Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Podatki: Podatki 2019

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych, gmina Stare Miasto zaliczona została do II okręgu podatkowego.

 

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości zostały określone w uchwałach: 

 - Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/371/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

   Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.10.2018 r., poz. 7918.

   Do pobrania: Uchwała Nr LV/371/2018 

 - Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/182/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

   Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6563

   http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/6563/

   Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/182/2016

 - do składania informacji i deklaracji podatkowych, których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r., stosuje się formularze dotychczasowe, tj.:

 - od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości; wzór wg Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1104) w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 

   https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego na 2019 rok wynoszą:

 - od gruntów stanowiących gospodarstwo rolne wynosi 135,90 zł od 1 ha przeliczeniowego,

 - od gruntów, które nie stanowią gospodarstwa rolnego wynosi 271,80zł od 1 ha fizycznego.

 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 

 - do składania informacji i deklaracji podatkowych, których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r., stosuje się formularze dotychczasowe

 - od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek rolny; wzór wg Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1105) w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny 

   https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi 42,2356 zł / 1 ha fiz. lasu –  191,98 zł za 1 m3.

 - do składania informacji i deklaracji podatkowych, których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2019r., stosuje się formularze dotychczasowe

 - od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe wzory informacji i deklaracji na podatek leśny; wzór wg Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2019r. poz. 1126) w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

   https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 

 

Podatek transportowy

Stawki podatku od środków transportowych zostały określone w uchwale:

 - Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/379/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

   Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2018 r., poz. 8958.

   Do pobrania: Uchwała Nr LVI/379/2018

 - wzór deklaracji wg Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2018r. poz. 2436) w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

   https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 - płatność podatku następuje w dwóch ratach:

I rata – 15 lutego danego roku;                   II rata – 15 września danego roku

 

 

WAŻNE

Informujemy, iż w 2019 roku nie będą wydawane i doręczane podatnikom decyzje podatkowe dla osób fizycznych, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (na 2019 rok kwota ta wynosi 7,80 zł).

W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny.

W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 100 zł, płatność następuje w ratach:        

I rata – 15 marca danego roku,                                  II rata – 15 maja danego roku,          

III rata – 15 września danego roku,                           IV rata – 15 listopada danego roku.

Gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca danego roku.

 

Wpłaty zobowiązania pieniężnego można dokonać w kasie Urzędu Gminy w Starym Mieście, w banku lub na poczcie, na INDYWIDUALNY RACHUNEK  BANKOWY (Bank Spółdzielczy Konin O/Stare Miasto) bądź u sołtysa.

UWAGA! Z dniem 01.01.2019r. każdy podatnik posiada INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY – zawarty w decyzji wymiarowej na rok 2019.

Obowiązek zgłaszania zaistniałych zmian

Przypominamy, że podatnik ma obowiązek poinformowania organ podatkowy o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany.

Okoliczności powodujące konieczność zgłoszenia zmian, to:

  1. kupno, sprzedaż, zamiana, darowizna nieruchomości,
  2. postanowienie o nabyciu spadku nieruchomości,
  3. zmiana klasyfikacji gruntów,
  4. umowa dzierżawy gruntów, umowa najmu – jeżeli powoduje przeniesienie obowiązku podatkowego na dzierżawcę,
  5. wybudowanie nowego budynku w ramach pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – należy zgłosić gdy budowa została zakończona albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem,
  6. budowa budynków gospodarczych, rozbudowa budynków, zmiana sposobu użytkowania,
  7. rozpoczęcie i zajęcie nieruchomości na działalność gospodarczą, zmiana powierzchni budynków, gruntów, wartości budowli, zakończenie działalności gospodarczej.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko