Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zbiór aktów prawa miejscowego » Zbiór aktów prawa miejscowego
A A A

Zbiór aktów prawa miejscowego: Zbiór aktów prawa miejscowego

Uchwała Nr V/23/2019 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2019 r., poz.2029 

 

 

Uchwała Nr IV/19/2019 w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r., poz. 630

 

 Uchwała Nr IV/17/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2019 r., poz. 628

 
 

 

Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r., poz. 408

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/379/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2018 r., poz. 8958.

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/379/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/376/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2018 r., poz. 8874.

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/376/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LVI/375/2018 z dnia 7 listopada  2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.11.2018 r., poz. 8873.

Do pobrania: Uchwała Nr LVI/375/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LV/372/2018 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.10.2018 r., poz. 7808.

Do pobrania: Uchwała Nr LV/372/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LIV/362/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.09.2018 r., poz. 7219.

Do pobrania: Uchwała Nr LIV/362/2018

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr LIV/362/2018

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/362/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/347/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasady usytuowania na terenie Gminy Stare Miasto miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.07.2018 r., poz. 5376.

Do pobrania: Uchwała Nr L/347/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr L/346/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 03.07.2018 r., poz. 5375.

Do pobrania: Uchwała Nr L/346/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/342/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej publicznej w m. Główiew

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4450.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/342/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/341/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Krągola

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4449.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/341/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/340/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4448.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/340/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVIII/339/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 01.06.2018 r., poz. 4447.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/339/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/334/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/224/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4060.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/334/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/332/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w m. Posoka

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4059.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/332/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/331/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4058.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/331/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVI/329/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.05.2018 r., poz. 4056.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVI/329/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/315/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2171.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą nr 9/513/2018 z dnia 27 marca 2018 roku stwierdziło nieważność uchwały jako podjętej sprzecznie z art. 7 ust. 3 ustawy o postępownaiu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/315/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/314/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie nadanie nazwy drodze wewnętrznej w m. Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2170.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/314/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/313/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2169.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/313/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIII/312/2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto na rok 2018

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.03.2018 r., poz. 2168.

Do pobrania: Uchwała Nr XLIII/312/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/307/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.02.2018 r., poz. 1291.

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/307/2018

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/289/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r., poz. 8291.

Do pobrania: Uchwała Nr XL/289/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XL/285/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub w szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.12.2017 r., poz. 8289.

Do pobrania: Uchwała Nr XL/285/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/273/2017 z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.10.2017 r., poz. 6424.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/273/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/266/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.10.2017 r., poz. 6349.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/266/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/265/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Miasto na lata 2017-2021

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.10.2017 r., poz. 6348.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/265/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVII/264/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.10.2017 r., poz. 6347.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVII/264/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIV/244/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Mieście oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2017 r., poz. 4832

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/244/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXIII/238/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Posoka

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.06.2017 r., poz. 4371

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/238/2017

                      Załącznik do uchwały Nr XXXIII/238/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXII/233/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w m. Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.05.2017 r., poz. 3690.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXII/233/2017

                      Załącznik do uchwały Nr XXXII/233/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/227/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2734

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/227/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/226/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia  kryteriów branych  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Stare Miasto jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2733

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/226/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/225/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Stare Miasto jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2732

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/225/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/224/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2731

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/224/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXXI/224/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXI/220/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w m. Żychlin

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.04.2017 r., poz. 2730

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/220/2017

                     Załącznik do uchwały Nr XXXI/220/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/210/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017 r., poz. 890

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/210/2017

                    Załącznik do uchwały Nr XXIX/210/2017

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/209/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulic w m. Barczygłów

 Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.01.2017 r., poz. 900

 Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/209/2017

                     Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXIX/209/2017

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/202/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/340/2014 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto oraz określenia warunków obniżenia lub zwolnienia z tych opłat

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.12.2016 r., poz. 8401

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/202/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVII/193/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 07.12.2016 r., poz. 7726

Do pobrania: Uchwała Nr XXVII/193/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/180/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6561

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/180/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/178/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6560

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/178/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/177/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.11.2016 r., poz. 6559

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/177/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXV/169/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie nadanie nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.10.2016 r., poz. 6202

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/169/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIV/167/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Stare Miasto, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.08.2016 r., poz. 5120

Do pobrania: Uchwała Nr XXIV/167/2016

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV/167/2016

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV/167/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/157/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4561

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/157/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/156/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4560

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/156/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/155/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4559

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/155/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/154/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4558

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/154/2016

                       Załącznik do uchwały Nr XXIII/154/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/153/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4557

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/153/2016

                       Załącznik do uchwały Nr XXIII/153/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/152/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Posoka

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4577

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/152/2016

                       Załącznik (mapa) do uchwały Nr XXIII/152/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/151/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji cmentarza w miejscowości Żychlin, Gmina Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r., poz. 4556

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/151/2016

                       Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIII/151/2016

                       Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/151/2016

                       Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/151/2016

                       Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/151/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/135/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrzne

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.04.2016 r., poz. 2786

Do pobrania: Uchwała Nr XX/135/2016

                    Załącznik do uchwały Nr XX/135/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/123/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Stare Miasto jest organem prowadzącym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2016 r., poz. 1493

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/123/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVII/122/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Miasto oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22.02.2016 r., poz. 1492

Do pobrania: Uchwała Nr XVII/122/2016

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Rr XVI/110/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stare Miasto oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2016 r., poz. 413

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/110/2015

                      Załącznik do uchwały nr XVI/110/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2016 r., poz. 412

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/109/2015

                      Załącznik do uchwały Nr XVI/109/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/197/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.01.2016 r., poz. 411

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/108/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/99/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8031.

Do pobrania: Uchwała Nr XV/99/2015

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/99/2015

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/99/2015

                      Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/99/2015

                      Załącznik nr 4 do uchwały Nr XV/99/2015

                      Załącznik nr 5 do uchwały Nr XV/99/2015

                      Załącznik nr 6 do uchwały Nr XV/99/2015

                      Załącznik nr 7 do uchwały Nr XV/99/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/95/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu ich poboru oraz terminów płatności.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.12.2015 r., poz. 8053.

Do pobrania: Uchwała Nr XV/95/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XV/94/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 09.12.2015 r., poz. 8174.

Do pobrania: Uchwała Nr XV/94/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr X/65/2015 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.07.2015 r., poz. 4154

Do pobrania: Uchwała Nr X/65/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VIII/56/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.06.2015 r., poz. 3781

Do pobrania: Uchwała Nr VIII/56/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/51/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania rozliczeń dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., poz. 2812

Do pobrania: Uchwała Nr VII/51/2015

                      Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/51/2015

                      Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/51/2015

                      Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/51/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/46/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze zewnętrznej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., poz. 2962

Do pobrania: Uchwała Nr VII/46/2015

                      Załącznik do uchwały Nr VII/46/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/45/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r., poz. 2961

Do pobrania: Uchwała Nr VII/45/2015

                       Załącznik do uchwały Nr VII/45/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stare Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., poz.. 1966

Do pobrania: Uchwała Nr VI/42/2015

                       Załącznik do uchwały Nr VI/42/2015

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/40/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2015 r., poz. 1965

Do pobrania: Uchwała Nr VI/40/2015

                       Załącznik do uchwały Nr VI/40/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/37/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2015 r., poz. 502.

Do pobrania: Uchwała Nr V/37/2015

                      Uzasadnienie do uchwały Nr V/37/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/36/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2015 r., poz. 729.

Do pobrania: Uchwała Nr V/36/2015

                      Załącznik do uchwały Nr V/36/2015

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr LI/358/2014 z dnia  29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2014 r., poz. 5174

Do pobrania: Uchwała Nr LI/358/2014

                       Załącznik do uchwały Nr LI/358/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIX/344/2014 z dnia  13 sierpnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r., poz. 4632

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/344/2014

                    Załącznik nr 1 do uchwały XLIX/344/2014

                    Załącznik nr 2 do uchwały XLIX/344/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/330/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.06.2014 r., poz. 3556

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/330/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLVII/328/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r., poz. 3544.

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/328/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/319/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXV/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2014r., poz. 2333

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/319/2014

                    Załącznik do uchwały Nr XLV/319/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto nr XXIII/151/2012 z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia 2014r., poz. 2332

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/318/2014

                    Załącznik do uchwały Nr XLV/318/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLV/316/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 kwietnia 2014r., poz. 2598

Do pobrania: Uchwała Nr XLV/316/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/310/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/129/2007 z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2014r., poz. 1813

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/310/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLIV/309/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad pogrzebu przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2014r., poz. 1812

Do pobrania: Uchwała Nr XLIV/309/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/302/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 921

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/302/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XLII/301/2013 z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w firmie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2014r., poz. 920

Do pobrania: Uchwała Nr XLII/301/2014

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/267/2013 z dnia 24 października 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2013r., poz. 6537

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/267/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/267/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVIII/262/2013 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2013r., poz. 6325

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/262/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/250/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013r., poz. 5252

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/250/2013

                       Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/250/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXVI/249/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie pozbawienia kategorii grogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2013r., poz. 5251

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVI/249/2013

                     Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/249/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXXV/241/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2013 r., poz. 4487.

Do pobrania: Uchwała Nr XXXV/241/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/220/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2013 roku, poz. 2377.

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/220/2013

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/220/2013

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/220/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXX/218/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2013 roku, poz. 2376.

Do pobrania: Uchwała Nr XXX/218/2013

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIX/204/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2013 roku, poz. 729

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/204/2012

                    Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                    Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                    Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                    Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                    Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                    Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIX/204/2012

                    Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/204/2012

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/198/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 110

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/198/2012

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/197/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 109

Do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/197/2012

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVIII/194/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 stycznia 2013 roku, poz. 106.

Do pobraniaUchwała Nr XXVIII/194/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/179/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 175/1 obręb Lisiec Mały

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4307

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/179/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXVI/179/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/178/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 427/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4306

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/178/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXVI/178/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/177/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – drogi na działce nr 639/2 obręb Barczygłów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4305

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/177/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXVI/177/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXVI/175/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 listopada 2012 r., Rocznik 2012, poz. 4798

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/175/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/166/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Miasto

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/166/2012

                     Załącznik do uchwały Nr XXV/166/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/151/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Stare Miasto na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2012 r., Rocznik 2012, poz. 3442.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/151/2012 

                     Załącznik do uchwały Nr XXIII/151/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXIII/150/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., Rocznik 2012, poz. 2759.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/150/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XXII/143/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 maja 2012 r., Rocznik 2012, poz. 2197.

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXII/143/2012

                      Załącznik do uchwały RG Nr XXII/143/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XX/130/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu, wspierania klubów sportowych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r., Rocznik 2012, poz. 1659.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/130/2012 

                     Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/130/2012 

                     Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/130/2012

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/108/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6071.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/108/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XVI/108/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XVI/104/2011 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dla podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. Nr 349, poz. 6069.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/104/2011

                   Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/104/2011

 

 Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIV/96/2011 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 listopada 2011 r. Nr 313, poz. 5031.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/96/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XIII/92/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Starym Mieście prowadzonym przez Gminę Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r. Nr 275, poz. 4408.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/92/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/90/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r. Nr 275, poz. 4407.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/90/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr XII/87/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 października 2011 r. Nr 275, poz. 4406.

 

Do pobrania: Uchwała Nr XII/87/2011

                   Załącznik do uchwały Nr XII/87/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/78/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Starym Mieście.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3711.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/78/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/78/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/77/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2011 r. Nr 224, poz. 3606.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/77/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3710.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/74/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/74/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IX/71/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. Nr 230, poz. 3709.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/71/2011

                   Załącznik do uchwały Nr IX/71/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VII/61/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 181, poz. 2908.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VII/61/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/54/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2893.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/54/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/52/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod usługi sportu.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2892.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/52/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/52/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/51/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2891.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/51/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/51/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/50/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2890.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/50/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/50/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr VI/49/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lisiec Mały Gmina Stare Miasto pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. Nr 180, poz. 2889.

 

Do pobrania: Uchwała Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/49/2011

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/49/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr V/43/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. Nr 107, poz. 1811.

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/43/2011

                   Załącznik do uchwały Nr V/43/2011

 

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/33/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego i stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1348.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/33/2011

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto Nr IV/32/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2011 r. Nr 78, poz. 1347.

 

Do pobrania: Uchwała Nr IV/32/2011

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/424/2010w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 860/2, 859/2, 858 w miejscowości Rumin gm. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5075

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/424/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/424/2010

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/424/2010

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/424/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/423/2010w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1005/5 w miejscowości Rumin gm. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5074

 

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/423/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/423/2010

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/423/2010

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/423/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 20 października 2010 roku Nr XLIX/422/2010w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Modła Królewska gm. Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2010 r., Nr 265, poz. 5073

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLIX/422/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/422/2010

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/422/2010

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/422/2010

                  

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 15 września 2010 roku Nr XLVIII/420/2010w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 222, poz. 4078

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/420/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 15 września 2010 roku Nr XLVIII/419/2010w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 222, poz. 4078

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVIII/419/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 lipca 2010 roku Nr XLVII/398/2010w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Żychlin i Janowice

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 października 2010 r., Nr 207, poz. 3783

 

Do pobrania: Uchwała Nr XLVII/398/2010

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr 398

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr 398

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr 398

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr 398

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 12 lutego 2010 roku Nr XXXIX/363/2010w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r., Nr 85, poz. 1668

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIX/363/2010

                   Załącznik do uchwały Nr XXXIX/363/2010

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2009 roku Nr XXXVIII/345/2009w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2010 r., Nr 59, poz. 1298

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXVIII/345/2009

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/317/2009w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 458

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/317/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 listopada 2009 roku Nr XXXVII/316/2009w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 stycznia 2010 r., Nr 15, poz. 457

 

Do pobrania: Uchwała nr XXXVII/316/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 roku Nr XXXIII/300/2009w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Janowice

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009 r., Nr 176, poz. 2954

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIV/300/2009

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/300/2009

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/300/2009

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/300/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 roku Nr XXXIII/298/2009w sprawie zmiany regulaminu ustalania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009 r., Nr 176, poz. 2953

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXXIV/298/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 roku Nr XXXIII/297/2009w sprawie opłaty za świadczenia realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2009 r., Nr 176, poz. 2952

 

Do pobrania: Uchwała RG Nr XXXIV/297/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 10 czerwca 2009 roku Nr XXXIII/284/2009w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r., Nr 146, poz. 2456

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXIII/284/2009

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/284/2009

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/284/2009

                   Pouczenie do załączników uchwały Nr XXXIII/284/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 18 marca 2009 roku Nr XXXI/267/2009zmieniająca regulamin targowiska gminnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r., Nr 89, poz.1294

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/267/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 18 marca 2009 roku Nr XXXI/266/2009w sprawie ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 maja 2009 r., Nr 89, poz.1293

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXXI/266/2009

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 roku Nr XXIX/252/2008w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywujących, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w roku 2009

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2009 r., Nr 22, poz.349

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/252/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 grudnia 2008 roku Nr XXIX/250/2008w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wyniki w sporcie kwalifikowanym

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lutego 2009 r., Nr 22, poz.347

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIX/250/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/227/2008zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu ich poboru oraz terminów płatności

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 grudnia 2008 r., Nr 230, poz. 3885

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/227/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/220/2008w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr 218, poz. 3623

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/220/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 listopada 2008 roku Nr XXVI/219/2008w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr 218, poz. 3622

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXVI/219/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 września 2008 roku Nr XXV/214/2008w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2008 r., Nr 183, poz. 3049

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/214/2008

                   Załącznik do uchwały Nr XXV/214/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 roku Nr XXIII/204/2008w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Krągola, Janowice i Żdżary

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 124, poz. 2277

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/204/2008

                   Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/204/2008

                   Załączniki nr 2 i 3 do uchwały XXIII/204/2008

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 roku Nr XXIII/203/2008w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości Krągola

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 124, poz. 2276

 

Do pobrania: Uchwała Nr XXIII/203/2008

                   Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/203/2008

                   Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/203/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 kwietnia 2008 roku Nr XX/177/2008w sprawie nadania nazw nowym ulicom

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2008 r., Nr 99, poz. 1868

 

Do pobrania: Uchwała Nr XX/177/2008

                   Załącznik do uchwały Nr XX/177/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 2 kwietnia 2008 roku Nr XIX/170/2008zmieniająca uchwałę nr XXII/147/2004 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 5 października 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 maja 2008 r., Nr 81, poz. 1592

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIX/170/2008

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2007 roku Nr XV/139/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawki opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r., Nr 66, poz. 1303

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/139/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2007 roku Nr XV/138/2007 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2008 r., Nr 66, poz. 1302

 

Do pobrania: Uchwała Nr XV/138/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/138/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XV/138/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XV/138/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/129/2007 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na wspieranie nowych inwestycji na obszarze Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4882

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/129/2007

                   Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIV/129/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 listopada 2007 roku Nr XIV/125/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia sposobu ich poboru oraz terminów płatności

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2007 r., Nr 207, poz. 4878

 

Do pobrania: Uchwała Nr XIV/125/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 września 2007 roku Nr XI/109/2007 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Mieście

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2007 roku Nr 170, poz. 3717

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/109/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 września 2007 roku Nr XI/100/2007 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2007 roku Nr 170, poz. 3716

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/100/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 lipca 2007 roku Nr X/91/2007w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Lisiec Wielki

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 września 2007 roku Nr 127, poz. 2913

 

Do pobrania: Uchwała Nr X/91/2007

                   Załącznik do uchwały Nr X/91/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 maja 2007 roku Nr IX/83/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Krągola, Janowice i Żdżary

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku Nr 122, poz. 2842

Uchwała została zmieniona uchwałą Rady Gminy Stare Miasto z dnia 22 lipca 2008 roku Nr XXIII/204/2008

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/83/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/83/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/83/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/83/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 maja 2007 roku Nr IX/82/2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku Nr 122, poz.2841

 

Do pobrania: Uchwała Nr IX/82/2007

                   Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX/82/2007

                   Załącznik nr 2 do uchwały Nr IX/82/2007

                   Załącznik nr 3 do uchwały Nr IX/82/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 lutego 2007 roku Nr V/62/2007 w sprawie ustalenia kryterium i trybu przyznawania nagród Wójta Gminy Stare Miasto dla nauczycieli zatrudnionych na terenie Gminy Stare Miasto

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku Nr 53, poz. 1421

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/62/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26 lutego 2007 roku Nr V/57/2007 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Miasto na lata 2007-2011

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2007 roku Nr 53, poz. 1419

 

Do pobrania: Uchwała Nr V/57/2007

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 6 grudnia 2006 roku Nr II/13/2006 w sprawie zmiany regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 grudnia 2006 roku Nr 201, poz. 4798

 

Do pobrania: Uchwała Nr II/13/2006

 

 

Uchwała Rady Gminy Stare Miasto z dnia 23 października 2003 roku Nr XI/79/2003 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2003 roku Nr 181, poz. 3378

 

Do pobrania: Uchwała Nr XI/79/2003

                   Załącznik do uchwały Nr XI/79/2003

 

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Nr X/91/2007
(wprowadzono: 2012-02-03 09:05:19)
Załącznik do uchwały Nr X/91/2007
(wprowadzono: 2012-02-03 09:06:01)
Uchwała Nr XI/100/2007
(wprowadzono: 2012-02-03 09:06:32)
Uchwałą Nr XLVII/398/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 09:07:54)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/398/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 09:08:56)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVII/398/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 09:09:19)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 398
(wprowadzono: 2012-02-03 09:49:03)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 398
(wprowadzono: 2012-02-03 09:49:18)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr 398
(wprowadzono: 2012-02-03 09:49:33)
Załącznik nr 4 do uchwały Nr 398
(wprowadzono: 2012-02-03 09:49:50)
Uchwała Nr XLVII/405/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 09:53:09)
Załącznik do uchwały Nr XLVII/405/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 09:53:39)
Uchwała Nr XLVIII/424/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:00:50)
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424
(wprowadzono: 2012-02-03 10:02:07)
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/424/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:02:53)
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/424/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:03:13)
Uchwała Nr XLIX/425/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:10:04)
Uchwała Nr XLIX/426/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:10:55)
Uchwała Nr XLIX/427/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:11:12)
Uchwała Nr XLIX/428/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:11:26)
Uchwała Nr XLIX/429/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:11:41)
Załącznik nr 1 do uUchwały Nr XLIX/429/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:12:36)
Załącznik nr 2 do uUchwały Nr XLIX/429/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:12:51)
Załącznik nr 3 do uUchwały Nr XLIX/429/2010
(wprowadzono: 2012-02-03 10:13:07)
Uchwała RG Nr VI/43/2003
(wprowadzono: 2012-05-24 09:46:04)
Uchwała RG Nr XI/79/2003
(wprowadzono: 2012-06-15 09:39:22)
Załącznik do uchwały RG Nr XI/79/2003
(wprowadzono: 2012-06-15 09:39:49)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko