Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Planowanie przestrzenne: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Krągola oraz Żdżary, gmina Stare Miasto

 

Informacja o sposobie przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 – Krągola oraz 0017 – Żdżary, gmina Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Stare Miasto informuje, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 – Krągola oraz 0017 – Żdżary, gmina Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoodbędzie się zgodnie z wcześniej podanymi i ogłoszonymi informacjami w dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z trwającym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, dyskusja publiczna odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) za pośrednictwem platformy JITSI, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym.

Poniżej link niezbędny do uczestniczenia w przedmiotowej dyskusji publicznej:

 

https://meet.jit.si/GminaStareMiasto-DyskusjaPubliczna

 

Informacja o sposobie przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 – Krągola oraz 0017 – Żdżary, gmina Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Stare Miasto informuje, że dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 – Krągola oraz 0017 – Żdżary, gmina Stare Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoodbędzie się zgodnie z wcześniej podanymi i ogłoszonymi informacjami w dniu 26 stycznia 2021 roku o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), w związku z trwającym stanem epidemii i związanymi z nim ograniczeniami, dyskusja publiczna odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online) za pośrednictwem platformy JITSI, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym.

Poniżej link niezbędny do uczestniczenia w przedmiotowej dyskusji publicznej:

https://meet.jit.si/GminaStareMiasto-DyskusjaPubliczna

 

Dokumenty do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr GP.6721.3.2020 z dnia 14 lipca 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w o
(wprowadzono: 2020-07-14 10:26:53)
Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium dla części obszaru zlokalizowanego
(wprowadzono: 2020-08-25 12:23:47)
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 - Kr
(wprowadzono: 2021-01-05 16:27:21)
Projekt Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 - Krągola oraz 0017 - Żdżary, gmina Stare Miasto
(wprowadzono: 2021-01-13 15:23:51)
Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 - Krągola oraz 0017 - Żdżary, gmina
(wprowadzono: 2021-01-13 15:24:30)
Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 - Krągola oraz 0017 - Żdżary, gm.
(wprowadzono: 2021-01-13 15:27:07)
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych 0007 - Krągola oraz 0017 - Żdżary, gmina Stare Miasto
(wprowadzono: 2021-01-13 15:30:20)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko