Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Nieruchomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 

Wójt Gminy Stare Miasto zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147)  informuje, że posiada do sprzedaży w drodze przetargu prawo użytkowania wieczystego następującej nieruchomości:

 

1. Obręb: Żdżary działka nr 219/31 o pow. 0,6690 ha, księga wieczysta KN1N/00078642/3.

2. Dla wyżej wymienionej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  uchwałą nr XV/101/2015 w sprawie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto, przedmiotowa działka zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym P – teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów.

3. Nieruchomość położona jest w pobliżu węzła autostrady A2 „Konin Wschód” i przy drodze krajowej DK 72.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości 2 lata od dnia nabycia.

5. Cena nieruchomości 368 000,00 zł + Vat ( cena wywoławcza).

6. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%.

7. Obecna wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 7531,07 + 22 % Vat.

8. Termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego do 31 marca każdego roku.

9. Opłata może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata.

10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147) –  to 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Stare Miasto,  05.09.2017 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko