Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 » Ogłoszenie konsultacji społecznych
A A A

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033: Ogłoszenie konsultacji społecznych

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 225 ze zm.), uchwałą Nr XXVII/193/2016 (w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stare Miasto) oraz uchwałą LIII/354/2022 (w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji),

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Stare Miasto oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 20 lipca 2023 r. do 25 sierpnia 2023 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Stare Miasto ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Stare Miasto,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@stare-miasto.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 01.08.2023 roku o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 30.07.2023 roku klikając w poniższy link:

https://forms.office.com/e/60P5edG1Gb

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                              /-/ Dariusz Puchała

 

Dokumenty do pobrania:
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033
(wprowadzono: 2023-07-19 14:39:29)
Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033
(wprowadzono: 2023-07-19 14:46:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.402.2023 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2
(wprowadzono: 2023-07-19 15:34:30)
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033”
(wprowadzono: 2023-09-14 09:49:10)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko