Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: Ogłoszenie o dodatkowym naborze odbiorców końcowych w projekcie pn. Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto

 

W związku wydłużeniem przez Instytucję Zarządzającą terminu naboru ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) w zakresie wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej (tzw. projekty parasolowe) – Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności Klimatycznej,  gmina Stare Miasto ogłasza dodatkowy nabór główny odbiorców końcowych w projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto”.

Nabór przeprowadzony będzie w oparciu o zasady, kryteria i dokumenty zgłoszeniowe określone w Regulaminie uczestnictwa odbiorców końcowych.

Regulamin wraz ze wzorami dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Miasto (www.stare-miasto.pl zakładka „Dla Mieszkańca” - Odnawialne Źródła Energii), Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Mieście.

Na komplet dokumentów zgłoszeniowych składają się:

 1. deklaracja udziału w Projekcie wraz z oświadczeniem o posiadaniu prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa odrębnej własności/współwłasności lokalu (Załącznik nr 1 - Deklaracja udziału w projekcie);
 2. wypis lub wydruk z księgi wieczystej nieruchomości;
 3. pełnomocnictwo lub zgodę współwłaścicieli (jeśli dotyczy) (wzór stanowi Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo i zgoda współwłaścicieli);
 4. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (Załącznik nr 3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością);
 5. oświadczenie o oddaniu budynku do użytkowania (Załącznik nr 4 - Oświadczenie o oddaniu budynku do użytku);
 6. oświadczenie o braku zaległości wobec gminy Stare Miasto (Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Gminy Stare Miasto)
 7. dla budynku znajdującego się w strefie konserwatora zabytków lub budynku zabytkowego dokument/-y wymienione w § 9 ust. 3.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej lub w postaci elektronicznej:

 1. Komplet dokumentów w formie papierowej składający się z podpisanych oryginałów należy złożyć w Urzędzie Gminy Stare Miasto w budynku Urzędu w Punkcie informacyjnym lub Sekretariacie (ul. Główna 16B,
  62-571 Stare Miasto).
 2. Komplet dokumentów w postaci elektronicznej tj. podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
  lub podpisem osobistym należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

 

w terminie od 25.03.2024 r. do 29.03.2024 r. w godzinach pracy urzędu.

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr OOG.0050.468.2024 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 21 marca 2024r.
(wprowadzono: 2024-03-21 14:28:01)
Regulamin uczestnictwa odbiorców końcowych
(wprowadzono: 2024-03-21 14:29:00)
Załącznik nr 1 - Deklaracja udziału w projekcie
(wprowadzono: 2024-03-21 14:29:26)
Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo i zgoda współwłaścicieli
(wprowadzono: 2024-03-21 14:30:22)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
(wprowadzono: 2024-03-21 14:31:53)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o oddaniu budynku do użytku
(wprowadzono: 2024-03-21 14:32:17)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-03-21 14:32:44)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko