Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Podatki: Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

 

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2022 poz. 846 i 2727), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832), rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r., poz. 2466 w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Podmioty uprawnione do otrzymywania zwrotu podatku akcyzowego:

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są:

 1. właścicielami gruntów
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 5. dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Terminy składania wniosków oraz niezbędne dokumenty:

Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Stare Miasto w terminie:

 

1)wnioski – od 1 lutego 2023 r. do 28.02.2023 r.

– faktury VAT za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

 

2)wnioski – od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

– faktury VAT za okres od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

 

Dokumenty:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2023
 2. Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023
 3. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej i przetwarzaniu danych
 4. Załącznik do wniosku – Zestawienie faktur VAT 2023
 5. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
 6. Osoby posiadające bydło przedkładają dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego

 

Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

–  03- 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 

– 02-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wydawanie wniosków i przyjmowanie wypełnionych wniosków – pokój 1

W razie pytań prosimy dzwonić pod nr tel. 63 241 62 16 wew. 216, 217

 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021
(wprowadzono: 2021-05-10 14:13:59)
Oświadczenie
(wprowadzono: 2021-05-10 14:15:04)
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021
(wprowadzono: 2021-02-17 11:35:40)
Oświadczenie
(wprowadzono: 2021-02-17 11:36:25)
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
(wprowadzono: 2021-02-17 11:37:05)
Załącznik - wykaz faktur VAT
(wprowadzono: 2021-02-17 11:39:33)
Oświadczenie
(wprowadzono: 2021-07-13 15:56:18)
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2022
(wprowadzono: 2022-07-06 13:58:49)
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2022
(wprowadzono: 2022-07-06 14:00:09)
Oświadczenie o litrach 2022
(wprowadzono: 2022-07-06 14:01:31)
Załącznik - wykaz faktur VAT 2022
(wprowadzono: 2022-07-06 14:03:46)
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2023
(wprowadzono: 2023-01-17 16:26:32)
Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023
(wprowadzono: 2023-01-17 16:27:15)
Oświadczenie o odpowiedzialności karnej i przetwarzaniu danych
(wprowadzono: 2023-01-17 16:28:30)
Załącznik do wniosku – Zestawienie faktur VAT 2023
(wprowadzono: 2023-01-17 16:29:27)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz