Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko » Informacja o możliwości składania uwag i wniosków
A A A

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko: Informacja o możliwości składania uwag i wniosków

SG.061.1.2022

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARE MIASTO

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.) Wójt Gminy Stare Miasto podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko” opracowaną dla ww. projektu dokumentu oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanych dokumentów w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś).

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w związku z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdzającym wymóg przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033”

Projekty dokumentów wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Stare Miasto,
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto oraz zamieszczone zostały na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://bip.stare-miasto.pl/.

Uwagi i wnioski w przedmiotowym postępowaniu mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Stare Miasto;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stare Miasto.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

                                                                                             WÓJT GMINY STARE MIASTO

                                                                                                  /-/ Dariusz Puchała

 

 

Dokumenty do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr SG.061.2022
(wprowadzono: 2024-01-15 15:29:33)
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033
(wprowadzono: 2024-01-15 15:30:05)
Projekt "Prognozy oddziaływania na środowisko"
(wprowadzono: 2024-01-15 15:41:33)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko