Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Podział sołectw - konsultacje: Konsultacje społeczne ws. podziału Sołectwa Stare Miasto

Stare Miasto, 26 stycznia 2024 r.

SG.0111.1.2024

 

OBWIESZCZENIE

 

o konsultacjach społecznych w sprawie podziału Sołectwa Stare Miasto i utworzenie dwóch odrębnych sołectw: Sołectwa Stare Miasto i Sołectwa Stare Miasto Zachód.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) w związku z uchwałą Nr XXVII/193/2016 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 7726)

 

zawiadamiam

o konsultacjach społecznych w sprawie podziału Sołectwa Stare Miasto i utworzenie dwóch odrębnych sołectw: Sołectwa Stare Miasto i Sołectwa Stare Miasto Zachód.

 

Konsultacje odbywać się będą na terenie Sołectwa Stare Miasto w dniach od 29 stycznia 2024 r. do 12 lutego 2024 r. 

 

Z projektem granic Sołectwa Stare Miasto i Sołectwa Stare Miasto Zachód można zapoznać się:

 

Opinie w przedmiocie podziału Sołectwa Stare Miasto i utworzenia nowych sołectw: Stare Miasto i Stare Miasto Zachód oraz w sprawie projektów statutów nowo powstałych sołectw należy wyrazić poprzez wypełnienie i złożenie do dnia 12 lutego 2024 roku, ankiety konsultacyjnej, której wzór został określony w załączniku  nr 4 do Zarządzenia Nr OOG.0050.442.2024 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Stare Miasto w przedmiocie dokonania podziału na dwie jednostki pomocnicze: sołectwo Stare Miasto i sołectwo Stare Miasto Zachód oraz ustalenia statutów nowo powstałych sołectw.

 

Ankieta  konsultacyjna znajduje się w Urzędzie Gminy Stare Miasto a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Miasto oraz na stronie internetowej Gminy Stare Miasto.

 

Wypełnione i podpisane ankiety konsultacyjne uprawnieni mieszkańcy mogą składać w terminie do 12 lutego 2024 r.:


Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Miasto oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Miasto.

 

                                                                                            Wójt Gminy Stare Miasto

                                                                                                /-/ Dariusz Puchała

 

Dokumenty do pobrania:
Ankieta konsultacyjna - podział Sołectwa Stare Miasto oraz nadanie statutów nowo powstałym sołectwom
(wprowadzono: 2024-01-26 21:04:59)
Projekt uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie podziału Sołectwa Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-01-26 21:07:20)
Projekt uchwały Rady Gminy Stare Miasto ws. nadania Statutu Sołectwa Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-01-26 21:10:30)
Projekt uchwały Rady Gminy Stare Miasto ws. nadania Statutu Sołectwa Stare Miasto Zachód
(wprowadzono: 2024-01-26 21:11:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.442.2024 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Stare Miasto w przedmiocie dokonania pod
(wprowadzono: 2024-01-26 21:12:02)
Wzór protokołu z przeprowadzonych konsultacji
(wprowadzono: 2024-01-26 21:12:28)
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału Sołectwa Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-02-22 11:05:22)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko