Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Zapytania ofertowe: Konkurs na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zaproszenie do udziału w konkursie
(wprowadzono: 2020-07-27 10:44:41)
Pakiet informacyjny
(wprowadzono: 2020-07-27 10:45:36)
Uchwała XXI/146/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
(wprowadzono: 2020-07-27 10:49:13)
Uchwała Nr XVI/117/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 10:50:56)
Uchwała Nr XXI/147/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032
(wprowadzono: 2020-07-27 10:53:56)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Stare Miasto na dzień 31.12.2019r.
(wprowadzono: 2020-07-27 10:55:29)
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2019r.
(wprowadzono: 2020-07-27 10:56:09)
Łączna informacja dodatkowa za 2019 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 10:57:01)
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31-12-2019r.
(wprowadzono: 2020-07-27 10:57:38)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2019r.
(wprowadzono: 2020-07-27 10:58:05)
Rb-27S dochody zbiorczo za 2017 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:01:45)
Rb-28S wydatki zbiorczo za 2017 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:02:03)
Rb-N za IV kw 2017 należności
(wprowadzono: 2020-07-27 11:02:31)
Rb-NDS za IV kw 2017 o nadwyżce/deficycie
(wprowadzono: 2020-07-27 11:02:56)
Rb-Z za IV kw 2017 zobowiązania
(wprowadzono: 2020-07-27 11:04:17)
Rb-27S dochody zbiorczo za 2018 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:04:43)
Rb-28S wydatki zbiorczo za 2018 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:07:03)
Rb-N należnosci 2018
(wprowadzono: 2020-07-27 11:07:27)
Rb-NDS o nadwyżce i deficycie IV kw 2018
(wprowadzono: 2020-07-27 11:07:54)
Rb-Z zobowiązania IV kw 2018
(wprowadzono: 2020-07-27 11:08:36)
Rb-27S dochody zbiorczo za 2019 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:10:59)
Rb-28S wydatki zbiorczo za 2019 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:12:30)
Rb-N o stanie należności na dzień 31-12-2019 r.
(wprowadzono: 2020-07-27 11:13:42)
Rb-NDS nadwyżka - deficyt
(wprowadzono: 2020-07-27 11:14:44)
Rb-Z o stanie zobowiązań na dzień 31-12-2019 r.
(wprowadzono: 2020-07-27 11:15:36)
Rb-27S dochody zbiorczo 30-06-2020 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:17:43)
Rb-28S wydatki zbiorczo 30-06-2020 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:18:07)
Rb-N NALEŻNOŚCI 30-06-2020
(wprowadzono: 2020-07-27 11:18:37)
Rb-NDS NADWYŻKA-DEFICYT 30-06-2020
(wprowadzono: 2020-07-27 11:19:02)
Rb-Z ZOBOWIĄZANIA 30-06-2020
(wprowadzono: 2020-07-27 11:19:29)
Uchwała SO-0950.21.6.Ko.2020 RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji
(wprowadzono: 2020-07-27 11:46:03)
Uchwała SO-0951.40.D.6.Ko.2019 RIO o możliwości sfinansowania deficytu na 2020 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:46:27)
Uchwała SO-0951.52.P.6.Ko.2020 RIO o prawidłowości kwoty długu na 2020 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:46:53)
Uchwała SO-0954.30.6.Ko.2020 RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok
(wprowadzono: 2020-07-27 11:47:20)
Informacja o posiadanych akcjach i udziałach
(wprowadzono: 2020-07-27 11:48:05)
Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach wg stanu na 30-06-2020
(wprowadzono: 2020-07-27 11:48:42)
INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH
(wprowadzono: 2020-07-27 11:49:08)
Oświadczenie o niezaleganiu
(wprowadzono: 2020-08-10 15:13:07)
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
(wprowadzono: 2020-08-12 10:13:20)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje