Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Podatki: Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 

Wójt Gminy Stare Miasto informuje, że 3 czerwca 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, które wprowadzają możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy również dla hodowców owiec, kóz, koni i świń.

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków, tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r., część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien do wniosku dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 

w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów/1 ha UR i 40 litrów/1 DJP bydła;

w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do nowego wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 litry/1 szt. świń.

 

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r. wynosi:

 

• 2 zł[1]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

• 2 zł[2]/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie

• 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. - na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego
w odniesieniu do bydła, świń, owiec i kóz, do wniosku należy również dołączyć zaświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych zwierząt będących
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzednim, wydane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Do wniosku o zwrot podatku w 2023 r. w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wydawanie wniosków i przyjmowanie wypełnionych wniosków – pokój 101

W razie pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 63 241 62 16 wew. 216, 217

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego    

 

Dokumenty:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu do gruntów i bydła
  2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
  3. Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
  4. Załącznik- Zestawienie faktur
  5. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej i przetwarzaniu danych
  6. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa rolnego
  7. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
  8. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będacych w posiadaniu rolnika
  9. Osoby posiadające bydło, świnie, owce lub kozy przedkładają dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego 


[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

[2] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Dokumenty do pobrania:
...
(wprowadzono: 2021-02-17 11:37:05)
...
(wprowadzono: 2021-02-17 11:39:33)
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu do gruntów i bydła
(wprowadzono: 2023-07-18 14:35:42)
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
(wprowadzono: 2023-07-18 14:36:06)
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
(wprowadzono: 2023-07-18 14:36:26)
Załącznik- Zestawienie faktur
(wprowadzono: 2023-07-18 14:36:51)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej i przetwarzaniu danych
(wprowadzono: 2023-07-18 14:37:53)
Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa rolnego
(wprowadzono: 2023-07-18 14:38:13)
Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będacych w posiadaniu rolnika
(wprowadzono: 2023-07-18 14:38:32)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz