Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Planowanie przestrzenne: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa

 

 

Wyłożenie do publicznego wglądu:

 

Dokumenty do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr GP.6721.1.2020 z dnia 12 marca 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(wprowadzono: 2020-03-13 18:36:59)
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XXV/185/2000 Rady Gminy w Starym Mieśc
(wprowadzono: 2020-11-17 12:01:38)
Projekt Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym części obrębu geodezyjnego Stare Miasto, zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej, G
(wprowadzono: 2020-11-25 12:01:24)
Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym części obrębu geodezyjnego Stare Miasto, zlokalizowanego pr
(wprowadzono: 2020-11-25 12:03:01)
Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej
(wprowadzono: 2020-11-25 12:04:34)
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa - legenda
(wprowadzono: 2021-01-19 12:54:48)
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa - rysunek
(wprowadzono: 2021-01-19 16:29:52)
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa - dane przestrzenne
(wprowadzono: 2021-01-19 16:30:36)
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa - rysunek
(wprowadzono: 2021-02-05 14:49:34)
Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Stare Miasto, ul. Ogrodowa - legenda
(wprowadzono: 2021-02-05 14:49:55)
Uchwała Nr XXXIV/224/2021 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym części obrębu geodezyjnego Stare Miasto, zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej, gmina St
(wprowadzono: 2021-02-05 22:04:34)
Załącznik nr 1 do Uchwały - Rysunek planu.
(wprowadzono: 2021-02-05 22:05:28)
Załacznik nr 2 do Uchwały - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
(wprowadzono: 2021-02-05 22:06:22)
Załącznik nr 3 do Uchwały - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
(wprowadzono: 2021-02-05 22:09:16)
Załącznik nr 4 do Uchwały - dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne
(wprowadzono: 2021-02-05 22:10:03)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko