Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Rada Gminy: Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014-2018)

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/386/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/386/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/385/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/385/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/384/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/384/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/383/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Modła Królewska”

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/383/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/382/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lisiec Wielki”

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/382/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/381/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Żychlin”

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/381/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/380/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie przyjęcia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Stare Miasto”

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/380/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/379/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2018 r., poz. 8958.

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/379/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/378/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/378/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/377/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2019 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/377/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/376/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2018 r., poz. 8874.

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/376/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/375/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2018 r., poz. 8873.

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/375/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/374/2018 z dnia 28 września  2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

Do pobrania: Uchwała Nr LV/374/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/373/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr LV/373/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/372/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.10.2018 r., poz. 7808.

Do pobrania: Uchwała Nr LV/372/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/371/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.10.2018 r., poz. 7918.

Do pobrania: Uchwała Nr LV/371/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/370/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/458/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr LV/370/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/369/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr LV/369/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/368/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr LV/368/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/367/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr LV/367/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/366/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Barczygłów i Modła Królewska, gmina Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr LV/366/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/365/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/365/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/364/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/364/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/363/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/363/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/362/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.09.2018 r., poz. 7219.

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/362/2018

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/362/2018

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/362/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/361/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2017

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/361/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/360/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/360/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/359/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/359/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/358/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/358/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/357/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/357/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/356/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/356/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/355/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/355/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIII/354/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Do pobrania: Uchwała Nr LIII/354/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LII/353/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Do pobrania: Uchwała Nr LII/353/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/352/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029.

Do pobrania: Uchwała Nr LI/352/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/351/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Do pobrania: Uchwała Nr L/351/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/350/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.07.2018 r., poz. 5378.

Rozstrzygnieciem nadzorczym z dnia 31.07.2018 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.

Do pobrania: Uchwała Nr L/350/2018

                     Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp do uchwały Nr 350

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/349/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Miasto

Rozstrzygnieciem nadzorczym z dnia 02.08.2018 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały ze względu na istotne naruszenie prawa.

Do pobrania: Uchwała Nr L/349/2018

                     Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp do uchwały Nr 349

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/348/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.07.2018 r., poz. 5377.

Uchwałą Nr 17/923/2018 z dnia 18.07.2018 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu orzekło nieważność uchwały jako podjętej sprzecznie z przepisami prawa.

Do pobrania: Uchwała Nr L/348/2018

                     Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO do uchwały Nr 348

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/347/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasady usytuowania na terenie Gminy Stare Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.07.2018 r., poz. 5376.

Do pobrania: Uchwała Nr L/347/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/346/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.07.2018 r., poz. 5375.

Do pobrania: Uchwała Nr L/346/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/345/2018 z dnia 7czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/345/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/344/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/344/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/343/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/343/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/342/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej publicznej w m. Główiew

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4450.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/342/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/341/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Krągola

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4449.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/341/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/340/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4448.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/340/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/339/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4447.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/339/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/338/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/338/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/337/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/337/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/336/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 listopada 2017 r. Nr XL/287/2017 wraz z odpowiedzią na skargę.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/336/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/335/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/335/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/334/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/224/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4060.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/334/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/333/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/81/2015 z dnia 1 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-20125, zmienionej uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/134/2016 z dnia 31 marca 2016 roku

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/333/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/332/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w m. Posoka

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4059.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/332/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/331/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4058.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/331/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/330/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/311/2018 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/330/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/329/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4056.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/329/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/328/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/328/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/327/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/327/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/326/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/326/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/325/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/325/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/324/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Stare Miasto oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/324/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/323/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/323/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/322/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/322/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/321/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/321/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/320/2018 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/320/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/319/2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/232/2017 rady Gminy Stare Miasto z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/319/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/318/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/318/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/317/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/317/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/316/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/316/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/315/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2171.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 9/513/2018 z dnia 27 marca 2018 roku stwierdziło nieważność uchwały jako podjętej sprzecznie z art. 7 ust. 3 ustawy o postępownaiu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/315/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/314/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadanie nazwy drodze wewnętrznej w m. Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2170.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/314/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/313/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2169.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/313/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/312/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2018

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2168.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/312/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/311/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/311/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/310/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/310/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/309/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/309/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/308/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/308/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/307/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.02.2018 r., poz. 1291.

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/307/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/306/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/306/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/305/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/305/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/304/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/304/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/303/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.02.2018 r., poz. 1274.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 6/344/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. stwierdziło nieważniść uchwały Rady Gminy Stare Miasto nr XLII/303/2018.

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/303/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/302/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.02.2018 r., poz. 1273.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 6/343/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. stwierdziło nieważniść uchwały Rady Gminy Stare Miasto nr XLII/302/2018.

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/302/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/301/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Miasto na lata 2018-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2026”

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/301/2018

                     Załącznik do uchwały Nr XLII/301/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/300/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1427) z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471 oraz z 2009 r. Nr 114, poz. 946) oraz przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232)

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/300/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/299/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 15.01.2018 r., poz. 648.

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/299/2017

                     Objaśnienia do uchwały Nr XLI/299/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/298/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2018-2029

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 5/254/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. stwierdziło, że uchwała Rady Gminy Stare Miasto nr XLI/298/2017 została podjęta z naruszeniem przepisów prawa uznając jednocześnie, że naruszenie to ma charakter nieistotny.

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/298/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/297/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/297/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/296/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2027

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/296/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLI/295/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Do pobrania: Uchwała Nr XLI/295/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/294/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XL/294/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/293/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2027

Do pobrania: Uchwała Nr XL/293/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/292/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Stare Miasto a Miastem Konin celem przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego

Do pobrania: Uchwała Nr XL/292/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/291/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Do pobrania: Uchwała Nr XL/291/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/290/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP 6,3 MPa oraz śluzy do czyszczenia gazociągu tłokiem” na obszarze Gminy Stare Miasto, w części obrębów: Rumin, Stare Miasto, Żychlin, Janowice, Krągola, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Kazimierów

Do pobrania: Uchwała Nr XL/290/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/289/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r., poz. 8291.

Do pobrania: Uchwała Nr XL/289/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/288/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r., poz. 8290.

Do pobrania: Uchwała Nr XL/288/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/287/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście

Do pobrania: Uchwała Nr XL/287/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/286/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XL/286/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/285/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r., poz. 8289.

Do pobrania: Uchwała Nr XL/285/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIX/284/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIX/284/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/283/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/283/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/282/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/282/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/281/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/281/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/280/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXI/165/2000 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 maja 2000 roku w zakresie dotyczącym części obrębu Żdżary (dz. ozn. nr 61/2 i 62/2

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/280/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/279/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto w zakresie dotyczącym wybranych terenów we wsiach: Stare Miasto, Żychlin, Rumin, Janowice, Trójka, Karsy, Krągola Pierwsza, Główiew, Lisiec mały, Żdżary, Modła Królewska uchwalonego uchwałą nr XLIV/305/2002 z dnia 23 maja 2002 roku w zakresie dotyczącym części obrębu Stare Miasto (dz. nr 567/4)

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/279/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/278/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2018 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/278/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/277/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Stare Miasto na lata 2017-2023

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/277/2017

                     Załacznik do uchwały Nr XXXVIII/277/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/276/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/276/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/275/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/275/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/274/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie Gminy Stare Miasto do partnerstwa w celu przygotowania i realizacji projektu złożonego do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/274/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/273/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.10.2017 r., poz. 6424.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/273/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/272/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żychlinie w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żychlinie

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/272/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/271/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Liścu Wielkim w Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/271/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/270/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Bema  w Starym Mieście

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/270/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/269/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Modle Królewskiej

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/269/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/268/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Barczygłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. prof. Zbigniewa Religi  w Barczygłowie

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/268/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/267/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej - Meysztowicz w Żdżarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Miry Stanisławskiej - Meysztowicz w Żdżarach

Do pobrania:Uchwała Nr XXXVII/267/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/266/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.10.2017 r., poz. 6349.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/266/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Miasto na lata 2017-2021

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.10.2017 r., poz. 6348.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/265/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/264/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.10.2017 r., poz. 6347.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/264/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/263/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zawarcia  umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Miasto a Gminą Petrovice u Karvine

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/263/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/262/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Miasto a Rejonem Solecznickim

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/262/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/261/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przedłużenia umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Miasto a Gminą Petropawliwska Borszczagiwka (Петропавлівськa-Борщагівка)

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/261/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/260/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście włączonego do Szkoły Podstawowej im. Józefa Bema w Starym Mieście

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/260/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/259/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/259/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/258/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/258/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/257/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stare Miasto instrumentem płatniczym

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.09.2017 r., poz. 5789.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/257/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/256/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczonym do sektora finansów publicznych

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/256/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/255/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/255/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/254/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie ­­­­­­­­­­­­­­­­­Sośno, woj. kujawsko-pomorskie

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/254/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/253/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/253/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/252/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/252/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/251/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę nr XXI/142/2016 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Krągola stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/251/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/250/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/250/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/249/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/249/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/248/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/248/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/247/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/247/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/246/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Miasto na lata 2017-2021

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2017 r., poz. 4833

Wojewoda Wiekopolski rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.437.2017.7 z dnia 3 sierpnia 2017 r. stwierdził nieważność uchwały z uwagi na istotne naruszenie prawa.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/246/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXXIV/246/2017

                     Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/245/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  skargi na uchwałę nr VIII/65/2011 Rady Gminy Stare Miasto
z dnia 09 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, wraz z odpowiedzią na skargę

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/245/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/244/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Mieście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2017 r., poz. 4832

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/244/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/243/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/243/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/242/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stare Miasto do realizacji projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/242/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/241/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/241/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/240/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/240/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/239/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/239/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/238/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Posoka

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.06.2017 r., poz. 4371

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/238/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXXIII/238/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/237/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/237/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/236/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/236/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/235/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/235/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/234/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/234/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/233/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w m. Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.05.2017 r., poz. 3690.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/233/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXXII/233/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/232/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/232/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/231/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/231/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/230/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/230/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/229/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/229/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/228/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania imienia prof. Zbigniewa Religi Szkole Podstawowej w Barczygłowie

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/228/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/227/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2734

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/227/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/226/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia  kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Stare Miasto jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2733

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/226/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/225/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Stare Miasto jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2732

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/225/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/224/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2731

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/224/2017

                    Załącznik do uchwały Nr XXXI/224/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/223/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/223/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/222/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/222/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/221/2017 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/171/2016 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/221/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/220/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2730

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/220/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXXI/220/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/219/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  skargi na uchwałę Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 listopada 2015 roku nr XV/101/2015 w sprawie zatwierdzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto, wraz z odpowiedzią na skargę

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/219/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/218/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/218/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/217/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2011 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/217/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/216/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/216/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/215/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2017

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.03.2017 r., poz. 1685.

Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr KN-I.4131.1.200.2017.7 z dnia 29 marca 2017 r. Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważnosć §14, § 23 ust. 2 oraz Rozdziału 8 załącznika do niniejszej uchwały.

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/215/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXX/215/2017

                     Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/214/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/214/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/213/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/213/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/212/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/212/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/211/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/211/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/210/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017 r., poz. 890

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/210/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXIX/210/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/209/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w m. Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017 r., poz. 900

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                    Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/209/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/208/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/208/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXIX/208/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/207/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/207/2017

                     Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/207/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/206/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Stare Miasto na 2017 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.01.2017 r., poz. 453

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXVIII/206/2016

                     Objasnienia do uchwały Nr XXVIII/206/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/205/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2017-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/205/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/204/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/204/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/203/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/203/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/202/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto oraz określenia warunków obniżenia lub zwolnienia z tych opłat

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2016 r., poz. 8401

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/202/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/201/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2016 r., poz. 8400

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/201/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/200/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/200/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/199/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/199/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/198/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/198/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XXVIII/198/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/197/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/197/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/196/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/196/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/195/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/195/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/194/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet i zwrotów kosztów podróży radnym Rady Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/194/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/193/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.12.2016 r., poz. 7726

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/193/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/192/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2017

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.12.2016 r., poz. 7725

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/192/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/191/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/191/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XXVII/191/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/190/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Stare Miasto w latach 2017-2020 do realizacji w ramach Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie, budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w m. Izabelin, gm. Krzymów

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/190/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/189/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/189/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/188/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Województwa Wielkopolskiego

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/188/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/187/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7:Właczenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/187/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/186/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/186/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/185/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2035

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/185/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/184/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6564

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/184/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/183/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji przez gminę projektu systemowego „LUS” Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim RPWP.07.02.01-30-0014/15, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7:Właczenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/183/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/182/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6563

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/182/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/181/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2017

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6562

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/181/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/180/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6561

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/180/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/179/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji ceny na 2017 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20… - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/179/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/178/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6560

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/178/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/177/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6559

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/177/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/176/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Janowice o przyznanie środków finansowych z funduszu sołeckiego na rok 2017, odrzuconego przez Wójta Gminy

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/176/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/175/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/175/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/174/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/174/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/173/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/173/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/172/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/172/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/171/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/171/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/170/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Żdżary oznaczonej nr ewid. 219/16 i 219/31

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/170/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/169/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.10.2016 r., poz. 6202

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/169/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/168/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/168/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/167/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.08.2016 r., poz. 5120

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/5120/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/167/2016

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/167/2016

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/167/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/166/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/166/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/165/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/165/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/164/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/164/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/163/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto”.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/163/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XXIV/163/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/162/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 listopada 2015 roku, dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Rumin, Gmina Stare Miasto – eksploatacja piasków formierskich w ramach udokumentowanego złoża „RUMIN”.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/162/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XXIV/162/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/161/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto, uchwalonego uchwałą Nr XV/101/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 listopada 2015 roku.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/161/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XXIV/161/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/160/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 czerwca 2015 roku dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto, uchwalonego uchwałą Nr XXIX/205/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/160/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/159/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/159/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/158/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/158/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/157/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4561

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4561/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/157/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/156/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4560

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4560/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/156/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/155/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4559

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4559/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/155/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/154/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4558

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4558/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/154/2016

                      Załącznik do uchwały Nr XXIII/154/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/153/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4557

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4557/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/153/2016

                      Załącznik do uchwały Nr XXIII/153/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/152/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Posoka

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4577

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4577/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/152/2016

                      Załącznik (mapa) do uchwały Nr XXIII/152/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/151/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza w miejscowości Żychlin, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4556

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/4556/

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/151/2016

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/151/2016

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/151/2016

                      Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/151/2016

                      Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/151/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/150/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXII/150/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/149/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Do pobrania: Uchwała Nr XXII/149/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/148/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

Do pobrania: uchwała Nr XXII/148/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/147/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/147/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/146/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/146/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/145/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Do pobraniaUchwała Nr XXI/145/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/144/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Janowice

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/144/2016

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/144/2016

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/144/2016

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/144/2016

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/144/2016

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/144/2016

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/144/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/143/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/143/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XXI/143/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/142/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Krągola stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/142/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/141/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/141/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/140/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/140/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXI/139/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi dot. działań Komendanta Straży Gminnej w Starym Mieście

Do pobrania: Uchwała Nr XXI/139/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/138/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XX/138/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/137/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Miasto na lata 2016-2025

Do pobrania: Uchwała Nr XX/137/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XX/137/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/136/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Do pobrania: Uchwała Nr XX/136/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XX/136/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/135/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzne

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.04.2016 r., poz. 2786

Do pobrania: Uchwała Nr XX/135/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XX/135/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/134/2016 z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/81/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-2025

Do pobrania: Uchwała Nr XX/134/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XX/134/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIX/133/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/133/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/132/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/132/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/131/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/131/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/130/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście jako jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/130/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/129/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/129/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/128/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto, uchwalonego uchwałą nr XV/101/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 listopada 2015 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/128/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XVIII/128/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/127/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2016

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/127/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XVIII/127/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/126/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/126/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XVIII/126/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/125/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/125/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XVIII/125/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVIII/124/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XVIII/124/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XVIII/124/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/123/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Stare Miasto jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2016 r., poz. 1493

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1493

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/123/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/122/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2016 r., poz. 1492

 

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1492

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/122/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/121/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/121/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XVII/121/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/120/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczonym do sektora finansów publicznych

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/120/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/119/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/119/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/118/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/118/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/117/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/117/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/116/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/116/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/115/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Miasto na rok 2016

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/115/2016

                     Załącznik do uchwały Nr XVII/115/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/114/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2016 r., poz. 414

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/414/

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVI/114/2015

                     Objaśnienia do uchwały Nr XVI/114/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/113/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2016-2036

 Do pobrania: Uchwała Nr XVI/113/2015

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/113/2015

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/113/2015

                     Objaśnienia do uchwały Nr XVI/113/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/112/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 Do pobrania: Uchwała Nr XVI/112/2015

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2015-2036

 Do pobrania: Uchwała Nr XVI/111/2015

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Rr XVI/110/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2016 r., poz. 413

 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/413/

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/110/2015

                     Załącznik do uchwały nr XVI/110/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2016 r., poz. 412

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/412/

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/109/2015

                     Załącznik do uchwały Nr XVI/109/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającaa uchwałę Nr XXVII/197/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2016 r., poz. 411

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/411/

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/108/2015

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/107/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Do pobrania: Uchwała Nr XV/107/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/106/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzację zobowiązań Gminy Stare Miasto (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu Cywilnego)

Do pobrania: Uchwała Nr XV/106/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/105/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2016

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.12.2015 r., poz. 8175.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8175/

Do pobrania: Uchwała Nr XV/105/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/104/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Do pobrania: Uchwała Nr XV/104/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/103/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Do pobrania: Uchwała Nr XV/103/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/102/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Rumin, Gmina Stare Miasto – eksploatacja piasków formierskich w ramach udokumentowanego złoża „RUMIN”

Do pobrania: Uchwała Nr XV/102/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/101/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XV/101/2015

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/101/2015

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/101/2015

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/101/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/100/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8032.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8032/

Do pobrania: Uchwała Nr XV/100/2015

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/100/2015

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/100/2015

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/100/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/99/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8031.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8031/ 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/99/2015

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/99/2015

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/99/2015

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/99/2015

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/99/2015

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/99/2015

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/99/2015

                     Załącznik nr 7 do uchwały Nr XV/99/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/98/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla potrzeb obliczenia podatku rolnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8030.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8030/

Do pobrania: Uchwała Nr XV/98/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/97/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8029.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8029/

Do pobrania: Uchwała Nr XV/97/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/96/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2016.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8054.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8054/

Do pobrania: Uchwała Nr XV/96/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/95/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu ich poboru oraz terminów płatności.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8053.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8053/ 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/95/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/94/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.12.2015 r., poz. 8174.

 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2015/8174/

Do pobrania: Uchwała Nr XV/94/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/93/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażania zgody na spłaty i restrukturyzację zobowiązań Gminy Stare Miasto

Uchwała została uchylona uchwałą Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/106/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/93/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/92/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/92/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/91/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zbytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/91/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/90/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

 Do pobrania: Uchwała Nr XIV/90/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/89/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Stare Miasto partnerskiego projektu systemowego pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego” w ramach Działania 7.1 Aktywna ingerencja, Poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 Do pobrania: Uchwała Nr XIV/89/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/88/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/88/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/87/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2015-2036

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/87/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/86/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie objęcia udziału w kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/86/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/85/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/85/2015

                      Załącznik do uchwały Nr XIII/85/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/84/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/84/2015

                      Załącznik do uchwały Nr XIII/84/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/83/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie nadania nazw rondom w Starym Mieście

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/83/2015

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/83/2015

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/83/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/82/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cmentarz w miejscowości Żychlin, Gmina Stare Miasto

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/82/2015

                      Załącznik do uchwały Nr XIII/82/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/81/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-2025

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/81/2015

                      Załącznik do uchwały Nr XIII/81/2015

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/80/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dotyczącej rozwiązania Straży Gminnej w Starym Mieście

 Do pobrania: Uchwała Nr XIII/80/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/79/2015 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Koninie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P relacji: Stare Miasto - Lisiec Wielki - Niklas na odcinku Stare Miasto - Lisiec Wielki” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/79/2015

  

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/78/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Do pobrania: Uchwała Nr XII/78/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/77/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Koninie

Do pobrania: Uchwała Nr XII/77/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/76/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Koninie

Do pobrania: Uchwała Nr XII/76/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/75/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Do pobrania: Uchwała Nr XII/75/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/74/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie

Do pobrania: Uchwała Nr XII/74/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/73/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr XII/73/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/72/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Do pobrania: Uchwała Nr XII/72/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/71/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/165/2012 rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XII/71/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/70/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XII/70/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XI/69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Do pobrania: Uchwała Nr XI/69/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XI/68/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stare Miasto

Do pobrania: Uchwała Nr XI/68/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/67/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Do pobrania: Uchwała Nr X/67/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/66/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych

Do pobrania: Uchwała Nr X/66/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/65/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.07.2015 r., poz. 4154

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4154

Do pobrania: Uchwała Nr X/65/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/64/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Do pobrania: Uchwała Nr X/64/2015
                      Załacznik do uchwały Nr X/64/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/63/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na realizację zadania w zakresie prowadzenia Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie

Do pobrania: Uchwała Nr X/63/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/62/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto, uchwalonego uchwałą nr XXIX/205/2012 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2012 roku

Do pobrania: Uchwała Nr X/62/2015
                      Załacznik do uchwały Nr X/62/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/61/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto, na rok 2015

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.07.2015 r., poz. 4153

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=4153 

Do pobrania: Uchwała Nr X/61/2015

                      Załacznik do uchwały Nr X/61/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/60/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stare Miasto absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Do pobrania: Uchwała Nr X/60/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/59/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

Do pobrania: Uchwała Nr X/59/2015

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/58/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/58/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/57/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/57/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/56/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.06.2015 r., poz. 3781

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=3781

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/56/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/55/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Główiewie podległej Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/55/2015

                     Załącznik do uchwały Nr VIII/55/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

 

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/54/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/53/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/53/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/52/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż bez przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/52/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/51/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania rozliczeń dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Stare Miasto

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., poz. 2812

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2812

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/51/2015

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/51/2015

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/51/2015

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/51/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/50/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 

 Do pobrania: Uchwała Nr VII/50/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/49/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Miasto

 

 Do pobrania: Uchwała Nr VII/49/2015

                      Załącznik do uchwały Nr VII/49/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/48/2011 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi dot. działań Dyrektora Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/48/2015

                     Załącznik do uchwały Nr VII/48/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/47/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na radnego

 


Do pobrania: Uchwała Nr VII/47/2015

                     Załącznik do uchwały Nr VII/47/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/46/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze zewnętrznej

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., poz. 2962

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2962

 
Do pobrania: Uchwała Nr VII/46/2015

                     Załącznik do uchwały Nr VII/46/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/45/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., poz. 2961

 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=2961

 

 Do pobrania: Uchwała Nr VII/45/2015

                      Załącznik do uchwały Nr VII/45/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/44/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/44/2015

 

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/43/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2015-2036

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/43/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., poz.. 1966

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1966

 

 Do pobrania: Uchwała Nr VI/42/2015

                      Załącznik do uchwały Nr VI/42/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/41/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Główiewie podległej Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/41/2015

 

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/40/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., poz. 1965

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1965 

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/40/2015

                      Załącznik do uchwały Nr VI/40/2015

 


 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2015

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., poz.1964

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=1964 

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/39/2015

                      Załącznik do uchwały Nr VI/39/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/38/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/38/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/37/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2015 r., poz. 502.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=502

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/37/2015

                     Uzasadnienie do uchwały Nr V/37/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/36/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2015 r., poz. 729.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=729

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/36/2015

                     Załącznik do uchwały Nr V/36/2015

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/35/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała nr V/35/2015

                     Załącznik do uchwały nr V/35/2015

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/34/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rezcz Gminy Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała nr IV/34/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/33/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi dot. działań Pana Czesława Nowaka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała nr IV/33/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/32/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2015 r., poz. 501.

 http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&poz=501

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 9 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Załącznik nr 10 do uchwały Nr IV/32/2014

                   Uzasadnienie do uchwały Nr IV/32/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/31/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Miasto na lata 2015-2036.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/31/2014

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/31/2014

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/31/2014

                   Objaśnienia do uchwały Nr IV/31/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/30/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/30/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/29/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żychlin, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/29/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/28/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żdżary, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/28/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/27/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trójka, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/27/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/26/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stare Miasto, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/26/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/25/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rumin, Gmina Stare Miasto.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/25/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto IV/24/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Modła Królewska, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/24/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisiec Wielki, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/23/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/22/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Lisiec Mały, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/22/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krągola Pierwsza, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/21/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/20/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krągola, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/20/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kazimierów, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/19/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/18/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Karsy, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/18/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/17/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Janowice, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/17/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Główiew, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/16/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bicz, Gmina Stare Miasto

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/15/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Barczygłów, Gmina Stare Miasto.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/14/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania imienia prof. Joanny Papuzińskiej Bibliotece Publicznej Gminy Stare Miasto.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr IV/13/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/12/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/12/2014

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr III/11/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr III/11/2014

 

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/10/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/10/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/9/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/9/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/8/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto w roku 2015

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2014 r., poz. 6949.

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=6949

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/8/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/7/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Miasto do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/7/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/6/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/6/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/5/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/5/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr II/4/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stanu liczbowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/4/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr I/3/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr I/2/2014

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

 

Do pobrania: Uchwała Nr I/1/2014

 

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr I/1/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:03:27)
Uchwała Nr I/2/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:04:02)
Uchwała Nr I/3/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:04:26)
Uchwała Nr II/4/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:04:50)
Uchwała Nr II/5/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:07:34)
Uchwała Nr II/6/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:07:55)
Uchwała Nr II/7/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:08:40)
Uchwała Nr II/8/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:09:03)
Uchwała Nr II/9/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:09:29)
Uchwała Nr II/10/2014
(wprowadzono: 2014-12-12 08:10:18)
Uchwała Nr III/11/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:05:35)
Uchwała Nr III/12/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:06:21)
Uchwała Nr IV/13/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:07:02)
Uchwała Nr IV/15/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:07:51)
Uchwała Nr IV/14/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:22:53)
Uchwała Nr IV/16/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:23:22)
Uchwała Nr IV/17/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:23:39)
Uchwała Nr IV/18/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:23:55)
Uchwała Nr IV/19/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:24:23)
Uchwała Nr IV/20/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:24:42)
Uchwała Nr IV/21/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:25:04)
Uchwała Nr IV/22/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:25:52)
Uchwała Nr IV/23/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:26:18)
Uchwała Nr IV/24/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:26:41)
Uchwała Nr IV/25/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:26:59)
Uchwała Nr IV/26/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:27:19)
Uchwała Nr IV/27/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:27:38)
Uchwała Nr IV/28/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:27:57)
Uchwała Nr IV/29/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:28:17)
Uchwała Nr IV/30/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 10:28:39)
Uchwała RG Nr IV/13/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 11:02:10)
Uchwała Nr IV/31/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 11:21:53)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/31/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 11:22:44)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/31/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 11:27:45)
Objaśnienia do uchwały Nr IV/31/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 11:28:22)
Uchwała Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:05:11)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:05:49)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:06:12)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:06:34)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:06:51)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:07:08)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:07:27)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:08:43)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:09:03)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:10:14)
Załącznik nr 10 do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:10:32)
Uzasadnienie do uchwały Nr IV/32/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:11:01)
Uchwała nr IV/33/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:11:37)
Uchwała nr IV/34/2014
(wprowadzono: 2015-01-12 12:11:52)
Uchwała nr V/35/2015
(wprowadzono: 2015-02-03 08:24:50)
Załącznik do uchwały nr V/35/2015
(wprowadzono: 2015-02-03 08:25:21)
Uchwała Nr V/36/2015
(wprowadzono: 2015-02-03 08:26:16)
Załącznik do uchwały Nr V/36/2015
(wprowadzono: 2015-02-03 08:26:45)
Uchwała Nr V/36/20157
(wprowadzono: 2015-02-03 08:27:11)
Uzasadnienie doo uchwały Nr V/37/2015
(wprowadzono: 2015-02-03 08:27:49)
Uchwała Nr V/38/2015
(wprowadzono: 2015-02-03 08:28:21)
Uchwała Nr V/37/2015
(wprowadzono: 2015-02-03 08:31:10)
Załącznik do uchwały Nr VI/39/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 11:54:32)
Uchwała Nr VI/39/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:22:37)
Uchwała Nr VI/40/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:23:29)
Załącznik do uchwały Nr VI/40/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:36:42)
Uchwała Nr VI/41/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:37:43)
Uchwała Nr VI/42/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:38:08)
Załącznik do uchwały Nr VI/42/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:38:51)
Uchwała Nr VI/43/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:39:28)
Uchwała Nr VI/44/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:40:01)
Uchwała Nr VII/45/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:40:55)
Załącznik do uchwały Nr VII/45/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:41:33)
Uchwała Nr VII/46/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:54:14)
Załącznik do uchwały Nr VII/46/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:54:51)
Uchwała Nr VII/47/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:55:18)
Załącznik do uchwały Nr VII/47/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:55:59)
Uchwała Nr VII/48/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:56:28)
Załącznik do uchwały Nr VII/48/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 12:57:05)
Uchwała Nr VII/49/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:04:10)
Załącznik do uchwały Nr VII/49/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:06:19)
Uchwała Nr VII/50/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:09:11)
Uchwała Nr VII/51/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:10:18)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/51/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:11:24)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/51/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:12:22)
Załącznik nr 13 do uchwały Nr VII/51/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:12:45)
Uchwała Nr VII/52/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:14:03)
Uchwała Nr VII/53/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:14:28)
Uchwała Nr VIII/54/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:14:50)
Uchwała Nr VIII/55/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:15:14)
Załącznik do uchwały Nr VIII/55/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:15:50)
Uchwała Nr VIII/56/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:16:37)
Uchwała Nr VIII/57/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:17:01)
Uchwała Nr VIII/58/2015
(wprowadzono: 2015-06-01 13:17:26)
Uchwała Nr X/59/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:50:42)
Uchwała Nr X/60/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:52:39)
Uchwała Nr X/61/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:54:12)
Załacznik do uchwały Nr X/61/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:54:48)
Uchwała Nr X/62/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:55:14)
Załacznik do uchwały Nr X/62/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:55:49)
Uchwała Nr X/63/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:56:21)
Uchwała Nr X/64/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:56:52)
Załacznik do uchwały Nr X/64/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:57:22)
Uchwała Nr X/65/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:57:45)
Uchwała Nr X/66/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:58:13)
Uchwała Nr X/67/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:58:43)
Uchwała Nr XI/68/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:59:13)
Uchwała Nr XI/69/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 21:59:42)
Uchwała Nr XII/70/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:29:44)
Uchwała Nr XII/71/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:30:08)
Uchwała Nr XII/72/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:30:27)
Uchwała Nr XII/73/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:30:48)
Uchwała Nr XII/74/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:31:16)
Uchwała Nr XII/75/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:31:44)
Uchwała Nr XII/76/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:32:02)
Uchwała Nr XII/77/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:32:19)
Uchwała Nr XII/78/2015
(wprowadzono: 2015-09-06 22:32:44)
Uchwała Nr XIII/79/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 07:55:43)
Uchwała Nr XIII/80/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 07:56:30)
Uchwała Nr XIII/81/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 07:57:06)
Załącznik do uchwały Nr XIII/81/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 07:58:06)
Uchwała Nr XIII/82/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 07:58:44)
Załącznik do uchwały Nr XIII/82/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 07:59:33)
Uchwała Nr XIII/83/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:00:10)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIII/83/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:00:52)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/83/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:01:38)
Uchwała Nr XIII/84/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:02:16)
Załącznik do uchwały Nr XIII/84/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:03:05)
Uchwała Nr XIII/85/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:03:45)
Załącznik do uchwały Nr XIII/85/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:04:29)
Uchwała Nr XIII/86/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:04:55)
Uchwała Nr XIII/87/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:05:30)
Uchwała Nr XIII/88/2015
(wprowadzono: 2015-10-15 08:06:11)
Uchwała Nr XIV/89/2015
(wprowadzono: 2015-11-04 09:04:58)
Uchwała Nr XIV/90/2015
(wprowadzono: 2015-11-04 09:05:57)
Uchwała Nr XIV/91/2015
(wprowadzono: 2015-11-04 09:06:30)
Uchwała Nr XIV/92/2015
(wprowadzono: 2015-11-04 09:07:02)
Uchwała Nr XIV/93/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:13:05)
Uchwała Nr XV/94/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:15:32)
Uchwała Nr XV/95/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:16:49)
Uchwała Nr XV/96/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:17:30)
Uchwała Nr XV/97/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:18:06)
Uchwała Nr XV/98/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:18:41)
Uchwała Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:19:11)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:20:06)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:20:34)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:21:03)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:21:43)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:22:21)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:22:55)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XV/99/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 10:23:23)
Uchwała Nr XV/100/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:17:05)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/100/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:22:31)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/100/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:22:55)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/100/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:23:38)
Uchwała Nr XV/101/20152
(wprowadzono: 2015-12-11 12:24:16)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/101/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:24:49)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/101/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:25:26)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/101/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:25:56)
Uchwała Nr XV/102/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:26:43)
Uchwała Nr XV/103/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:27:16)
Uchwała Nr XV/104/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:27:48)
Załącznik do uchwały Nr XV/104/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:28:25)
Uchwała Nr XV/105/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:28:46)
Uchwała Nr XV/106/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:29:06)
Uchwała Nr XV/107/2015
(wprowadzono: 2015-12-11 12:29:27)
Uchwała Nr XVI/108/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 11:57:08)
Uchwała Nr XVI/109/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 11:57:40)
Załącznik do uchwały Nr XVI/109/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 11:58:39)
Uchwała Nr XVI/110/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 11:59:05)
Załącznik do uchwały nr XVI/110/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:00:35)
Uchwała Nr XVI/111/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:01:12)
Uchwała Nr XVI/112/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:01:57)
Uchwała Nr XVI/113/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:02:30)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/113/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:03:38)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/113/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:04:17)
Objaśnienia do uchwały Nr XVI/113/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:04:52)
Uchwała Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:05:51)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:06:26)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:07:02)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:07:35)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:07:58)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:08:29)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:08:57)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:09:24)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:10:05)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:10:36)
Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:11:04)
Objaśnienia do uchwały Nr XVI/114/2015
(wprowadzono: 2016-01-12 12:11:49)
Uchwała Nr XV/101/2015
(wprowadzono: 2016-02-08 11:20:04)
Uchwała Nr XVII/115/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:01:19)
Załącznik do uchwały Nr XVII/115/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:02:06)
Uchwała Nr XVII/116/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:02:44)
Uchwała Nr XVII/117/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:03:04)
Uchwała Nr XVII/118/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:03:37)
Uchwała Nr XVII/119/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:04:03)
Uchwała Nr XVII/120/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:05:17)
Uchwała Nr XVII/121/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:05:47)
Załącznik do uchwały Nr XVII/121/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:06:25)
Uchwała Nr XVII/122/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:07:06)
Uchwała Nr XVII/123/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:07:35)
Uchwała Nr XVIII/124/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:08:43)
Załącznik do uchwały Nr XVIII/124/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:09:34)
Uchwała Nr XVIII/125/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:10:04)
Uchwała Nr XVIII/126/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:10:35)
Załącznik do uchwały Nr XVIII/125/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:12:12)
Załącznik do uchwały Nr XVIII/126/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:12:44)
Uchwała Nr XVIII/127/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:13:21)
Załącznik do uchwały Nr XVIII/127/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:14:07)
Załącznik do uchwały Nr XVIII/128/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:49:35)
Uchwała Nr XVIII/129/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:49:59)
Uchwała Nr XVIII/130/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:50:36)
Uchwała Nr XVIII/131/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:51:06)
Uchwała Nr XVIII/132/2016
(wprowadzono: 2016-03-09 11:51:37)
Uchwała Nr XIX/133/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:03:59)
Uchwała Nr XX/134/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:06:31)
Załącznik do uchwały Nr XX/134/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:07:03)
Uchwała Nr XX/135/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:07:55)
Załącznik do uchwały Nr XX/135/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:08:53)
Uchwała Nr XX/136/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:09:29)
Załącznik do uchwały Nr XX/136/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:10:28)
Uchwała Nr XX/137/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:11:08)
Załącznik do uchwały Nr XX/137/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:11:56)
Uchwała Nr XX/138/2016
(wprowadzono: 2016-05-04 11:12:22)
Uchwała Nr XXI/139/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:55:32)
Uchwała Nr XXI/140/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:56:09)
Uchwała Nr XXI/141/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:56:35)
Uchwała Nr XXI/142/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:57:09)
Uchwała Nr XXI/143/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:57:34)
Załącznik do uchwały Nr XXI/143/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:58:22)
Uchwała Nr XXI/144/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:59:02)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/144/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 11:59:34)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/144/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:00:11)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/144/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:00:40)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/144/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:01:04)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/144/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:02:24)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXI/144/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:02:58)
Uchwała Nr XXI/145/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:03:46)
Uchwała Nr XXI/146/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:04:09)
Uchwała Nr XXI/147/2016
(wprowadzono: 2016-05-05 12:04:34)
uchwała Nr XXII/148/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:45:59)
Uchwała Nr XXII/149/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:46:35)
Uchwała Nr XXII/150/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:47:04)
Uchwała Nr XXIII/151/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:47:55)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/151/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:48:58)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/151/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:49:14)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/151/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:49:41)
Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/151/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:50:08)
Uchwała Nr XXIII/152/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:52:34)
Załącznik (mapa) do uchwały Nr XXIII/152/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:53:28)
Uchwała Nr XXIII/153/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:54:13)
Załącznik do uchwały Nr XXIII/153/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:55:35)
Uchwała Nr XXIII/154/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:56:50)
Załącznik do uchwały Nr XXIII/154/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:57:43)
Uchwała Nr XXIII/155/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:58:15)
Uchwała Nr XXIII/156/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:58:41)
Uchwała Nr XXIII/157/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:59:08)
Załącznik do uchwały Nr XXIII/157/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 14:59:46)
Uchwała Nr XXIII/158/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 15:00:11)
Uchwała Nr XXIII/159/2016
(wprowadzono: 2016-07-12 15:00:39)
Uchwała Nr XVIII/128/2016
(wprowadzono: 2016-07-27 11:22:42)
Uchwała Nr XXIV/160/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:03:50)
Uchwała Nr XXIV/161/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:04:25)
Załącznik do uchwały Nr XXIV/161/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:05:02)
Uchwała Nr XXIV/162/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:05:25)
Załącznik do uchwały Nr XXIV/162/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:06:01)
Uchwała Nr XXIV/163/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:06:31)
Załącznik do uchwały Nr XXIV/163/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:08:02)
Uchwała Nr XXIV/164/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:08:28)
Uchwała Nr XXIV/165/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:08:49)
Uchwała Nr XXIV/166/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:09:10)
Uchwała Nr XXIV/167/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:09:33)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/167/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:10:23)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/167/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:10:44)
Uchwała Nr XXIV/168/2016
(wprowadzono: 2016-08-31 09:11:24)
Uchwała Nr XXV/169/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:50:54)
Uchwała Nr XXV/170/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:51:30)
Uchwała Nr XXV/171/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:52:00)
Uchwała Nr XXV/172/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:52:24)
Uchwała Nr XXV/173/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:52:47)
Uchwała Nr XXV/174/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:53:08)
Uchwała Nr XXV/175/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:56:14)
Uchwała Nr XXVI/176/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:56:55)
Uchwała Nr XXVI/177/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:57:30)
Uchwała Nr XXVI/1787/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:57:54)
Uchwała Nr XXVI/179/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:58:29)
Uchwała Nr XXVI/180/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:59:01)
Uchwała Nr XXVI/181/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:59:34)
Uchwała Nr XXVI/182/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 09:59:54)
Uchwała Nr XXVI/183/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 10:00:13)
Uchwała Nr XXVI/184/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 10:00:35)
Uchwała Nr XXVI/185/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 10:05:16)
Uchwała Nr XXVI/186/2016
(wprowadzono: 2016-11-04 10:05:44)
Uchwała Nr XXVII/187/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:53:32)
Uchwała Nr XXVII/188/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:54:15)
Uchwała Nr XXVII/189/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:54:45)
Uchwała Nr XXVII/190/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:55:21)
Uchwała Nr XXVII/191/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:55:59)
Załącznik do uchwały Nr XXVII/191/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:56:45)
Uchwała Nr XXVII/192/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:57:12)
Uchwała Nr XXVII/193/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:58:08)
Uchwała Nr XXVII/194/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:58:31)
Uchwała Nr XXVII/195/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:59:03)
Uchwała Nr XXVII/196/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 10:59:33)
Uchwała Nr XXVII/197/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:00:22)
Uchwała Nr XXVIII/198/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:01:17)
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/198/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:01:57)
Uchwała Nr XXVIII/199/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:02:25)
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/199/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:03:09)
Uchwała Nr XXVIII/200/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:03:43)
Uchwała Nr XXVIII/201/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:04:12)
Uchwała Nr XXVIII/202/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:04:37)
Uchwała Nr XXVIII/203/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:05:07)
Uchwała Nr XXVIII/204/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:05:39)
Uchwała Nr XXVIII/205/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:06:00)
Uchwała Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:06:35)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:07:16)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:07:40)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:08:06)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:08:24)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:08:44)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:09:47)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:10:07)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:10:35)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:11:00)
Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:11:18)
Objasnienia do uchwały Nr XXVIII/206/2016
(wprowadzono: 2017-01-09 11:11:46)
Uchwała Nr XXIX/207/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:52:37)
Uzasadnienie do uchwały Nr XXIX/207/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:53:20)
Uchwała Nr XXIX/208/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:53:51)
Załącznik do uchwały Nr XXIX/208/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:54:23)
Uchwała Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:58:02)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:58:51)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:59:13)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:59:31)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 08:59:51)
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:00:11)
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:00:28)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:00:53)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/209/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:01:11)
Uchwała Nr XXIX/210/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:01:59)
Załącznik do uchwały Nr XXIX/210/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:02:29)
Uchwała Nr XXIX/211/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:08:01)
Uchwała Nr XXIX/212/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:08:33)
Uchwała Nr XXX/213/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:09:05)
Uchwała Nr XXX/214/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:09:30)
Uchwała Nr XXX/215/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:09:53)
Załącznik do uchwały Nr XXX/215/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:10:27)
Uchwała Nr XXX/216/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:10:46)
Uchwała Nr XXX/217/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:11:07)
Uchwała Nr XXX/218/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:11:30)
Uchwała Nr XXX/219/2017
(wprowadzono: 2017-03-01 09:11:57)
Uchwała Nr XXXI/220/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:01:02)
Załącznik do uchwały Nr XXXI/220/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:01:38)
Uchwała Nr XXXI/221/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:02:03)
Uchwała Nr XXXI/222/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:02:25)
Uchwała Nr XXXI/223/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:02:48)
Uchwała Nr XXXI/224/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:03:07)
Załącznik do uchwały Nr XXXI/224/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:03:44)
Uchwała Nr XXXI/225/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:04:08)
Uchwała Nr XXXI/226/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:04:28)
Uchwała Nr XXXI/227/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:04:52)
Uchwała Nr XXXI/228/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:05:25)
Uchwała Nr XXXI/229/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:09:52)
Uchwała Nr XXXI/230/2017
(wprowadzono: 2017-04-04 14:10:21)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
(wprowadzono: 2017-04-04 14:19:08)
Uchwała Nr XXXII/231/2017
(wprowadzono: 2017-05-24 08:09:13)
Uchwała Nr XXXII/232/2017
(wprowadzono: 2017-05-24 08:09:41)
Uchwała Nr XXXII/233/2017
(wprowadzono: 2017-05-24 08:10:09)
Załącznik do uchwały Nr XXXII/233/2017
(wprowadzono: 2017-05-24 08:11:58)
Uchwała Nr XXXII/234/2017
(wprowadzono: 2017-05-24 08:12:31)
Uchwała Nr XXXIII/235/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:44:11)
Uchwała Nr XXXIII/236/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:44:33)
Uchwała Nr XXXIII/237/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:45:04)
Uchwała Nr XXXIII/238/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:45:31)
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/238/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:46:09)
Uchwała Nr XXXIII/239/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:46:38)
Uchwała Nr XXXIII/240/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:47:02)
Uchwała Nr XXXIII/241/2017
(wprowadzono: 2017-06-06 14:47:22)
Uchwała Nr XXXIV/242/2017
(wprowadzono: 2017-07-21 13:46:39)
Uchwała Nr XXXIV/243/2017
(wprowadzono: 2017-07-21 13:47:35)
Uchwała Nr XXXIV/244/2017
(wprowadzono: 2017-07-21 13:48:08)
Uchwała Nr XXXIV/245/2017
(wprowadzono: 2017-07-21 13:48:32)
Uchwała Nr XXXIV/246/2017
(wprowadzono: 2017-07-21 13:48:58)
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/246/2017
(wprowadzono: 2017-07-21 13:49:34)
Uchwała Nr XXXIV/247/2017
(wprowadzono: 2017-07-21 13:49:53)
Uchwała Nr XXXV/248/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:50:08)
Uchwała Nr XXXV/249/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:50:41)
Uchwała Nr XXXV/250/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:51:18)
Uchwała Nr XXXV/251/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:51:45)
Uchwała Nr XXXV/252/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:52:09)
Uchwała Nr XXXV/253/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:52:34)
Uchwała Nr XXXV/254/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:53:08)
Uchwała Nr XXXV/258/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:54:15)
Uchwała Nr XXXV/256/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 08:55:50)
Uchwała Nr XXXV/257/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 09:02:07)
Uchwała Nr XXXV/258/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 09:02:38)
Uchwała Nr XXXV/259/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 09:03:05)
Uchwała Nr XXXV/260/2017
(wprowadzono: 2017-09-08 09:03:25)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
(wprowadzono: 2017-09-08 09:24:15)
Uchwała Nr XXXVII/261/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:06:45)
Uchwała Nr XXXVII/262/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:07:07)
Uchwała Nr XXXVII/263/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:07:32)
Uchwała Nr XXXVII/264/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:08:06)
Uchwała Nr XXXVII/265/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:08:28)
Uchwała Nr XXXVII/266/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:08:54)
Uchwała Nr XXXVII/267/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:09:13)
Uchwała Nr XXXVII/268/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:09:37)
Uchwała Nr XXXVII/269/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:10:01)
Uchwała Nr XXXVII/270/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:10:26)
Uchwała Nr XXXVII/271/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:10:45)
Uchwała Nr XXXVII/272/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:11:02)
Uchwała Nr XXXVII/273/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:11:20)
Uchwała Nr XXXVII/274/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:13:07)
Uchwała Nr XXXVII/275/2017
(wprowadzono: 2017-10-04 08:13:28)
Uchwała Nr XXXVIII/276/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:43:58)
Uchwała Nr XXXVIII/277/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:44:29)
Załacznik do uchwały Nr XXXVIII/277/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:45:16)
Uchwała Nr XXXVIII/278/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:46:02)
Uchwała Nr XXXVIII/279/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:46:36)
Uchwała Nr XXXVIII/280/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:47:04)
Uchwała Nr XXXVIII/281/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:47:28)
Uchwała Nr XXXVIII/282/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:47:51)
Uchwała Nr XXXVIII/283/2017
(wprowadzono: 2017-11-09 08:48:11)
Uchwała Nr XXXIX/284/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:23:57)
Uchwała Nr XL/285/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:24:58)
Uchwała Nr XL/286/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:25:31)
Uchwała Nr XL/287/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:26:10)
Uchwała Nr XL/288/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:26:45)
Uchwała Nr XL/289/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:27:30)
Uchwała Nr XL/290/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:28:04)
Uchwała Nr XL/291/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:28:58)
Uchwała Nr XL/292/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:31:08)
Uchwała Nr XL/293/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:31:50)
Uchwała Nr XL/294/2017
(wprowadzono: 2017-12-12 09:32:20)
Uchwała Nr XLI/295/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:36:23)
Uchwała Nr XLI/296/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:36:54)
Uchwała Nr XLI/297/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:37:37)
Uchwała Nr XLI/298/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:38:12)
Uchwała Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:38:47)
Załacznik nr 1 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:39:35)
Załacznik nr 2 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:39:55)
Załacznik nr 3 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:40:16)
Załacznik nr 4 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:40:33)
Załacznik nr 5 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:40:55)
Załacznik nr 6 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:41:13)
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:41:53)
Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:42:15)
Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:42:38)
Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:42:59)
Objaśnienia do uchwały Nr XLI/299/2017
(wprowadzono: 2018-01-31 11:43:56)
Uchwała Nr XLII/300/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:45:04)
Uchwała Nr XLII/301/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:45:37)
Załącznik do uchwały Nr XLII/301/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:47:02)
Uchwała Nr XLII/302/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:47:24)
Uchwała Nr XLII/303/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:47:44)
Uchwała Nr XLII/304/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:48:04)
Uchwała Nr XLII/305/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:48:27)
Uchwała Nr XLII/306/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:48:56)
Uchwała Nr XLII/307/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:49:12)
Uchwała Nr XLII/308/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:49:36)
Uchwała Nr XLII/309/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:49:52)
Uchwała Nr XLII/310/2018
(wprowadzono: 2018-01-31 11:50:17)
Uchwała Nr XLIII/311/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:01:40)
Uchwała Nr XLIII/312/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:02:05)
Uchwała Nr XLIII/313/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:02:27)
Uchwała Nr XLIII/314/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:03:15)
Uchwała Nr XLIII/315/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:03:59)
Uchwała Nr XLIII/316/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:04:31)
Uchwała Nr XLIII/317/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:04:56)
Uchwała Nr XLIII/318/2018
(wprowadzono: 2018-03-07 12:05:51)
Uchwała Nr XLIV/319/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:35:50)
Uchwała Nr XLV/320/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:36:28)
Uchwała Nr XLV/321/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:36:48)
Uchwała Nr XLV/322/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:37:15)
Uchwała Nr XLV/323/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:37:34)
Uchwała Nr XLV/324/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:37:53)
Uchwała Nr XLV/325/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:40:16)
Uchwała Nr XLV/326/2018
(wprowadzono: 2018-04-03 08:40:37)
Uchwała Nr XLVI/327/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:28:46)
Uchwała Nr XLVI/328/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:29:15)
Uchwała Nr XLVI/329/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:29:35)
Uchwała Nr XLVII/330/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:30:11)
Uchwała Nr XLVII/331/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:30:37)
Uchwała Nr XLVII/332/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:31:16)
Uchwała Nr XLVII/333/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:31:38)
Uchwała Nr XLVII/334/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:32:01)
Uchwała Nr XLVII/335/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:33:10)
Uchwała Nr XLVII/336/2018
(wprowadzono: 2018-05-15 10:33:32)
Uchwała Nr XLVIII/337/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:45:23)
Uchwała Nr XLVIII/338/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:46:00)
Uchwała Nr XLVIII/339/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:46:30)
Uchwała Nr XLVIII/340/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:47:05)
Uchwała Nr XLVIII/341/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:47:56)
Uchwała Nr XLVIII/342/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:48:23)
Uchwała Nr XLVIII/343/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:48:46)
Uchwała Nr XLVIII/344/2018
(wprowadzono: 2018-06-04 08:49:04)
Uchwała Nr XLIX/345/2018
(wprowadzono: 2018-07-02 14:44:30)
Uchwała Nr L/346/2018
(wprowadzono: 2018-07-02 14:45:06)
Uchwała Nr L/347/2018
(wprowadzono: 2018-07-02 14:45:24)
Uchwała Nr L/348/2018
(wprowadzono: 2018-07-02 14:45:47)
Uchwała Nr L/350/2018
(wprowadzono: 2018-07-02 14:46:08)
Uchwała Nr L/351/2018
(wprowadzono: 2018-07-02 14:46:32)
Uchwała Nr LI/352/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:35:06)
Uchwała Nr LII/353/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:35:47)
Uchwała Nr LIII/354/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:36:35)
Uchwała Nr LIII/355/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:37:02)
Uchwała Nr LIV/356/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:37:39)
Uchwała Nr LIV/357/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:38:02)
Uchwała Nr LIV/358/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:38:25)
Uchwała Nr LIV/359/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:38:54)
Uchwała Nr LIV/360/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:39:22)
Uchwała Nr LIV/361/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:39:49)
Uchwała Nr LIV/362/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:48:55)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/362/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:49:36)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/362/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:50:16)
Uchwała Nr LIV/363/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:50:36)
Uchwała Nr LIV/364/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:50:54)
Uchwała Nr LIV/365/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 14:51:15)
Uchwała Nr L/349/2018
(wprowadzono: 2018-09-27 15:14:44)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp do uchwały 349
(wprowadzono: 2018-09-27 15:18:58)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp do uchwały Nr 348
(wprowadzono: 2018-09-27 15:19:59)
Rozstrzygnięcie nadzorcze RIO do uchway Nr 348
(wprowadzono: 2018-09-27 15:21:43)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojeowdy Wlkp do uchwał Nr 350
(wprowadzono: 2018-09-27 15:22:42)
Uchwała Nr LV/366/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:46:15)
Uchwała Nr LV/367/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:46:52)
Uchwała Nr LV/368/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:47:16)
Uchwała Nr LV/369/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:47:35)
Uchwała Nr LV/370/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:48:01)
Uchwała Nr LV/371/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:48:20)
Uchwała Nr LV/372/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:48:42)
Uchwała Nr LV/373/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:49:01)
Uchwała Nr LV/374/2018
(wprowadzono: 2018-10-31 13:49:20)
Uchwała Nr LVI/375/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:06:07)
Uchwała Nr LVI/376/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:06:29)
Uchwała Nr LVI/377/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:06:54)
Uchwała Nr LVI/378/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:08:01)
Uchwała Nr LVI/379/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:08:32)
Uchwała Nr LVI/380/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:09:06)
Uchwała Nr LVI/381/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:09:36)
Uchwała Nr LVI/382/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:10:05)
Uchwała Nr LVI/37583/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:13:49)
Uchwała Nr LVI/384/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:14:14)
Uchwała Nr LVI/385/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:14:34)
Uchwała Nr LVI/386/2018
(wprowadzono: 2018-11-16 09:14:55)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko