Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy dla spółek wodnych

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Realizując zapisy § 2 Uchwały Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Stare Miasto, z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Wójt Gminy Stare Miasto podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Miasto, informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych o następującej treści:

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Zgodnie z art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 27 lutego 2015 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) Wójt Gminy Stare Miasto podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 sierpnia 2016 roku Rada Gminy Stare Miasto Uchwałą Nr XXIV/167/2016 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2016 roku poz. 5120) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Stare Miasto pomocy finansowej z budżetu Gminy Stare Miasto w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

W związku z powyższym na podstawie § 3 ww. uchwały Wójt Gminy Stare Miasto podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Stare Miasto wniosków o dofinansowanie.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2017r. wynosi 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Termin składania wniosków upływa z dniem 14 czerwca 2017 roku

 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o dotację celową z budżetu gminy na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
(wprowadzono: 2017-06-09 12:13:48)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko