Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto

Z dniem 01.09.2018 Gmina Stare Miasto przystąpiła do realizacji poniższego Projektu Partnerskiego

Nazwa projektu: Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto

Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0093/17
Partner wiodący: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera
Partner: Gmina Stare Miasto

Krótki opis projektu, jego cele i uzasadnienie przystąpienia do realizacji projektu:

Projekt „Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Stare Miasto w okresie 01.09.2018-31.08.2020. Celem projektu jest do 31.08.2020 144 uczniów (72K i 72M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim oraz Szkoły Podstawowej w Żdżarach z terenu Gm. Stare Miasto(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 16 nauczycieli (14K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 198 osób tj.18 nauczycieli (15K;3M), 180 uczniów (90K;90M), Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim oraz Szkoły Podstawowej w Żdżarach.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;

b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania;

c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:”Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13 oraz wykorzystanie e-podręczników.

Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 430 589,70 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych i gminnych: 21 750,00 zł (5,05%).

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko