Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Budżet: Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr SO-0951/34/P/6/Ko/2012 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2012-02-20 22:55:45)
Uchwała Nr SO-0951/20/D/6/Ko/2012 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare Miasto przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Stare Miasto na 2012 rok
(wprowadzono: 2012-02-20 22:56:52)
Uchwała Nr SO-0954/55/6/Ko/2012 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
(wprowadzono: 2012-06-13 13:58:47)
Uchwała Nr SO-0954/39/6/Ko/2013 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2012 rok wraz z opinią o stanie mienia komunalnego
(wprowadzono: 2013-06-07 10:31:06)
Uchwała Nr SO-0953/37/6/Ko/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2015-09-21 13:44:13)
Uchwała NR SO-0951/36/P/6?Ko/2016 z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare Miasto.
(wprowadzono: 2016-02-08 14:35:05)
Uchwała Nr SO-0954/16/6/Ko/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
(wprowadzono: 2016-04-28 07:42:23)
Uchwała Nr SO-0951/51/P/6/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare Mia
(wprowadzono: 2017-02-22 11:17:22)
Uchwała Nr SO-0954/16/6/Ko/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
(wprowadzono: 2017-05-31 07:44:36)
Uchwała Nr SO-0951/57/D/6/Ko/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare Miasto na 2017 rok
(wprowadzono: 2017-07-03 13:44:08)
Uchwała Nr SO-0951/23/D/6/Ko/2017 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare Miasto na 2018 rok
(wprowadzono: 2018-01-31 10:22:24)
Uchwała Nr SO-0952/30/6/Ko/2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na 2018 rok
(wprowadzono: 2018-01-31 10:24:06)
Uchwała Nr SO-0957/30/6/Ko/2017 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2018-01-31 10:25:18)
Uchwała Nr SO-0951/52/P/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare Mia
(wprowadzono: 2018-02-22 22:39:47)
Uchwała Nr SO-0951/47/D/6/Ko/2018 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare Miasto na 2018 rok
(wprowadzono: 2018-02-22 22:40:09)
Uchwała Nr SO-0950/13/6/Ko/2019 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wydania na wniosek eminenta opinii o możliwości wykupu obligacji
(wprowadzono: 2019-06-05 12:02:33)
Uchwała Nr SO-0954/39/6/Ko/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
(wprowadzono: 2019-06-05 12:03:49)
Uchwała Nr SO-0952/62/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto n
(wprowadzono: 2019-12-12 11:47:42)
Uchwała Nr SO-0957/62/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
(wprowadzono: 2019-12-12 11:48:09)
Uchwała Nr SO-0953/32/6/Ko/19 Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierws
(wprowadzono: 2019-12-12 11:48:28)
Uchwała Nr SO-0954/12/6/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto spra
(wprowadzono: 2019-12-12 11:48:45)
Uchwała Nr SO-0951/52/P/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare
(wprowadzono: 2019-12-12 11:49:08)
Uchwała Nr SO-0952/62/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto n
(wprowadzono: 2019-12-27 09:17:47)
Uchwała Nr SO-0957/62/6/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
(wprowadzono: 2019-12-27 09:19:58)
Uchwała Nr SO-0951/40/D/6/Ko/2019 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare Miasto przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Stare Miasto na 2020 rok
(wprowadzono: 2019-12-27 09:20:19)
Uchwała Nr SO-0954/30/6/Ko/2020 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Miasto za 2019 rok wraz z informacją o stanie mien
(wprowadzono: 2020-05-15 11:47:09)
Uchwała Nr SO-0951/34/D/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy
(wprowadzono: 2021-01-11 12:12:41)
Uchwała Nr SO-0952/45./8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto
(wprowadzono: 2021-01-11 12:13:24)
Uchwała Nr SO-0957/45/8/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
(wprowadzono: 2021-01-11 12:13:52)
Uchwała Nr SO-8/0954/217/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto sprawo
(wprowadzono: 2021-05-10 11:04:01)
Uchwała Nr SO.-5/0955/129/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto w
(wprowadzono: 2021-06-02 11:17:31)
Uchwała Nr SO-709571462021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare
(wprowadzono: 2021-12-13 10:23:55)
Uchwała SO-7/0951/639/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare
(wprowadzono: 2021-12-13 10:24:24)
Uchwała Nr SO-7/0952/146/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na
(wprowadzono: 2021-12-13 10:24:46)
Uchwała Nr SO-809514042022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stare M
(wprowadzono: 2022-02-09 10:31:19)
Uchwała Nr SO-8/0951/403/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Stare Mias
(wprowadzono: 2022-02-09 10:31:54)
UCHWAŁA Nr SO-5/0954/254/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto sprawozdan
(wprowadzono: 2022-09-20 10:15:57)
UCHWAŁA Nr SO-5/0955/167/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto w s
(wprowadzono: 2022-09-20 10:16:17)
UCHWAŁA Nr SO-5/0953/110/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 września 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierws
(wprowadzono: 2022-09-20 10:16:32)
Uchwała Nr SO-8/0953/256/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierws
(wprowadzono: 2022-10-20 11:54:38)
UCHWAŁA Nr SO-5/0952/90/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na 20
(wprowadzono: 2022-12-15 08:27:48)
UCHWAŁA Nr SO-5/0957/90/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Star
(wprowadzono: 2022-12-15 08:28:13)
UCHWAŁA Nr SO-5/0951/593/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Star
(wprowadzono: 2022-12-15 08:28:33)
UCHWAŁA Nr SO–5/0951/371/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sta
(wprowadzono: 2023-02-02 12:32:08)
UCHWAŁA Nr SO-5/0951/370/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy St
(wprowadzono: 2023-02-02 12:32:28)
UCHWAŁA Nr SO-7/0954/136/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto sprawo
(wprowadzono: 2023-06-02 07:56:50)
UCHWAŁA Nr SO-7/0955/152/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto w spr
(wprowadzono: 2023-06-02 07:57:47)
Uchwała Nr SO-709571692023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Mi
(wprowadzono: 2023-12-08 12:46:12)
Uchwała Nr SO-7/0952/169/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stare Miasto na 202
(wprowadzono: 2023-12-08 12:46:43)
Uchwała Nr SO-7/0951/661/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekc
(wprowadzono: 2023-12-08 12:47:16)
Uchwała Nr SO-709513642024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale
(wprowadzono: 2024-02-06 11:16:25)
Uchwała Nr SO – 7/0951/363/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy
(wprowadzono: 2024-02-06 11:16:44)
UCHWAŁA Nr SO-7/0954/178/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Miasto sprawo
(wprowadzono: 2024-05-08 12:34:30)
UCHWAŁA Nr SO-7/0955/124/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Miasto w spr
(wprowadzono: 2024-06-11 09:47:25)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko