Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Wybory: Wybory samorządowe 2014

 

 

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 79/14 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wi
(wprowadzono: 2014-06-24 08:28:14)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 sierpnia 2014r. o liczbie mieszkańców w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013r.
(wprowadzono: 2014-08-28 08:00:20)
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 li
(wprowadzono: 2014-08-28 08:01:43)
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rejestracji komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
(wprowadzono: 2014-08-28 08:02:51)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistr
(wprowadzono: 2014-08-29 11:25:42)
Kalendarz wyborczy
(wprowadzono: 2014-08-29 11:26:20)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 sierpnia 2014r. o podziale Wojewóztwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
(wprowadzono: 2014-09-10 15:03:16)
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej
(wprowadzono: 2014-09-10 15:05:17)
Informacja Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 29 sierpnia 2014r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
(wprowadzono: 2014-09-10 15:06:55)
Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 1 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej K
(wprowadzono: 2014-09-10 15:08:45)
Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17 września 2014 r. w sprawie losowania składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
(wprowadzono: 2014-09-18 07:47:49)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 września 2014r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2014-09-22 13:23:32)
Uchwała nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 25 września 2014r. w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście związanych z rejestracją list kandydatów na ra
(wprowadzono: 2014-09-25 15:03:50)
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 25 września 2014r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
(wprowadzono: 2014-09-26 10:11:41)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 25 września 2014r. o składzie komisji
(wprowadzono: 2014-09-26 10:49:01)
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 1 października 2014r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiató
(wprowadzono: 2014-10-09 14:55:57)
Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2014-10-10 08:20:13)
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
(wprowadzono: 2014-10-17 15:30:50)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17 października 2014r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
(wprowadzono: 2014-10-17 15:32:18)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczejw Starym Mieście z dnia 17 października 2014r. o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
(wprowadzono: 2014-10-17 15:33:11)
Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych
(wprowadzono: 2014-10-17 20:24:18)
Informacja o terminach dla niepełnosprawnych
(wprowadzono: 2014-10-17 20:24:54)
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
(wprowadzono: 2014-10-17 20:25:14)
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
(wprowadzono: 2014-10-17 20:25:34)
Pomocniczy wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
(wprowadzono: 2014-10-17 20:25:53)
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
(wprowadzono: 2014-10-17 21:58:41)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 17 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Konińskiego zarządzonych na dzień
(wprowadzono: 2014-10-17 22:20:35)
Uchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 21 października 2014r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zar
(wprowadzono: 2014-10-21 15:45:33)
Uchwała nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 21 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(wprowadzono: 2014-10-22 10:44:29)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 23 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stare Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewó
(wprowadzono: 2014-10-24 16:07:23)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Rady Gminy Stare Miasto w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmi
(wprowadzono: 2014-10-27 15:52:56)
Składy obwodowych komisji wyborczych po ukonstytuowaniu
(wprowadzono: 2014-11-05 08:12:09)
Godziny pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów
(wprowadzono: 2014-11-10 08:58:20)
Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu prac wykonywanych w dniu poprzedzającym wybory i w dniu wyborów
(wprowadzono: 2014-11-15 14:02:32)
Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Mieście z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
(wprowadzono: 2014-11-15 14:04:37)
Protokół z wyborów do Rady Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2014-11-19 08:46:53)
Zestawienia wyników głosowania w wyborach do Rady Gminy Stare Miasto w okręgach wyborczych
(wprowadzono: 2014-11-19 08:48:04)
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2014-11-19 08:48:46)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2014-12-01 10:37:11)
Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych
(wprowadzono: 2014-12-11 13:55:33)
Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych - załącznik nr 1
(wprowadzono: 2014-12-11 13:55:57)
Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych - załącznik nr 2
(wprowadzono: 2014-12-11 13:56:16)
Rozliczenie finansowe komitetów wyborczych - załącznik nr 3
(wprowadzono: 2014-12-11 13:56:37)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 28 stycznia 2015r. o obowiązku złożenia sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
(wprowadzono: 2015-01-29 13:48:51)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 16 lutego 2015r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
(wprowadzono: 2015-02-17 08:00:13)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje