Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Zapytania ofertowe: Konkurs na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do udziału w konkursie
(wprowadzono: 2023-12-04 20:52:22)
Uchwała Nr LXX/461/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
(wprowadzono: 2023-12-04 20:55:55)
Uchwała Nr LXXI/470/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
(wprowadzono: 2023-12-04 20:58:33)
Uchwała Nr LXXIV/502/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych
(wprowadzono: 2023-12-04 20:59:58)
Uchwała Nr LXII/415/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok
(wprowadzono: 2023-12-04 21:02:18)
Uchwała Nr LXII/414/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035
(wprowadzono: 2023-12-04 21:03:59)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Stare Miasto na dzień 31.12.2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:08:09)
Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022r
(wprowadzono: 2023-12-04 21:10:06)
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:11:30)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:12:53)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:15:59)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:17:35)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:20:06)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:22:16)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2022r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:25:14)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2021r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:27:02)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2021r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:28:11)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2021r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:29:18)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2021r. korekta nr 1
(wprowadzono: 2023-12-04 21:31:17)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2021r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:32:46)
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2020r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:34:06)
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2020r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:35:39)
Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2020r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:36:44)
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego 31-12-2020r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:38:16)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego IV kwartał 2020r.
(wprowadzono: 2023-12-04 21:39:41)
Uchwała SO-7/0950/222/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu obligacji
(wprowadzono: 2023-12-04 21:41:16)
Uchwała Nr SO-5/0951/593/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Star
(wprowadzono: 2023-12-04 21:42:39)
Uchwała Nr SO–5/0951/371/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sta
(wprowadzono: 2023-12-04 21:44:34)
Uchwała Nr SO-7/0954/136/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto sprawo
(wprowadzono: 2023-12-04 21:46:00)
Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wg stanu na 30.09.2023
(wprowadzono: 2023-12-04 21:48:52)
Odpowiedzi na pytania
(wprowadzono: 2023-12-05 16:11:02)
Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego III kwartał 2023r.
(wprowadzono: 2023-12-05 16:12:16)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje