Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Raport o stanie gminy Stare Miasto » Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 2018
A A A

Raport o stanie gminy Stare Miasto: Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 2018

 

 

INFORMACJA O PRZYJMOWANIU ZGŁOSZEŃ DO DEBATY NAD RAPORTEM WÓJTA O STANIE GMINY ZA ROK UBIEGŁY

Stosownie do postanowień art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Wójt Gminy Stare Miasto przedstawi Radzie Gminy Stare Miasto raport o stanie gminy za 2018 rok podczas X sesji Rady Gminy Stare Miasto, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16.

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy, nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, która odbędzie się na sesji Rady Gminy Stare Miasto, podczas której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

W myśl art. 28aa ust. 7 pkt 1 w/w ustawy, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Stosowanie do art. 28 aa ust. 8 w/w ustawy, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Z uwagi na fakt, że w roku bieżącym termin 16 czerwca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem na złożenie zgłoszenia do debaty jest ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień 17 czerwca 2019 r., tj. 14 czerwca 2019 r. (piątek) do godz. 14:00.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

                                                                                    Wójt Gminy Stare Miasto

                                                                                        /-/ Dariusz Puchała

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr OOG.0050.35.2019 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 30 maja 2019r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Stare Miasto za rok 2018
(wprowadzono: 2019-06-03 14:28:36)
Raport o stanie Gminy Stare Miasto za rok 2018
(wprowadzono: 2019-06-05 11:46:46)
Pismo ws. zgłoszenia do debaty
(wprowadzono: 2019-06-03 14:42:25)
Zgłoszenie do debaty
(wprowadzono: 2019-06-03 14:42:54)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko