Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Gospodarka odpadami komunalnymi: Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Stare Miasto

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte przez Gminę Stare Miasto

 

W 2023 roku:

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 45,83 % (wymagany poziom dla 2023 roku to minimum 35 %);
 • osiągnięty poziom składowania 10,50 % (wymagany poziom dla 2023 roku brak %);
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0 % (wymagany poziom dla 2023 roku brak danych).

 

W 2022 roku:

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 47,66 % (wymagany poziom dla 2022 roku to minimum 25 %);
 • osiągnięty poziom składowania 10,52 % (wymagany poziom dla 2022 roku brak %);
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0 % (wymagany poziom dla 2022 roku brak danych).

 

W 2021 roku:

 • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych 30,45 % (wymagany poziom dla 2021 roku to minimum 20 %);
 • osiągnięty poziom składowania 15,41 % (wymagany poziom dla 2021 roku brak %);
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 % (nie odebrano).
 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0 % (wymagany poziom dla 2021 roku brak danych).

W 2020 roku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0 % (wymagany poziom dla 2020 roku to maksymalnie 35 %);
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 47,72 % (wymagany poziom dla 2020 roku to minimum 50 %).
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 0 % (wymagany poziom dla 2020 roku to minimum 70 %).

W 2019 roku:

 • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0 % (wymagany poziom dla 2019 roku to maksymalnie 40%);
 • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 33,76% (wymagany poziom dla 2019 roku to minimum 40 %).

W 2018 roku:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0% (wymagany poziom dla 2018r. to maksymalnie 40%).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,35% (wymagany poziom dla 2018r. to minimum 30%).

W 2017 roku:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0% (wymagany poziom dla 2017r. to maksymalnie 45%).
 • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 49,18% (wymagany poziom dla 2017r. to minimum 20%).

 

W 2016 roku:

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania  - 0% (maksymalny poziom dla 2016r. to 45%)

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 36,31% (wymagany poziom dla 2016r. to minimum 18%)

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

- 100%  (wymagany poziom dla 2016r. to minimum 42%)

 

W 2015 roku: 

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania dla Gminy Stare Miasto za 2015 rok wyniósł 148,5%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Stare Miasto w 2015 roku wyniósł 50,8%.

W 2014 roku:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania dla Gminy Stare Miasto za 2014 rok wyniósł 178,95%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Stare Miasto w 2014 roku wyniósł 51,64%.

W 2013 roku:

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania dla Gminy Stare Miasto za 2013 rok wyniósł 153,73%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Stare Miasto w 2013 roku wyniósł 31,94%.

 


 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięte przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) w 2014 roku

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie Sp. z o.o.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2014 rok wyniósł 18,00%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2014 rok wyniósł 8,90%.

2. Agencja Handlowo- Usługowa MAXPERT Maciej Zaradzki

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2014 rok wyniósł 1,30%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2014 rok wyniósł 0,00%.

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale Sp. z o.o.

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2014 rok wyniósł 0,04%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2014 rok wyniósł 0,00%.

4. Zakład Oczyszczania Terenu BAKUN Andrzej Bakun

 • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2014 rok wyniósł 47,60%.
 • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2014 rok wyniósł 44,00%.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko