Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Wybory: Wybory samorządowe - 07.04.2024r.

 

Wizualizacja wyników wyborów na terenie Gminy Stare Miasto:

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz zarejestrowanych kandydatach na wójta:

 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych:

 

Obwieszczenia o przyznanych numerach list:

 

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 14 marca 2024r. o losowaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy  zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r:

 

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 13 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych na terenie działania Komisarza Wyborczego w Koninie I, w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

 

Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż.

 

Obwodowe Komisje Wyborcze:

 

 

 

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 27 lutego 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy:

 

Gminna Komisja Wyborcza:

 

 

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji:

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - tutaj pozyskasz dane niezbędne do wypełnienia informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 

Zasady finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

Informacje o warunkach udziału w głosowaniu:

 

Informacje o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością:

 

Informacja w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń  wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 

Obwieszczenia o okręgach, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibach terytorialnych komisji wyborczych:

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 31 stycznia 2024 r. - informacja o wyborach i liczbie mieszkańców gmin:

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

Informacja - zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (gminy do 20 000 mieszkańców) - wraz z drukami:

 

Tworzenie komitetów wyborczych wyborców (gminy do 20 000 mieszkańców) - wraz z drukami:

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

 

Dokumenty do pobrania:
ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Woje
(wprowadzono: 2023-12-18 10:43:20)
Postanowienie Nr 202/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie podziału Gminy STare Miasto na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieran
(wprowadzono: 2023-12-19 14:41:28)
Postanowienie nr 19/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Stare Miasto na stałe obwody głosowania
(wprowadzono: 2024-01-30 09:27:49)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtó
(wprowadzono: 2024-01-30 10:38:00)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 31 stycznia 2024 r. - informacja o wyborach i liczbie mieszkańców gmin
(wprowadzono: 2024-02-05 09:28:11)
Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 5 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborcze
(wprowadzono: 2024-02-07 09:51:39)
Obwieszczenie Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji
(wprowadzono: 2024-02-07 09:56:18)
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 6 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborcz
(wprowadzono: 2024-02-07 11:22:45)
Informacja Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 07 lutego 2024r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
(wprowadzono: 2024-02-12 09:54:58)
Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu p
(wprowadzono: 2024-02-12 10:03:54)
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2024-02-12 10:05:00)
Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym try
(wprowadzono: 2024-02-12 10:05:42)
Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2024-02-12 10:06:27)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na d
(wprowadzono: 2024-02-12 11:39:42)
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w
(wprowadzono: 2024-02-12 11:40:50)
Informacja o uprawnieniach wyborców z niepełnosprawnością
(wprowadzono: 2024-02-12 14:00:28)
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
(wprowadzono: 2024-02-12 14:00:52)
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
(wprowadzono: 2024-02-12 14:01:23)
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
(wprowadzono: 2024-02-12 14:01:45)
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików w
(wprowadzono: 2024-02-12 14:08:32)
Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
(wprowadzono: 2024-02-12 14:10:10)
Wyjaśnienia w sprawie nieodpłatnego korzystania przez komitety wyborcze z pomieszczeń na spotkania z wyborcami i miejsc na ekspozycję materiałów wyborczych
(wprowadzono: 2024-02-13 13:13:19)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 16 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmi
(wprowadzono: 2024-02-19 14:29:11)
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzin
(wprowadzono: 2024-02-22 20:26:50)
Wytyczne dla terytorialnych komisji wyborczych wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczące wykonywania zadań do dnia głosowania
(wprowadzono: 2024-02-26 08:12:08)
Postanowienie nr 267.2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2024-02-26 15:04:00)
Postanowienie nr 268.2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2024-02-26 15:04:22)
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście
(wprowadzono: 2024-02-28 15:28:18)
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście
(wprowadzono: 2024-02-28 15:28:51)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(wprowadzono: 2024-02-29 04:28:45)
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia o składzie, siedzibie i dyżurach w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta
(wprowadzono: 2024-02-29 09:15:49)
Postanowienie Nr 282/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 marca 2024r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście
(wprowadzono: 2024-03-06 15:02:00)
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia o składzie, siedzibie i dyżurach w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta - aktualizacja składu Komisji
(wprowadzono: 2024-03-06 15:06:25)
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 27 lutego 2024r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespo
(wprowadzono: 2024-03-07 11:52:55)
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 11 marca 2024r. o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2024-03-11 09:36:05)
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż.
(wprowadzono: 2024-03-11 09:42:07)
Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 r.ż.
(wprowadzono: 2024-03-11 09:43:08)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 14 marca 2024r. o losowaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
(wprowadzono: 2024-03-14 12:59:42)
Postanowienie nr 286/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
(wprowadzono: 2024-03-15 21:11:19)
POSTANOWIENIE NR 284/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
(wprowadzono: 2024-03-15 21:13:41)
OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Konińskiego
(wprowadzono: 2024-03-15 21:14:19)
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-03-18 14:38:50)
POSTANOWIENIE NR 292/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytori
(wprowadzono: 2024-03-20 05:06:13)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stare Miasto zarządzonych na dzień 7 kwietnia
(wprowadzono: 2024-03-20 14:46:40)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stare Miasto zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
(wprowadzono: 2024-03-20 14:47:27)
POSTANOWIENIE NR 301/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-03-21 03:31:19)
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami
(wprowadzono: 2024-03-24 20:02:57)
POSTANOWIENIE NR 340/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-03-28 10:42:48)
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami z dnia 28 marca 2024r.
(wprowadzono: 2024-03-28 10:52:08)
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami z dnia 3 kwietnia 2024r.
(wprowadzono: 2024-04-03 14:39:15)
POSTANOWIENIE NR 358/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-04-03 14:41:29)
POSTANOWIENIE NR 372/2024 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Stare Miasto
(wprowadzono: 2024-04-05 11:15:04)
Uchwała Nr 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 3 kwietnia 2024r. w sprawie planu pracy w dniu poprzedzającym i dniu wyborów oraz sposobu przekazania protokołów sporządzonych przez
(wprowadzono: 2024-04-05 11:20:28)
Godziny pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów
(wprowadzono: 2024-04-05 11:21:36)
Informacje o składach obwodowych komisji wyborczych z funkcjami z dnia 5 kwietnia 2024r.
(wprowadzono: 2024-04-05 11:24:17)
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 8 kwietnia 2024r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.
(wprowadzono: 2024-04-08 11:42:06)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego
(wprowadzono: 2024-04-11 14:17:20)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024r. o wynikach wyborów rad na obszarze województwa wielkopolskiego
(wprowadzono: 2024-04-11 14:20:00)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko