2019-04-04 11:11:43)
Wniosek o podział nieruchomości
(wprowadzono: 2019-06-28 10:26:59)
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
(wprowadzono: 2019-06-28 10:27:19)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
(wprowadzono: 2020-01-15 15:23:09)
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
(wprowadzono: 2020-01-15 15:24:04)
Formularz CEIDG-1
(wprowadzono: 2020-01-16 12:26:26)
Załącznik CEIDG-MW-dodatkowe miejsca wykonywania dzialalności gospodarczej
(wprowadzono: 2020-01-16 13:43:21)
Załącznik CEIDG-RD-wykonywana działalność gospodarcza
(wprowadzono: 2020-01-16 13:44:00)
Załącznik CEIDG-RB-informacja o rachunkach bankowych
(wprowadzono: 2020-01-16 13:45:17)
Załącznik CEIDG-SC - udział w spółkach cywilnych
(wprowadzono: 2020-01-16 13:45:48)
Załącznik CEIDG-PN-udzielone pełnomocnictwa
(wprowadzono: 2020-01-16 13:46:26)
Załącznik CEIDG-POPR
(wprowadzono: 2020-01-16 13:46:50)
Formularz CEIDG-ZS-zarządca sukcesyjny
(wprowadzono: 2020-01-16 13:50:27)
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
(wprowadzono: 2020-01-16 13:52:48)
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
(wprowadzono: 2020-01-22 15:29:19)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
(wprowadzono: 2020-01-22 15:31:13)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanym numerze porządkowym budynku
(wprowadzono: 2020-01-22 15:33:14)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drog
(wprowadzono: 2020-01-22 15:35:44)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót w pasie drogowym
(wprowadzono: 2020-01-22 15:37:45)
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ekspozycji reklamy w pasie drogowym
(wprowadzono: 2020-01-22 15:39:21)
Zgłoszenie pobytu stałego
(wprowadzono: 2020-06-10 16:14:43)
Zgłoszenie pobytu czasowego
(wprowadzono: 2020-06-10 16:15:04)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
(wprowadzono: 2020-06-10 16:15:38)
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
(wprowadzono: 2020-06-10 16:15:59)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty
(wprowadzono: 2020-06-17 15:32:50)
Wniosek o podział nieruchomości - Klauzula informacyjna
(wprowadzono: 2020-07-02 14:21:20)
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości - Klauzula informacyjna
(wprowadzono: 2020-07-02 14:21:47)
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty - Klauzula informacyjna
(wprowadzono: 2020-07-02 14:22:17)
II etap podziału nieruchomości
(wprowadzono: 2020-09-04 08:22:23)
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy dzierżawy
(wprowadzono: 2020-12-01 16:28:45)
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
(wprowadzono: 2021-02-08 15:35:53)
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
(wprowadzono: 2021-02-08 15:36:34)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości na terenie zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji
(wprowadzono: 2021-02-09 09:46:18)
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(wprowadzono: 2021-02-09 09:48:23)
Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
(wprowadzono: 2021-02-09 09:53:29)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(wprowadzono: 2021-02-09 09:54:07)
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
(wprowadzono: 2021-02-09 09:55:49)
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
(wprowadzono: 2021-02-09 09:59:22)
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
(wprowadzono: 2021-02-09 10:00:13)
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
(wprowadzono: 2021-02-09 10:01:50)
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji zmieniającej
(wprowadzono: 2021-02-09 10:02:39)
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji przenoszącej
(wprowadzono: 2021-02-09 10:03:08)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2021-02-09 10:04:28)
Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzenia w pasie drogowym
(wprowadzono: 2021-03-25 08:56:47)
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
(wprowadzono: 2021-04-27 17:09:28)
Wniosek o wynajem Sali w Wiejskim Klubie Kultury w Liścu Małym/Klubie Wiejskim w Krągoli Pierwszej
(wprowadzono: 2021-05-13 16:05:22)
Wniosek o nadanie numeru PESEL
(wprowadzono: 2021-06-18 12:59:23)
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(wprowadzono: 2021-06-30 13:58:25)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
(wprowadzono: 2021-06-30 13:59:48)
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
(wprowadzono: 2021-06-30 14:00:25)
Wniosek o wydanie wyprawki osobie adoptującej bezdomnego psa będącego pod opieką Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2021-06-30 14:34:55)
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
(wprowadzono: 2021-07-30 08:59:49)
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
(wprowadzono: 2021-11-15 09:05:30)
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
(wprowadzono: 2022-01-05 15:49:05)
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1
(wprowadzono: 2022-09-02 09:00:07)
Formularz CEIDG-1
(wprowadzono: 2022-09-02 09:01:31)
Załącznik CEIDG-MW-dodatkowe miejsca wykonywania dzialalności gospodarczej
(wprowadzono: 2022-09-02 09:02:40)
Załącznik CEIDG-RD-wykonywana działalność gospodarcza
(wprowadzono: 2022-09-02 09:03:50)
Załącznik CEIDG-RB-informacja o rachunkach bankowych
(wprowadzono: 2022-09-02 09:05:36)
Załącznik CEIDG-SC - udział w spółkach cywilnych
(wprowadzono: 2022-09-02 09:11:18)
Załącznik CEIDG-PN-udzielone pełnomocnictwa
(wprowadzono: 2022-09-02 09:12:12)
Załącznik CEIDG-POPR
(wprowadzono: 2022-09-02 09:13:15)
Formularz CEIDG-ZS-zarządca sukcesyjny
(wprowadzono: 2022-09-02 09:14:13)
Oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego
(wprowadzono: 2022-09-02 09:15:37)
ZUS ZUA-zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
(wprowadzono: 2022-09-02 09:17:20)
ZUS ZZA-zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
(wprowadzono: 2022-09-02 09:18:36)
ZUS ZCNA -zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
(wprowadzono: 2022-09-02 09:19:20)
ZUS ZIUA-zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
(wprowadzono: 2022-09-02 09:20:20)
ZUS ZWUA - wyrejestrowanie z ubezpieczeń
(wprowadzono: 2022-09-02 09:21:07)
Wniosek o przydzielenie lokalu mieszkalnego lub socjalnego
(wprowadzono: 2023-06-02 12:33:11)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko