Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Gospodarka odpadami komunalnymi: Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zgodnie z Uchwałą Nr  LXXIII/483/2023 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 października 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023r. poz. 9875), wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy, wynosi w przypadku gdy:

- właściciel  nieruchomości wypełnia ustawowy obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 21,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

- właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi  86,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny rachunek bankowy  lub u sołtysów kwartalnie (w terminach płatności podatku od nieruchomości) tj. do 15-go marca, 15-go maja, 15-go września, 15-go listopada każdego roku.  Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępna jest na platformie internetowej ePODATKI.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zadeklarowali, że bioodpady będą gromadzić w przydomowym kompostowniku zyskują prawo do zwolnienia z opłaty w wysokości 2,50 zł/miesiąc/osobę.

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy wyrażają chęć kompostowania, a dotychczas nie korzystali ze zwolnienia są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji, zyskując w ten sposób prawo do zwolnienia.

 

 

Dokumenty do pobrania:
Informacja w sprawie zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
(wprowadzono: 2020-07-01 16:05:02)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko