Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Wójt: Zarządzenia

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.488.2024 z dnia 06 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.488.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.487.2024 z dnia 04 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.487.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.486.2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.486.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.485.2024 z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Stare Miasto za rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.485.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.484.2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi należącymi do majątku ruchomego Gminy Stare Miasto i jej jednostek organizacyjnych.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.484.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.483.2024 z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.483.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.482.2024 z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.482.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.481.2024 z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora i Wicedyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście podczas ich nieobecności. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.481.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.480.2024 z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.480.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.479.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonywania zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.479.2024.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.478.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.478.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.477.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.477.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.476.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Posoka.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.476.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.475.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Miasto Zachód.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.475.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.473.2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.473.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.472.2024 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.472.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.471.2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2023 rok. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.471.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.470.2024 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.470.2024 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.469.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.469.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.468.2024 z dnia 21 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr OOG.0050.453.2024 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 19 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia naboru odbiorców końcowych w projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto".

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.468.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.467.2024 z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.467.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.465.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto położonej w obrębie Lisiec Mały, oznaczonej nr ewid. 191 o pow. 0,4300 ha i 312 o pow. 5,0900 ha. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.465.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.464.2024 z dnia 11 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi należącymi do majątku ruchomego Gminy Stare Miasto i jej jednostek organizacyjnych.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.464.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.463.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.463.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.462.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.462.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.461.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.461.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.460.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.460.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.459.2024 z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.459.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.457.2024 z dnia 07 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji Przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.457.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.456.2024 z dnia 01 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.456.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.455.2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.455.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.454.2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonywania zadań w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.454.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.453.2024 z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru odbiorców końcowych w projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Stare Miasto".

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.453.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.452.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.452.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.451.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.451.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.450.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.450.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.449.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.449.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.448.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Z. Religi w Barczygłowie.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.448.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.447.2024 z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.447.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.446.2024 z dnia 06 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.446.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.445.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.445.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.444.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.444.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.443.2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.443.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.440.2024 z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.440.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.439.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie, ul. Grodziecka 55, 62-571 Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.439.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.438.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach, ul. Borówkowa 4, 62-571 Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.438.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.437.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej, ul. Słoneczna 5, 62-571 Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.437.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.436.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie, ul. Parkowa 11, 62-571 Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.436.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.435.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście, ul. Kasztanowa 2, 62-571 Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.435.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.434.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto położonej w obrębie Krągola, oznaczonej nr. ewid. 69 o pow. 0,5600 ha.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.434.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.433.2024 z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Stare Miasto na 2024 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.433.2024

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.431.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.431.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.430.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.430.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.429.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.429.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.428.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie określenia opłaty i zasad wynajmu sali w Wiejskim Klubie Kultury w Liścu Małym i Klubie Wiejskim w Krągoli Pierwszej stanowiących mienie Gminy Stare Miasto. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.428.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.427.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.427.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.426.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych stanowiących mienie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.426.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.425.2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie przekazania sprzętu i wyposażenia pozyskanego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa  (Umowa nr DFS-IX.7211.204.2023 z dnia 22.06.2023r.) stanowiących własność Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.425.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.424.2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.424.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.423.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.423.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.422.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2024. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.422.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.421.2023 z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2024-2038.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.421.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.420.2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.420.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.419.2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.419.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.418.2023 z dnia 27 października 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.418.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.417.2023 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.417.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.416.2023 z dnia 05 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.416.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.415.2023 z dnia 05 października 2023 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stare Miasto dotyczących ”Programu Współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.415.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.414.2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.414.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.413.2023 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.413.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.412.2023 z dnia 22 września 2023 r. w sprawie akredytacji systemu teleinformatycznego „BSK” w Urzędzie Gminy Stare Miasto do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.412.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.411.2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.411.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.410.2023 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.410.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.409.2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie określenia bazowych stawek czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.409.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.408.2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego dla wykonywania zadań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.408.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.407.2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.407.2023.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.406.2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.406.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.405.2023 z dnia 08 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.405.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.404.2023 z dnia 07 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendium Wójta Gminy Stare Miasto dla uczniów uzdolnionych ze szkół na terenie Gminy Stare Miasto  oraz uchwalenia Regulaminu Pracy ww. Komisji.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.404.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.403.2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.403.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.402.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033”.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.402.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.401.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.401.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.400.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.400.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.399.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.399.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.398.2023 z dnia 07 lipca 2023 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2024 rok przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.398.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.397.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.397.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.396.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.396.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.395.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.395.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.394.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.394.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.393.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.393.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.392.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.392.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.391.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.391.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.390.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.390.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.389.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.389.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.388.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.388.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.387.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.387.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.386.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.386.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.385.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.385.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.384.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.384.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.383.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.383.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.382.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.382.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.381.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.381.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.380.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.380.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.379.2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.379.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.378.2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zatweirdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej za rok 2022r.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.378.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.377.2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Stare Miasto za rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.377.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.376.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie i wynajmu nieruchomości. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.376.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.375.2023 z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.375.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.374.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im prof. Joanny Papuzińskiej w Starym Mieście. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.374.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.372.2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2022 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.372.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.371.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.371.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.370.2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.370.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.369.2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.369.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.368.2023 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.368.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.367.2023 z dnia 09 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.367.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.366.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.366.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.365.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.365.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.364.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.364.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.363.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.363.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.362.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.362.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.361.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej - Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.361.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.360.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Żychlinie.  

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.360.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.359.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Gen. Józefa Bema w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.359.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.358.2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.358.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.356.2023 z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stare Miasto, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.356.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.355.2023 z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto położonych w obrębie Rumin, oznaczonych nr. ewid. 900/6 o pow. 0,1391 ha, oraz nr ewid. 900/8 o pow. 0,3338 ha.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.355.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.354.2023 z dnia 06 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.354.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.353.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.353.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.352.2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.352.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.351.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego, nie będącego własnością pracodawcy w czasie podróży służbowej pracownika.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.351.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.350.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stare Miasto, za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.350.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.349.2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.349.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.348.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.348.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.347.2023 z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.347.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.346.2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Stare Miasto na 2023 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.346.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.345.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.345.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.344.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.344.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.343.2023 z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.343.2023

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.342.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.342.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.340.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.340.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.339.2022 z dnia 08 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr OOG.0050.338.2022 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 08 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.339.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.338.2022 z dnia 05 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.338.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.337.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.337.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.336.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Stare Miasto na rok 2023. 

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.336.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.335.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2023-2035.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.335.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.330.2022 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.330.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.329.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.329.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.328.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.328.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.326.2022 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych stanowiących mienie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.326.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.325.2022 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.325.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.324.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.324.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.322.2022 z dnia 07 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.322.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.320.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.320.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.317.2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.317.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.316.2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Stare Miasto na 2023 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2023 i lata następne.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.316.2022.

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.315.2022 z dnia 08 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2022/2023.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.315.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.314.2022 z dnia 06 września 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.314.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.313.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za I półrocze 2022 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.313.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.312.2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.312.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.309.2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2023 r. przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.309.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.308.2022 z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.308.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.307.2022 z dnia 05 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.307.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.306.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.306.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.305.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.305.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.304.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.304.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.303.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.303.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.302.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.302.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.301.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.301.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.300.2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.300.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.298.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.298.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.297.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.297.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.295.2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.295.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.294.2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Stare Miasto oraz kontroli i obiegu dokumentów
w zakresie zaopatrzenia materiałów i usług.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.294.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.293.2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Stare Miasto za rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.293.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.292.2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.292.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.291.2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.291.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.290.2022 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.290.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.289.2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.289.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.288.2022 z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. Prof. Joanny Papuzińskiej za 2021 rok

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.288.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.287.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.287.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.286.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.286.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.285.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Stare Miasto nie stanowiących jej własności oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.285.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.284.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez dyrektorów/kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Stare Miasto oraz jednostki obsługującej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.284.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.283.2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2021 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.283.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.282.2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.282.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.281.2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.281.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.280.2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.280.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.278.2022 z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.278.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.277.2022 z dnia 01 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.277.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.276.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.276.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.275.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.275.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.274.2022 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.274.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.273.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.273.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.272.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.272.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.270.2022 z dnia 07 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.270.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.269.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.269.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.268.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Stare Miasto na 2022 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.268.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.267.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.267.2022

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.265.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia opłaty i zasad wynajmu sali w Wiejskim Klubie Kultury w Liścu Małym i Klubie Wiejskim w Krągoli Pierwszej stanowiących mienie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.265.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.264.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.264.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.263.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.263.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.262.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania sprzętu i wyposażenia pozyskanego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Umowa nr DFS-V.7211.341.2021 z dnia 13.10.2021 r. oraz Umowa nr DFS-V.7211.386.2021 z dnia 29.112021 r.), stanowiących własność Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.262.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.261.2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.261.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.260.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2022-2036.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.260.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.259.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu na 2022 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.259.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.258.2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.258.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.257.2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.257.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.256.2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.256.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.255.2021 z dnia 08 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.255.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.254.2021 z dnia 07 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.254.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.253.2021 z dnia 05 października 2021 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stare Miasto dotyczących "Programu Współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działałność pożytku publicznego na rok 2022".

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.253.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.252.2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.252.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.251.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia bazowych stawek czynszu za najem lokali wchodzącch w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.251.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.250.2021 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentów z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.250.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.249.2021 z dnia 02 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu skąldania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.249.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.248.2021 z dnia 01 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.248.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.247.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za I półrocze 2021 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.247.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.246.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie trybu i terminow prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Stare Miasto na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata następne.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.246.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.245.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad nadzoru nad działalnością szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.245.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.244.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. prof. Zbigniewa Religi w Barczygłowie.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.244.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.243.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.243.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.242.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.242.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.241.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.241.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.238.2021 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.238.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.237.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi nalezącymi do majątku ruchomego Gminy Stare Miasto i jej jednostek organizacyjnych

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.237.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.236.2021 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.236.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.235.2021 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2022 r. przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.235.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.233.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.233.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.232.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.232.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.231.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.231.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.230.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.230.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.229.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.229.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.228.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.228.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.227.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.227.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.226.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.226.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.225.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.225.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.224.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.224.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.223.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.223.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.222.2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.222.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.221.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr OOG.0050.211.2021 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 8 kwietnia 2021 r. dotyczącego ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i powołania Komisji Przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.221.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.220.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.220.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.219.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie objęcia przez Gminę Stare Miasto udziałów w Spółce z organiczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.219.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.218.2021 z dnia 08 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.218.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.217.2021 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Stare Miasto za rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.217.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.215.2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.215.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.214.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.214.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.213.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.213.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.212.2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.212.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.210.2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.210.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.209.2021 z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Stare Miasto nie stanowiących jej własności oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.209.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.208.2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2020 rok.

Do pobrania:

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.207.2021 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.207.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.206.2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.206.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.205.2021 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie powołania dodatkowej osoby do Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.205.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.204.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.204.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.202.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.202.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.201.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Stare Miasto na 2021 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.201.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.200.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.200.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.199.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.199.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.198.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania sprzętu i wyposażenia pozyskanego w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Umowa DFS-III-7211-513.2019 z dnia 30.11.2020 r.), stanowiących własność Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.198.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.197.2021 z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Stare Miasto zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. netto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.197.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.195.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.195.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.194.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.194.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.193.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.193.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.192.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.192.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.191.2021 z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.191.2021

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.189.2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.189.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.188.2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.188.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.187.2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.187.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.186.2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.186.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.183.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.183.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.182.2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.182.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.181.2020 z dnia 08 października 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.181.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.180.2020 z dnia 01 października 2020 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Stare Miasto dotyczących "Programu Współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.180.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.179.2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.179.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.178.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.178.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.177.2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.177.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.176.2020 z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Organów Gminy i Ochrony Informacji Niejawnych.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.176.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.174.2020 z dnia 03 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.174.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.173.2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za I półrocze 2020 rok.

Do pobrania:

 1. Zarządzenie Nr OOG.0050.173.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z 01 września 2020r.
 2. Strona tytułowa
 3. Spis treści
 4. Dochody
 5. Wydatki
 6. Opis wykonania
 7. Zadania zlecone
 8. Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 9. Zadania inwestycyjne
 10. Fundusz Sołecki
 11. Ochrona środowiska
 12. Dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
 13. Zaawansowanie WPF
 14. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.172.2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim z uwagi na zmianę dyrektora placówki.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.172.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.171.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.171.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.170.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.170.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.169.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.169.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.168.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.168.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.166.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.166.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.165.2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.165.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.163.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego Pani Magdaleny Szulc do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dotyczącego awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.163.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.162.2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Egzaminacyjnej powołanej dla nauczyciela kontraktowego Pani Patrycji Robak do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dotyczącego awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.162.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.161.2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.161.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.160.2020 z dnia 07 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.160.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.159.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto położonych w obrębie Lisiec Mały oznaczone nr ewid. 357/3 o pow. 2,2609 ha oraz w obrębie Stare Miasto oznaczone nr ewid. 406 o pow. 0,5000 ha, nr ewid. 20/5 o pow. 0,4289 ha, nr ewid. 20/6 o pow. 0,7290 ha, nr ewid. 20/7 o pow. 1,6067 ha.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.159.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.158.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.158.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.157.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.157.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.156.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.156.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.155.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.155.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.154.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.154.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.153.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.153.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.152.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.152.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.151.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.151.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.150.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.150.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.149.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.149.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.148.2020 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.148.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.147.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OOG.0050.133.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.147.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.146.2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.146.2020

 

Zarządzenie Nr OOG.0050.145.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.145.2020

 

Zarządzenie Nr OOG.0050.144.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.144.2020

 

Zarządzenie Nr OOG.0050.143.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 14 lipca 2020r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.143.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.142.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2021 rok przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.142.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.141.2020 z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.141.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.140.2020 z dnia 28 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.140.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.139.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.139.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.138.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.138.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.137.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.137.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.136.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.136.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.135.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.135.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.134.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.134.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.133.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.133.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.132.2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na podstawie §5 pkt.1 Regulaminu Konkursu na nazwę dębu z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.132.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.131.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.131.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.130.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.130.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.129.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.129.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.128.2020 z dnia 05 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.128.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.127.2020 z dnia 04 czerwca 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Stare Miasto za rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.127.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.126.2020 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.126.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.125.2020 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.125.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.124.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.124.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.123.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.123.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.122.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.122.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.121.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.121.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.120.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.120.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.119.2020 z dnia 03 kwietnia 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.119.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.118.2019 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.118.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.117.2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2019 rok

Do pobrania:

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.116.2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OOG.0050.102.2020 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.116.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.115.2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej-Meysztowicz w Żdżarach

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.115.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.114.2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesław Brusa w Liścu Wielkim

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.114.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.113.2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert na konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.113.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.111.2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświeltenia ulicznego na terenie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.111.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.110.2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.110.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.108.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej - Meysztowicz w Żdżarach

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.108.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.107.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.107.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.106.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki budżetowe Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.106.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.104.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.104.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.102.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.102.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.101.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.101.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.100.2019 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji KOnkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.100.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.99.2019 z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. promocji gminy

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.99.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.98.2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.98.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.96.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.96.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.95.2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.95.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.94.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Stare Miasto na 2020 rok.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.94.2020

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.93.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.93.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.92.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem obiektów sportowych stanowiących mienie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.92.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.91.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 326/2014 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 10 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Stare Miasto zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych netto równowartości kwoty 30.000 euro.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.91.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.90.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.90.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.89.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.89.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.88.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.88.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.87.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.87.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.86.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek obiektów sportowych stanowiących mienie Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.86.2019

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.85.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.85.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.84.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2019-2030

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.84.2019

 

 Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.83.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie objęcia przez Gminę Stare Miasto udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.83.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.81.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.81.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.80.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2020-2032.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.80.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.79.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie projektu budżetu na 2020 rok

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.79.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.77.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.77.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.76.2019 z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotownia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stare Miasto".

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.76.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.75.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotownia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Miasto".

Do pobrania: Zarządzenie OOG.0050.75.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.74.2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia "Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Stare Miasto".

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.74.2019

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.73.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.73.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.72.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Stare Miasto na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.72.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.71.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.71.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.70.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.70.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.69.2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy ponoszonych wydatków na funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.69.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.68.2019 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.68.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.67.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.67.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.66.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podtswowej w Liścu Wielkim

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.66.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.65.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podtswowej w Żychlinie

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.65.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.64.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podtswowej w Modle Królewskiej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.64.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.63.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.63.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.62.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za I półrocze 2019 roku.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

                   Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.61.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.61.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.60.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.60.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.59.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.59.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.58.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.58.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.57.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.57.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.56.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.56.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.55.2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019.

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.55.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.54.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.54.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.53.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.53.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.52.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2020 rok przypadających na poszczególne sołectwa oraz sposobu wnioskowania przedsięwzięć wskazanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.52.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.51.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.51.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.50.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.50.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.49.2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.49.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.47.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołąnia Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.47.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.46.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.46.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.45.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych i powołania komisji e celu ich oceny

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.45.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.44.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto - etap I"

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.44.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.43.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. - Apel Wójta Gminy Stare Miasto o ograniczenie zużycia wody

Do pobrania: Zarządzenie nr OOG.0050.43.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.42.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.42.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.41.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.41.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.40.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkole Samorządowego w Starym Mieście

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.40.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.39.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.39.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.38.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego szkołę do składu komisji konkursowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.38.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.37.2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego przedszkole do składu komisji konkursowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.37.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.36.2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowych i deszczowych na terenie Gminy Stare Miasto"

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.36.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.35.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie gminy Stare Miasto za rok 2018

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.35.2019

                    Załącznik do zarządzenia Nr OOG.0050.35.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.34.2019 z dnia 27 maja 2019 r. dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 223/2017 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej zmienionego Zarządzeniem Nr 245/2018 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 4 czerwca 2018 roku dotyczącego zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.34.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.33.2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.33.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.32.2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. płac

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.32.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.31.2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. kancelaryjnych i archiwum

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.31.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.30.2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa dróg w nawierzchnitłuczniowej i brukowej"

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.30.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.29.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żychlinie

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.29.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.28.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.28.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.27.2019 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.27.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.26.2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora ds. księgowości oświatowej (1/2 etatu)

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.26.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.25.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz ustalenia  terminy zebrania wiejskiego w Ruminie

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.25.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.24.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.24.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.23.2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto - etap I"

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.23.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.22.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz ustalenia  terminy zebrania wiejskiego w Ruminie

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.22.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.21.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.21.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.20.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.20.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.19.2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa sali sportowo-środowiskowej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w Liścu Wielkim - etap III

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.19.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.18.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy stare Miasto za rok 2018

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.18.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.17.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2018 rok

Do pobrania: http://bip.stare-miasto.pl/subcontent.php?cms_id=169

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.16.2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z pięcioma sołectwami Gminy Stare Maisto: Modłą Królewska, Bicz, Kazimierów, Trójka oraz Żdżary dotyczących zniesienia nazw miejscowości Modła-Kolonia, Bicz Ostatki, Przysieka, Nowiny, Żdżary-Kolonia

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.16.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.15.2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. nieruchomości

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.15.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.14.2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz ustalenia terminów zebrań wiejskich

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.14.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.13.2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udziellenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z siedzibą w Żychlinie

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.13.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.12.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.12.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.11.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.11.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.10.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.10.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.9.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.9.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.8.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkurskowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.8.2019

                    Załącznik do zarządzenia Nr OOG.0050.8.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.7.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.7.2019

                    Załącznik do zarządzenia Nr OOG.0050.7.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.6.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.6.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.5.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów skłądania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołąch podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.5.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.4.2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek na 2019 rok

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.4.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.3.2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.3.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.2.2019 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych, działąjących w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Stare Miasto

Do pobrania : Zarządzenie Nr OOG.0050.2.2019

 

Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OOG.0050.1.2019 z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Do pobrania: Zarządzenie Nr OOG.0050.1.2019

ogłoszenia otwartego konkursu ofert

w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Stare Miasto.

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Nr OOG.0050.69.2015 Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 17 września 2015 r
(wprowadzono: 2015-09-21 09:37:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.1.2019
(wprowadzono: 2019-01-22 10:24:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.2.2019
(wprowadzono: 2019-01-22 10:24:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.4.2019
(wprowadzono: 2019-01-22 10:25:21)
Zarządzenie Nr OOG.0050.6.2019
(wprowadzono: 2019-02-20 11:50:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.7.2019
(wprowadzono: 2019-02-20 11:51:40)
Załącznik do zarządzenia Nr OOG.0050.7.2019
(wprowadzono: 2019-02-20 11:52:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.8.2019
(wprowadzono: 2019-02-20 11:52:37)
Załącznik do zarządzenia Nr OOG.0050.8.2019
(wprowadzono: 2019-02-20 11:53:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.9.2019
(wprowadzono: 2019-02-20 11:54:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.10.2019
(wprowadzono: 2019-03-22 11:33:05)
Zarządzenie Nr OOG.0050.11.2019
(wprowadzono: 2019-03-22 11:33:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.13.2019
(wprowadzono: 2019-03-22 11:34:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.14.2019
(wprowadzono: 2019-03-22 11:34:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.16.2019
(wprowadzono: 2019-03-22 11:35:52)
Zarządzenie Nr OOG.0050.12.2019
(wprowadzono: 2019-04-03 13:30:36)
Zarządzenie Nr OOG.0050.18.2019
(wprowadzono: 2019-04-03 13:31:08)
Zarządzenie Nr OOG.0050.19.2019
(wprowadzono: 2019-04-03 13:31:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.20.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:30:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.21.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:30:38)
Zarządzenie Nr OOG.0050.22.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:30:58)
Zarządzenie Nr OOG.0050.23.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:31:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.24.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:31:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.25.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:31:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.30.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:32:14)
Zarządzenie Nr OOG.0050.36.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:33:11)
Zarządzenie Nr OOG.0050.37.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:33:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.38.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:33:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.39.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:34:07)
Zarządzenie Nr OOG.0050.40.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:34:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.41.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:34:47)
Zarządzenie Nr OOG.0050.42.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:35:06)
Zarządzenie Nr OOG.0050.44.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:35:22)
Zarządzenie Nr OOG.0050.45.2019
(wprowadzono: 2019-06-25 12:35:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.27.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:53:09)
Zarządzenie Nr OOG.0050.28.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:53:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.29.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:54:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.33.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:54:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.34.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:54:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.35.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:55:11)
Załącznik do zarządzenia Nr OOG.0050.35.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:55:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.46.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:56:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.47.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:56:40)
Zarządzenie Nr OOG.0050.49.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:57:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.50.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:57:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.51.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:57:43)
Zarządzenie Nr OOG.0050.52.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:58:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.53.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:58:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.54.2019
(wprowadzono: 2019-07-26 09:58:45)
Zarządzenie nr OOG.0050.55.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:36:41)
Zarządzenie nr OOG.0050.56.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:37:28)
Zarządzenie nr OOG.0050.57.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:37:52)
Zarządzenie nr OOG.0050.58.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:38:11)
Zarządzenie nr OOG.0050.59.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:38:26)
Zarządzenie nr OOG.0050.60.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:38:42)
Zarządzenie nr OOG.0050.61.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:39:10)
Zarządzenie nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:41:25)
Zarządzenie nr OOG.0050.63.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:41:55)
Zarządzenie nr OOG.0050.68.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:42:21)
Zarządzenie nr OOG.0050.70.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:42:47)
Zarządzenie nr OOG.0050.71.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:43:06)
Zarządzenie nr OOG.0050.72.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 10:43:19)
Zarządzenie nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:01:23)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:03:18)
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:03:56)
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:04:19)
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:04:45)
Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:05:06)
Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:05:25)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:05:43)
Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:06:28)
Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:06:53)
Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr OOG.0050.62.2019
(wprowadzono: 2019-10-15 11:07:10)
Zarządzenie Nr OOG.0050.73.2019
(wprowadzono: 2019-10-25 10:38:17)
Zarządzenie OOG.0050.75.2019
(wprowadzono: 2019-10-25 10:39:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.76.2019
(wprowadzono: 2019-11-22 12:44:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.77.2019
(wprowadzono: 2019-11-22 12:44:53)
Zarządzenie Nr OOG.0050.79.2019
(wprowadzono: 2019-11-22 12:45:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.80.2019
(wprowadzono: 2019-11-22 12:46:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.83.2019
(wprowadzono: 2019-11-22 12:47:05)
Zarządzenie Nr OOG.0050.81.2019
(wprowadzono: 2019-11-28 09:49:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.84.2019
(wprowadzono: 2019-12-13 08:36:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.85.2019
(wprowadzono: 2019-12-13 08:37:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.86.2019
(wprowadzono: 2019-12-13 08:37:40)
Zarządzenie Nr OOG.0050.87.2019
(wprowadzono: 2019-12-13 08:38:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.89.2019
(wprowadzono: 2019-12-13 08:39:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.88.2019
(wprowadzono: 2019-12-13 08:52:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.90.2019
(wprowadzono: 2020-01-20 08:17:53)
Zarządzenie Nr OOG.0050.91.2019
(wprowadzono: 2020-01-20 08:18:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.93.2019
(wprowadzono: 2020-01-20 08:18:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.94.2019
(wprowadzono: 2020-01-20 08:19:18)
Zarządzenie Nr OOG.0050.95.2020
(wprowadzono: 2020-01-20 08:19:52)
Zarządzenie Nr OOG.0050.98.2020
(wprowadzono: 2020-02-07 10:11:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.15.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:08:36)
Zarządzenie Nr OOG.0050.26.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:09:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.31.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:09:21)
Zarządzenie Nr OOG.0050.32.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:09:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.64.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:10:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.65.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:11:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.66.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:11:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.67.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:11:49)
Zarządzenie Nr OOG.0050.69.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 09:12:24)
Zarządzenie Nr OOG.0050.99.2020
(wprowadzono: 2020-02-13 09:13:03)
Zarządzenie Nr OOG.0050.101.2020
(wprowadzono: 2020-02-13 09:13:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.102.2020
(wprowadzono: 2020-02-13 09:16:10)
Zarządzenie nr OOG.0050.43.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 12:49:40)
Zarządzenie Nr OOG.0050.92.2019
(wprowadzono: 2020-02-13 13:42:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.100.2020
(wprowadzono: 2020-02-13 13:43:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.106.2020
(wprowadzono: 2020-02-26 10:40:15)
Zarządzenie Nr OOG.0050.107.2020
(wprowadzono: 2020-02-26 10:40:38)
Zarządzenie Nr OOG.0050.108.2020
(wprowadzono: 2020-02-26 10:41:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.113.2020
(wprowadzono: 2020-03-13 13:56:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.114.2020
(wprowadzono: 2020-03-13 13:57:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.115.2020
(wprowadzono: 2020-03-13 13:58:14)
Zarządzenie Nr OOG.0050.96.2020
(wprowadzono: 2020-03-17 08:40:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.110.2020
(wprowadzono: 2020-03-17 08:41:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.111.2020
(wprowadzono: 2020-03-17 08:41:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.116.2020
(wprowadzono: 2020-03-17 08:42:05)
Zarządzenie Nr OOG.0050.117.2020
(wprowadzono: 2020-04-01 12:05:46)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - tytuł
(wprowadzono: 2020-04-01 12:06:49)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - spis treści
(wprowadzono: 2020-04-01 12:07:23)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - dochody wykonane
(wprowadzono: 2020-04-01 12:07:51)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - wydatki dokonane
(wprowadzono: 2020-04-01 12:08:16)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - część opisowa
(wprowadzono: 2020-04-01 12:08:38)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - zadania zlecone
(wprowadzono: 2020-04-01 12:08:58)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - środki unijne
(wprowadzono: 2020-04-01 12:09:25)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - zadania inwestycyjne
(wprowadzono: 2020-04-01 12:09:59)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - Fundusz Sołecki
(wprowadzono: 2020-04-01 12:10:27)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - ochrona środowiska
(wprowadzono: 2020-04-01 12:10:50)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - komisja AA
(wprowadzono: 2020-04-01 12:12:06)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - zaawansowanie WPF
(wprowadzono: 2020-04-01 12:12:46)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - informacja o stanie mienia
(wprowadzono: 2020-04-01 12:13:13)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - informacja Instytuacji Kultury
(wprowadzono: 2020-04-01 12:13:56)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - utrzymanie czystości i porządku
(wprowadzono: 2020-04-01 12:24:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.104.2020
(wprowadzono: 2020-04-07 13:24:20)
Zarządzenie Nr OOG.0050.119.2020
(wprowadzono: 2020-04-08 15:15:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.120.2020
(wprowadzono: 2020-04-08 15:16:09)
Zarządzenie Nr OOG.0050.121.2020
(wprowadzono: 2020-04-08 15:16:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.119.2020
(wprowadzono: 2020-04-09 11:33:20)
Zarządzenie Nr OOG.0050.120.2020
(wprowadzono: 2020-04-09 11:33:47)
Zarządzenie Nr OOG.0050.121.2020
(wprowadzono: 2020-04-09 11:34:05)
Zarządzenie Nr OOG.0050.122.2020
(wprowadzono: 2020-04-28 15:57:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.123.2020
(wprowadzono: 2020-04-28 15:58:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.123.2020
(wprowadzono: 2020-04-28 16:08:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.123.2020
(wprowadzono: 2020-04-28 16:13:15)
Zarządzenie Nr OOG.0050.124.2020
(wprowadzono: 2020-05-12 09:12:58)
Zarządzenie Nr OOG.0050.125.2020
(wprowadzono: 2020-06-01 07:48:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.126.2020
(wprowadzono: 2020-06-01 08:07:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.48.2019
(wprowadzono: 2020-06-04 11:51:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.128.2020
(wprowadzono: 2020-06-05 13:14:20)
Zarządzenie Nr OOG.0050.129.2020
(wprowadzono: 2020-06-05 13:14:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.129.2020
(wprowadzono: 2020-06-05 13:30:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.130.2020
(wprowadzono: 2020-06-05 13:31:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.131.2020
(wprowadzono: 2020-06-09 14:24:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.132.2020
(wprowadzono: 2020-06-17 12:52:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.134.2020
(wprowadzono: 2020-06-26 13:59:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.135.2020
(wprowadzono: 2020-06-26 14:00:07)
Zarządzenie Nr OOG.0050.136.2020
(wprowadzono: 2020-06-26 14:00:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.137.2020
(wprowadzono: 2020-06-26 14:00:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.138.2020
(wprowadzono: 2020-06-26 14:01:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.139.2020
(wprowadzono: 2020-06-26 14:01:34)
Zarządzenie Nr OOG.0050.133.2020
(wprowadzono: 2020-06-29 09:43:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.142.2020
(wprowadzono: 2020-07-10 11:08:47)
Zarządzenie Nr OOG.0050.140.2020
(wprowadzono: 2020-07-13 13:08:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.140.2020
(wprowadzono: 2020-07-14 13:57:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.143.2020
(wprowadzono: 2020-07-16 10:18:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.144.2020
(wprowadzono: 2020-07-16 10:20:22)
Zarządzenie Nr OOG.0050.145.2020
(wprowadzono: 2020-07-16 10:22:08)
Zarządzenie Nr OOG.0050.147.2020
(wprowadzono: 2020-07-21 15:09:10)
Zarządzenie Nr OOG.0050.141.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 11:48:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.148.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:11:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.149.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:11:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.150.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:12:18)
Zarządzenie Nr OOG.0050.151.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:12:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.152.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:13:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.153.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:13:34)
Zarządzenie Nr OOG.0050.154.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:14:53)
Zarządzenie Nr OOG.0050.155.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:15:15)
Zarządzenie Nr OOG.0050.156.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:15:36)
Zarządzenie Nr OOG.0050.157.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:16:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.158.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:16:28)
Zarządzenie Nr OOG.0050.159.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 12:17:28)
Zarządzenie Nr OOG.0050.146.2020
(wprowadzono: 2020-07-29 15:08:55)
Zarządzenie Nr OOG.0050.160.2020
(wprowadzono: 2020-08-10 08:42:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.162.2020
(wprowadzono: 2020-08-18 08:47:09)
Zarządzenie Nr OOG.0050.34.2019
(wprowadzono: 2020-08-27 08:35:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.165.2020
(wprowadzono: 2020-08-27 13:32:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.166.2020
(wprowadzono: 2020-09-02 12:18:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.171.2020
(wprowadzono: 2020-09-02 12:19:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.172.2020
(wprowadzono: 2020-09-02 12:19:21)
Zarządzenie Nr OOG.0050.174.2020
(wprowadzono: 2020-09-03 11:46:10)
Zarządzenie Nr OOG.0050.168.2020
(wprowadzono: 2020-09-04 11:15:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.169.2020
(wprowadzono: 2020-09-04 11:15:51)
Zarządzenie Nr OOG.0050.170.2020
(wprowadzono: 2020-09-09 12:26:22)
Zarządzenie Nr OOG.0050.177.2020
(wprowadzono: 2020-09-28 08:11:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.180.2020
(wprowadzono: 2020-10-06 11:50:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.178.2020
(wprowadzono: 2020-10-07 11:05:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.181.2020
(wprowadzono: 2020-10-09 13:54:49)
Zarządzenie Nr OOG.0050.179.2020
(wprowadzono: 2020-10-19 13:19:09)
Zarządzenie Nr OOG.0050.182.2020
(wprowadzono: 2020-10-23 09:23:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.183.2020
(wprowadzono: 2020-11-13 07:56:18)
Zarządzenie Nr OOG.0050.187.2020
(wprowadzono: 2020-11-23 07:53:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.186.2020
(wprowadzono: 2020-11-24 08:35:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.188.2020
(wprowadzono: 2020-11-30 12:59:53)
Zarządzenie Nr OOG.0050.189.2020
(wprowadzono: 2020-12-08 10:17:09)
Zarządzenie Nr OOG.0050.176.2020
(wprowadzono: 2020-12-14 12:37:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.186.2020
(wprowadzono: 2020-12-17 12:10:05)
Zarządzenie Nr OOG.0050.193.2020
(wprowadzono: 2020-12-28 12:28:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.194.2020
(wprowadzono: 2020-12-28 12:29:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.192.2020
(wprowadzono: 2020-12-30 15:33:37)
Zarządzenie Nr OOG.0050.161.2020
(wprowadzono: 2021-01-04 08:28:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.163.2020
(wprowadzono: 2021-01-04 08:53:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.197.2021
(wprowadzono: 2021-01-08 12:31:51)
Zarządzenie Nr OOG.0050.195.2020
(wprowadzono: 2021-01-12 15:43:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.198.2021
(wprowadzono: 2021-01-13 11:06:52)
Zarządzenie Nr OOG.0050.199.2021
(wprowadzono: 2021-01-21 14:56:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.200.2021
(wprowadzono: 2021-01-21 14:56:54)
Zarządzenie Nr OOG.0050.202.2021
(wprowadzono: 2021-01-29 09:11:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.201.2021
(wprowadzono: 2021-01-29 11:03:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.204.2021
(wprowadzono: 2021-01-29 13:16:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.201.2021
(wprowadzono: 2021-02-03 09:13:28)
Zarządzenie Nr OOG.0050.206.2021
(wprowadzono: 2021-03-10 08:44:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.191.2021
(wprowadzono: 2021-03-22 09:19:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.205.2021
(wprowadzono: 2021-03-22 09:19:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.207.2021
(wprowadzono: 2021-03-24 14:57:54)
Zarządzenie Nr OOG.0050.118.2020
(wprowadzono: 2021-03-31 14:35:58)
Zarządzenie Nr OOG.0050.208.2021
(wprowadzono: 2021-03-31 14:49:04)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - tytuł
(wprowadzono: 2021-03-31 14:50:08)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - spis treści
(wprowadzono: 2021-03-31 14:50:30)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - dochody wykonanie
(wprowadzono: 2021-03-31 14:51:03)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - wydatki dokonanie
(wprowadzono: 2021-03-31 14:52:11)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - część opisowa
(wprowadzono: 2021-03-31 14:52:33)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - zadania zlecone
(wprowadzono: 2021-03-31 14:52:56)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - środki unijne
(wprowadzono: 2021-03-31 14:53:14)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - zadania inwestycyjne
(wprowadzono: 2021-03-31 14:53:32)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020r. - Fundusz Sołecki
(wprowadzono: 2021-03-31 14:53:52)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - ochrona środowiska
(wprowadzono: 2021-03-31 14:54:10)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - utrzymanie czystości i porządku
(wprowadzono: 2021-03-31 14:54:29)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - komisja AA
(wprowadzono: 2021-03-31 14:54:56)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - zaawansowanie WPF
(wprowadzono: 2021-03-31 14:55:15)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - informacja o stanie mienia
(wprowadzono: 2021-03-31 14:55:33)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. - informacja Instytucji Kultury
(wprowadzono: 2021-03-31 14:56:01)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 r. - informacja Instytucji Kultury
(wprowadzono: 2021-03-31 15:06:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.210.2021
(wprowadzono: 2021-04-20 13:52:21)
Zarządzenie Nr OOG.0050.209.2021
(wprowadzono: 2021-04-21 08:00:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.212.2021
(wprowadzono: 2021-04-22 13:06:24)
Zarządzenie Nr OOG.0050.213.2021
(wprowadzono: 2021-04-29 14:52:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.214.2021
(wprowadzono: 2021-05-11 15:12:08)
Zarządzenie Nr OOG.0050.215.2021
(wprowadzono: 2021-05-20 11:58:43)
Zarządzenie Nr OOG.0050.217.2021
(wprowadzono: 2021-06-08 15:42:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.218.2021
(wprowadzono: 2021-06-09 09:06:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.219.2021
(wprowadzono: 2021-06-16 12:20:40)
Zarządzenie Nr OOG.0050.220.2021
(wprowadzono: 2021-06-21 07:51:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.222.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:56:57)
Zarządzenie Nr OOG.0050.223.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:57:07)
Zarządzenie Nr OOG.0050.224.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:57:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.225.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:57:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.226.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:57:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.227.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:57:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.228.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:57:53)
Zarządzenie Nr OOG.0050.229.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:58:03)
Zarządzenie Nr OOG.0050.230.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:58:18)
Zarządzenie Nr OOG.0050.231.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:58:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.232.2021
(wprowadzono: 2021-06-23 12:58:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.221.2021
(wprowadzono: 2021-06-28 14:53:49)
Zarządzenie Nr OOG.0050.233.2021
(wprowadzono: 2021-07-12 09:14:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.127.2020
(wprowadzono: 2021-07-16 09:36:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.235.2021
(wprowadzono: 2021-07-20 08:18:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.238.2021
(wprowadzono: 2021-07-22 08:36:15)
Zarządzenie Nr OOG.0050.236.2021
(wprowadzono: 2021-07-22 14:49:13)
Zarządzenie Nr OOG.0050.237.2021
(wprowadzono: 2021-08-02 11:34:10)
Zarządzenie Nr OOG.0050.242.2021
(wprowadzono: 2021-08-12 14:19:23)
Zarządzenie Nr OOG.0050.241.2021
(wprowadzono: 2021-08-25 07:54:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.243.2021
(wprowadzono: 2021-08-25 14:12:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.244.2021
(wprowadzono: 2021-08-25 14:12:40)
Zarządzenie Nr OOG.0050.245.2021
(wprowadzono: 2021-08-25 14:12:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.249.2021
(wprowadzono: 2021-09-03 13:25:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.247.2021
(wprowadzono: 2021-09-08 09:07:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.247.2021
(wprowadzono: 2021-09-08 09:09:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.246.2021
(wprowadzono: 2021-09-15 15:46:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.248.2021
(wprowadzono: 2021-09-20 07:50:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.74.2021
(wprowadzono: 2021-09-20 12:03:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.250.2021
(wprowadzono: 2021-09-20 12:03:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.74.2019
(wprowadzono: 2021-09-20 12:16:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.251.2021
(wprowadzono: 2021-09-28 13:23:49)
Zarządzenie Nr OOG.0050.254.2021
(wprowadzono: 2021-10-08 10:51:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.255.2021
(wprowadzono: 2021-10-08 11:20:55)
Zarządzenie Nr OOG.0050.253.2021
(wprowadzono: 2021-10-12 08:39:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.252.2021
(wprowadzono: 2021-10-14 12:52:47)
Zarządzenie Nr OOG.0050.241.2021
(wprowadzono: 2021-10-21 08:53:34)
Zarządzenie Nr OOG.0050.256.2021
(wprowadzono: 2021-10-28 17:06:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.257.2021
(wprowadzono: 2021-11-02 10:40:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.259.2021
(wprowadzono: 2021-11-15 15:11:51)
Zarządzenie Nr OOG.0050.260.2021
(wprowadzono: 2021-11-15 15:12:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.258.2021
(wprowadzono: 2021-11-26 08:54:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.261.2021
(wprowadzono: 2021-12-15 13:56:38)
Zarządzenie Nr OOG.0050.263.2021
(wprowadzono: 2021-12-17 12:35:14)
Zarządzenie Nr OOG.0050.262.2021
(wprowadzono: 2021-12-28 11:46:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.264.2021
(wprowadzono: 2021-12-31 12:23:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.265.2021
(wprowadzono: 2022-01-05 13:35:38)
Zarządzenie Nr OOG.0050.269.2022
(wprowadzono: 2022-01-20 09:09:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.267.2022
(wprowadzono: 2022-01-20 11:43:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.268.2022
(wprowadzono: 2022-01-31 13:15:08)
Zarządzenie Nr OOG.0050.275.2022
(wprowadzono: 2022-02-14 09:28:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.272.2022
(wprowadzono: 2022-02-17 11:48:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.274.2022
(wprowadzono: 2022-02-21 13:27:07)
Zarządzenie Nr OOG.0050.277.2022
(wprowadzono: 2022-03-02 10:17:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.273.2022
(wprowadzono: 2022-03-04 08:09:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.276.2022
(wprowadzono: 2022-03-04 08:09:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.276.2022
(wprowadzono: 2022-03-04 11:27:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.278.2022
(wprowadzono: 2022-03-31 15:27:38)
Zarządzenie Nr OOG.0050.280.2022
(wprowadzono: 2022-03-31 15:27:57)
Zarządzenie Nr OOG.0050.281.2022
(wprowadzono: 2022-03-31 15:28:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.282.2022
(wprowadzono: 2022-03-31 15:28:34)
Zarządzenie Nr OOG.0050.286.2022
(wprowadzono: 2022-04-12 14:45:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.285.2022
(wprowadzono: 2022-04-26 15:01:14)
Zarządzenie Nr OOG.0050.283.2022
(wprowadzono: 2022-04-26 15:15:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.287.2022
(wprowadzono: 2022-05-11 13:36:03)
Zarządzenie Nr OOG.0050.270.2022
(wprowadzono: 2022-05-12 10:43:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.289.2022
(wprowadzono: 2022-05-12 10:43:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.284.2022
(wprowadzono: 2022-05-24 14:24:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.291.2022
(wprowadzono: 2022-05-24 14:25:38)
Zarządzenie Nr OOG.0050.292.2022
(wprowadzono: 2022-05-24 14:26:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.288.2022
(wprowadzono: 2022-05-24 14:28:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.290.2022
(wprowadzono: 2022-05-26 14:30:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.295.2022
(wprowadzono: 2022-06-20 09:41:36)
Zarządzenie Nr OOG.0050.298.2022
(wprowadzono: 2022-06-21 17:00:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.298.2022
(wprowadzono: 2022-06-21 17:03:51)
Zarządzenie Nr OOG.0050.294.2022
(wprowadzono: 2022-06-29 13:16:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.293.2022
(wprowadzono: 2022-06-29 14:59:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.297.2022
(wprowadzono: 2022-07-01 12:16:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.307.2022
(wprowadzono: 2022-07-06 00:18:28)
Zarządzenie Nr OOG.0050.293.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 09:50:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.300.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 11:17:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.301.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 11:18:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.302.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 11:18:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.303.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 11:18:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.304.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 11:18:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.305.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 11:18:57)
Zarządzenie Nr OOG.0050.306.2022
(wprowadzono: 2022-07-07 11:19:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.309.2022
(wprowadzono: 2022-07-20 11:47:10)
Zarządzenie Nr OOG.0050.308.2022
(wprowadzono: 2022-08-10 12:47:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.312.2022
(wprowadzono: 2022-08-19 13:24:18)
Zarządzenie Nr OOG.0050.313.2022
(wprowadzono: 2022-08-31 14:05:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.314.2022
(wprowadzono: 2022-09-07 08:09:14)
Zarządzenie Nr OOG.0050.314.2022
(wprowadzono: 2022-09-07 15:11:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.315.2022
(wprowadzono: 2022-09-19 08:44:55)
Zarządzenie Nr OOG.0050.317.2022
(wprowadzono: 2022-09-27 16:26:06)
Zarządzenie Nr OOG.0050.316.2022.
(wprowadzono: 2022-10-03 11:43:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.320.2022
(wprowadzono: 2022-10-12 10:14:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.322.2022
(wprowadzono: 2022-10-13 08:46:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.324.2022
(wprowadzono: 2022-10-14 12:34:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.325.2022
(wprowadzono: 2022-10-14 14:02:37)
Zarządzenie Nr OOG.0050.326.2022
(wprowadzono: 2022-10-20 10:20:03)
Zarządzenie Nr OOG.0050.328.2022
(wprowadzono: 2022-10-28 07:46:52)
Zarządzenie Nr OOG.0050.329.2022
(wprowadzono: 2022-10-28 07:47:14)
Zarządzenie Nr OOG.0050.330.2022
(wprowadzono: 2022-11-10 12:42:38)
Zarządzenie Nr OOG.0050.335.2022
(wprowadzono: 2022-11-15 16:15:14)
Zarządzenie Nr OOG.0050.336.2022
(wprowadzono: 2022-11-15 16:15:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.337.2022
(wprowadzono: 2022-11-23 08:59:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.340.2022
(wprowadzono: 2022-12-15 10:27:34)
Zarządzenie Nr OOG.0050.339.2022
(wprowadzono: 2022-12-19 15:21:20)
Zarządzenie Nr OOG.0050.338.2022
(wprowadzono: 2022-12-21 15:52:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.339.2022
(wprowadzono: 2022-12-21 15:52:57)
Zarządzenie Nr OOG.0050.339.2022
(wprowadzono: 2022-12-21 15:55:54)
Zarządzenie Nr OOG.0050.343.2023
(wprowadzono: 2023-01-03 19:37:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.342.2022
(wprowadzono: 2023-01-11 15:19:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.345.2022
(wprowadzono: 2023-01-11 15:19:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.344.2023
(wprowadzono: 2023-01-16 14:45:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.347.2023
(wprowadzono: 2023-01-17 15:38:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.348.2022
(wprowadzono: 2023-01-24 14:56:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.349.2023
(wprowadzono: 2023-01-24 14:56:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.348.2023
(wprowadzono: 2023-01-24 15:00:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.346.2023
(wprowadzono: 2023-01-26 15:02:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.346.2023
(wprowadzono: 2023-01-26 15:02:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.351.2023
(wprowadzono: 2023-02-02 08:14:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.352.2023
(wprowadzono: 2023-02-02 08:14:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.350.2023
(wprowadzono: 2023-02-06 08:31:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.354.2023
(wprowadzono: 2023-02-06 15:12:24)
Zarządzenie Nr OOG.0050.350.2023
(wprowadzono: 2023-02-09 12:35:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.353.2023
(wprowadzono: 2023-02-09 15:45:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.355.2023
(wprowadzono: 2023-02-09 15:45:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.356.2023
(wprowadzono: 2023-02-09 15:45:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.368.2023
(wprowadzono: 2023-03-13 07:51:05)
Zarządzenie Nr OOG.0050.358.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:54:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.359.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:55:10)
Zarządzenie Nr OOG.0050.360.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:55:37)
Zarządzenie Nr OOG.0050.361.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:55:51)
Zarządzenie Nr OOG.0050.362.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:56:03)
Zarządzenie Nr OOG.0050.363.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:56:20)
Zarządzenie Nr OOG.0050.364.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:56:34)
Zarządzenie Nr OOG.0050.365.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:56:51)
Zarządzenie Nr OOG.0050.366.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:57:09)
Zarządzenie Nr OOG.0050.369.2023
(wprowadzono: 2023-03-20 13:57:23)
Zarządzenie Nr OOG.0050.367.2023
(wprowadzono: 2023-03-23 14:34:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.367.2023
(wprowadzono: 2023-03-29 12:30:40)
Zarządzenie Nr OOG.0050.370.2023
(wprowadzono: 2023-03-29 12:31:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.371.2023
(wprowadzono: 2023-03-29 12:31:36)
Zarządzenie Nr OOG.0050.372.2023
(wprowadzono: 2023-03-31 13:47:07)
Zarządzenie Nr OOG.0050.374.2023
(wprowadzono: 2023-04-25 07:58:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.375.2023
(wprowadzono: 2023-05-02 10:08:09)
Zarządzenie Nr OOG.0050.375.2023
(wprowadzono: 2023-05-31 15:25:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.376.2023
(wprowadzono: 2023-05-31 15:26:06)
Zarządzenie Nr OOG.0050.377.2023
(wprowadzono: 2023-05-31 15:26:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.379.2023
(wprowadzono: 2023-06-23 13:42:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.380.2023
(wprowadzono: 2023-06-23 13:42:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.381.2023
(wprowadzono: 2023-06-23 13:42:49)
Zarządzenie Nr OOG.0050.382.2023
(wprowadzono: 2023-06-23 13:42:58)
Zarządzenie Nr OOG.0050.383.2023
(wprowadzono: 2023-06-23 13:43:08)
Zarządzenie Nr OOG.0050.384.2023
(wprowadzono: 2023-06-23 13:43:18)
Zarządzenie Nr OOG.0050.385.2023
(wprowadzono: 2023-06-28 15:18:58)
Zarządzenie Nr OOG.0050.386.2023
(wprowadzono: 2023-06-28 15:19:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.388.2023
(wprowadzono: 2023-06-28 15:19:30)
Zarządzenie Nr OOG.0050.387.2023
(wprowadzono: 2023-06-28 15:21:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.378.2023
(wprowadzono: 2023-06-30 10:36:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.389.2023
(wprowadzono: 2023-07-06 14:25:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.390.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:44:03)
Zarządzenie Nr OOG.0050.391.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:44:20)
Zarządzenie Nr OOG.0050.392.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:44:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.393.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:44:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.394.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:44:54)
Zarządzenie Nr OOG.0050.395.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:45:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.396.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:45:11)
Zarządzenie Nr OOG.0050.397.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:45:19)
Zarządzenie Nr OOG.0050.398.2023
(wprowadzono: 2023-07-12 23:45:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.399.2023
(wprowadzono: 2023-08-09 11:28:05)
Zarządzenie Nr OOG.0050.400.2023
(wprowadzono: 2023-08-09 11:28:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.401.2023
(wprowadzono: 2023-08-09 11:28:43)
Zarządzenie Nr OOG.0050.402.2023
(wprowadzono: 2023-08-09 11:29:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.403.2023
(wprowadzono: 2023-08-09 11:29:15)
Zarządzenie Nr OOG.0050.404.2023
(wprowadzono: 2023-09-08 12:13:08)
Zarządzenie Nr OOG.0050.407.2023.
(wprowadzono: 2023-09-12 16:44:34)
Zarządzenie Nr OOG.0050.405.2023
(wprowadzono: 2023-09-15 08:44:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.406.2023
(wprowadzono: 2023-09-15 08:44:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.408.2023
(wprowadzono: 2023-09-15 08:45:16)
Zarządzenie Nr OOG.0050.409.2023
(wprowadzono: 2023-09-15 08:45:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.410.2023
(wprowadzono: 2023-09-22 09:53:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.411.2023
(wprowadzono: 2023-09-29 13:53:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.413.2023
(wprowadzono: 2023-09-29 13:54:06)
Zarządzenie Nr OOG.0050.414.2023
(wprowadzono: 2023-10-06 11:04:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.415.2023
(wprowadzono: 2023-10-09 09:09:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.416.2023
(wprowadzono: 2023-10-11 12:05:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.412.2023
(wprowadzono: 2023-10-20 08:18:21)
Zarządzenie Nr OOG.0050.417.2023
(wprowadzono: 2023-10-20 12:33:37)
Zarządzenie Nr OOG.0050.418.2023
(wprowadzono: 2023-11-03 08:34:49)
Zarządzenie Nr OOG.0050.419.2023
(wprowadzono: 2023-11-03 08:34:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.420.2023
(wprowadzono: 2023-11-08 13:14:58)
Zarządzenie Nr OOG.0050.421.2023
(wprowadzono: 2023-11-15 16:26:07)
Zarządzenie Nr OOG.0050.422.2023
(wprowadzono: 2023-11-15 16:26:22)
Zarządzenie Nr OOG.0050.423.2023
(wprowadzono: 2023-11-15 16:26:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.425.2023
(wprowadzono: 2023-11-23 13:11:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.424.2023
(wprowadzono: 2023-11-27 08:14:18)
Zarządzenie Nr OOG.0050.426.2023
(wprowadzono: 2023-11-27 08:14:57)
Zarządzenie Nr OOG.0050.427.2023
(wprowadzono: 2024-01-05 13:30:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.429.2023
(wprowadzono: 2024-01-05 13:30:23)
Zarządzenie Nr OOG.0050.430.2023
(wprowadzono: 2024-01-05 13:32:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.433.2024
(wprowadzono: 2024-01-17 08:48:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.428.2023
(wprowadzono: 2024-01-18 13:50:06)
Zarządzenie Nr OOG.0050.435.2024
(wprowadzono: 2024-01-25 14:54:52)
Zarządzenie Nr OOG.0050.436.2024
(wprowadzono: 2024-01-25 14:55:02)
Zarządzenie Nr OOG.0050.437.2024
(wprowadzono: 2024-01-25 14:55:28)
Zarządzenie Nr OOG.0050.438.2024
(wprowadzono: 2024-01-25 14:55:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.439.2024
(wprowadzono: 2024-01-25 14:55:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.440.2024
(wprowadzono: 2024-01-25 14:56:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.434.2024
(wprowadzono: 2024-01-26 08:51:56)
Zarządzenie Nr OOG.0050.443.2023
(wprowadzono: 2024-01-31 08:46:46)
Zarządzenie Nr OOG.0050.444.2024
(wprowadzono: 2024-02-01 11:58:27)
Zarządzenie Nr OOG.0050.445.2024
(wprowadzono: 2024-02-02 14:25:11)
Zarządzenie Nr OOG.0050.431.2023
(wprowadzono: 2024-02-06 16:52:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.446.2024
(wprowadzono: 2024-02-07 15:48:04)
Zarządzenie Nr OOG.0050.445.2024
(wprowadzono: 2024-02-16 13:38:23)
Zarządzenie Nr OOG.0050.447.2024
(wprowadzono: 2024-02-20 16:49:25)
Zarządzenie Nr OOG.0050.448.2024
(wprowadzono: 2024-02-20 16:56:22)
Zarządzenie Nr OOG.0050.449.2024
(wprowadzono: 2024-02-20 16:56:31)
Zarządzenie Nr OOG.0050.450.2024
(wprowadzono: 2024-02-20 16:56:43)
Zarządzenie Nr OOG.0050.451.2024
(wprowadzono: 2024-02-20 16:56:52)
Zarządzenie Nr OOG.0050.452.2024
(wprowadzono: 2024-02-20 16:57:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.453.2024
(wprowadzono: 2024-02-21 10:42:20)
Zarządzenie Nr OOG.0050.454.2024
(wprowadzono: 2024-02-29 08:10:42)
Zarządzenie Nr OOG.0050.455.2024
(wprowadzono: 2024-03-01 11:02:28)
Zarządzenie Nr OOG.0050.456.2024
(wprowadzono: 2024-03-01 11:02:41)
Zarządzenie Nr OOG.0050.465.2024
(wprowadzono: 2024-03-12 12:58:55)
Zarządzenie Nr OOG.0050.464.2024
(wprowadzono: 2024-03-12 12:59:15)
Zarządzenie Nr OOG.0050.457.2024
(wprowadzono: 2024-03-12 12:59:35)
Zarządzenie Nr OOG.0050.467.2024
(wprowadzono: 2024-03-19 09:10:50)
Zarządzenie Nr OOG.0050.468.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 09:56:01)
Zarządzenie Nr OOG.0050.469.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 09:56:12)
Zarządzenie Nr OOG.0050.469.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 15:25:54)
Zarządzenie Nr OOG.0050.459.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 15:26:08)
Zarządzenie Nr OOG.0050.460.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 15:26:26)
Zarządzenie Nr OOG.0050.461.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 15:26:37)
Zarządzenie Nr OOG.0050.462.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 15:26:45)
Zarządzenie Nr OOG.0050.463.2024
(wprowadzono: 2024-03-25 15:26:55)
Zarządzenie Nr OOG.0050.470.2024
(wprowadzono: 2024-03-26 09:48:00)
Zarządzenie Nr OOG.0050.471.2024
(wprowadzono: 2024-03-29 11:33:43)
Zarządzenie Nr OOG.0050.472.2024
(wprowadzono: 2024-04-05 13:54:39)
Zarządzenie Nr OOG.0050.473.2024
(wprowadzono: 2024-04-15 15:00:36)
Zarządzenie Nr OOG.0050.475.2024
(wprowadzono: 2024-04-16 15:01:33)
Zarządzenie Nr OOG.0050.476.2024
(wprowadzono: 2024-04-16 15:01:44)
Zarządzenie Nr OOG.0050.477.2024
(wprowadzono: 2024-04-25 13:48:48)
Zarządzenie Nr OOG.0050.478.2024
(wprowadzono: 2024-04-25 13:48:58)
Zarządzenie Nr OOG.0050.473.2024
(wprowadzono: 2024-05-08 14:48:59)
Zarządzenie Nr OOG.0050.479.2024.
(wprowadzono: 2024-05-13 12:24:43)
Zarządzenie Nr OOG.0050.481.2024
(wprowadzono: 2024-05-13 12:28:36)
Zarządzenie Nr OOG.0050.480.2024
(wprowadzono: 2024-05-13 15:08:40)
Zarządzenie Nr OOG.0050.482.2024
(wprowadzono: 2024-05-16 14:50:24)
Zarządzenie Nr OOG.0050.483.2024
(wprowadzono: 2024-05-23 14:01:21)
Zarządzenie Nr OOG.0050.484.2024
(wprowadzono: 2024-05-23 14:01:32)
Zarządzenie Nr OOG.0050.485.2024
(wprowadzono: 2024-05-31 12:00:24)
Zarządzenie Nr OOG.0050.486.2024
(wprowadzono: 2024-06-10 09:12:17)
Zarządzenie Nr OOG.0050.487.2024
(wprowadzono: 2024-06-10 09:12:29)
Zarządzenie Nr OOG.0050.488.2024
(wprowadzono: 2024-06-14 12:08:35)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko